PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 10 | nr 32 Władza polityczna i natura ludzka w refleksji starożytnej | 11--29
Tytuł artykułu

Władza autorytarna w Grecji i w Rzymie

Warianty tytułu
Authoritarian Power in Ancient Greece and Rome
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Artykuł stawia sobie za cel prezentację i analizę dwóch odmiennych form władzy autorytarnej w Grecji i w republikańskim Rzymie: tyranię i dyktaturę konstytucyjną.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodę stanowi analiza tekstów źródłowych oraz ich interpretacji przez późniejszych autorów zajmujących się myślą polityczną i prawniczą starożytności.
PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza prezentuje kwestie związanie z tyranią w Grecji, druga analizuje szczególny charakter rzymskiego pragmatyzmu politycznego, który przejawia się zwłaszcza w działaniu oryginalnie rzymskiej instytucji dyktatury konstytucyjnej.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zasadniczym wnioskiem płynącym z analizy jest teza o nieodzownym charakterze władzy autorytarnej jako gwaranta zachowania państwa w sytuacjach wyjątkowych, o czym także poucza nas współczesna rzeczywistość państw demoliberalnych, w których dochodzi do osłabienia gwarancji bezpieczeństwa wskutek braku instytucji silnej władzy wykonawczej w okresach ostrych kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z uwagi na swe odniesienia historyczne artykuł może się przysłużyć refleksji nad współczesnymi kryzysami systemów demoliberalnych, stanowiąc niejako ostrzeżenie przed lekceważeniem form władzy autorytarnej dysponującej uprawnieniami i środkami skutecznego zażegnywania głębokich kryzysów. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The goal of this article is the presentation and analysis of two different forms of the authoritarian power in Greece and in republican Rome: tyranny and constitutional dictatorship.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic method of this paper is an analysis of the texts based on authority of the ancient authors and of theirs posterior interpreters dealing with the political and legal thought of the antiquity.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of the two fundamental parts. The first one presents questions connected with the tyrannical power in Greece; the second part analyses the particular character of the Roman political pragmatism, which becomes manifest in the originally Roman institution of the constitutional dictatorship.
RESEARCH RESULTS: The essential result of the analysis is the thesis that an authoritarian power is an indispensable safeguard of the State self-preservation in the emergency situations; it can be testified also by the reality of our contemporary demo-liberal States, where the public security can be in danger owing to the lack of the strong executive power in the periods of the serious political, social and economic crises.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: On account of its historical references the paper can be of service to the reflection on the contemporary crises in the demo-liberal systems and can be also of use as a warning against the slight of the forms of authoritarian power having at it's disposal the authorization and the measures for staving off the existential dangers. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
10
Strony
11--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Arystoteles (1964). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Burckhardt, J. (1941). Griechische Kultur. Berlin: Safari-Verlag.
 • Carcopino, J. (2005). Silla e la monarchia mancata. Milano: Tascabili Bompiani.
 • Cicero, M.T. (1890). L. Cornelio Balbo oratio ad iudices. Cambridge.
 • Cyceron (1999). O państwie, o prawach. Tłum. I. Żółtowska. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Eurypides (2005). Błagalnice. W: tegoż, Tragedie, t. II. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA.
 • Finley, M.I. (2000). Polityka w świecie starożytnym. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Fritz, K. von (1976). Conservative Reaction and One Man Rule in Ancien Greece. W: Sschriften zur griechischen und römischen Vervassungsgeschichte und Verfassungstheorie. Berlin - New York: Walter de Gruyter.
 • Fritz, K. von (1976). Emergency Powers in the Roman Republic. W: Schriften zur griechischen und römischen Vervassungsgeschichte und Verfassungstheorie. Berlin - New York: Walter de Gruyter.
 • Herodot (1959). Dzieje. Tłum. S. Hammer. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Livius Titus (1988). Ab urbe condita libri. Milano: Rizzoli Libri.
 • Machiavelli, N. (1972). Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Przekład zbiorowy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Meyer, E. (1964). Römischer Staat und Staatsgedanke. Zürich: Artemis-Verlag.
 • Momigliano, A. (1969). Quarto Contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico. Roma.
 • Mommsen, Th. (1963). Römisches Staatsrecht. Basel/Stuttgart: Benno Schwabe & CO.
 • Murray, O. (2004). Narodziny Grecji. Tłum. A. Twardecki. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA .
 • Platon (1958). Gorgiasz. Tłum. W. Wytwicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Platon (1987). Listy. Tłum. M. Maykowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Robinson, C.E. (1932a). A History of Greece. London: Methuen & CO. LTD.
 • Robinson, C.E. (1932b). A History of the Roman Republic. London: Methuen & CO. LTD.
 • Rossiter, C.L. (1948). The Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies. Princeton University Press.
 • Ruperti, G.F.F. (1842). Handbuch der Römischen Alterthümer. Hannover: Zweiter Teil.
 • Sabine, G.H. i Thorson, T.L. (1989). A History of Political Theory. Fourth International Edition.
 • Satori, G. (1998). Teoria demokracji. Tłum. P. Amsterdamski i D. Grynberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schmitt, C. (2016). Dyktatura. Od źródeł nowożytnej idei suwerenności do proletariackiej walki klas. Tłum. K. Wudarska. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.
 • Tukidydes (1988). Wojna peloponeska. Tłum. K. Kumaniecki. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.