PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 13--21
Tytuł artykułu

Realizacja praw wierzycieli z zabezpieczenia depozytem likwidacyjnym spółek kapitałowych

Warianty tytułu
Exercise of Creditors' Rights Arising from Security in the Form of Company Liquidation Deposit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z realizacją praw wierzycieli z zabezpieczenia depozytem likwidacyjnym spółek kapitałowych. Przeprowadzone rozważania umożliwiły zaproponowanie wykładni, która odpowiada społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu instytucji depozytu likwidacyjnego oraz jej głównej funkcji związanej z zabezpieczeniem praw wierzycieli. Autor jest zdania, że ogólnikowość unormowania instytucji depozytu likwidacyjnego spółek kapitałowych negatywnie wpływa na skuteczność realizacji praw ich wierzycieli. W konkluzji zaś stwierdził, że regulacja instytucji depozytu likwidacyjnego spółek kapitałowych nie stwarza właściwej gwarancji jednolitości stosowania prawa i wymaga reformy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses theoretical and practical issues connected with exercising creditors' rights arising from security provided in the form of company liquidation deposit. The presented considerations enable the author to suggest an interpretation which is compatible with the social and economic purpose of company liquidation deposit as well as its main function connected with securing creditors' rights. The author believes that the general nature of the legal regulation of liquidation deposit has a negative impact on the effective exercise of creditors' rights. In conclusion he states that the legal regulation of company liquidation deposit does not provide proper guarantee of uniform application of law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski; Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu
Bibliografia
 • Demendecki T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, t. 1, Art. 1-729, red. A. Jakubecki, LEX 2019.
 • Frąckowiak J. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001.
 • Grykiel J., Olejniczak A., Radwański Z. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 2, Prawo cywilnego - część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019.
 • Gudowski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, WK 2016, LEX.
 • Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Warszawa 2018.
 • Jakubecki A., Mojak J., Widło J. (red.), Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim. W 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, Lublin 2017.
 • Krawczyk-Giehsmann A., Śledzikowski M., Zabezpieczenie wierzytelności spornych w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o., "Monitor Prawa Handlowego" 2018/2.
 • Markiewicz K., Postępowanie w sprawach depozytowych, Oficyna 2007, LEX.
 • Markiewicz K., Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego, cz. 1, "Monitor Prawniczy" 2008/10.
 • Markiewicz K., Glosa do wyroku SN z 15.04.2005 r., I CK 735/04, "Państwo i Prawo" 2007/4.
 • Markiewicz K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 3, Komentarz. Art. 425-729, red. A. Marciniak, Legalis 2020.
 • Marszałkowska-Krześ E. [w:] System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe. Część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.
 • Marszałkowska-Krześ E., Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Warszawa 2004.
 • Popardowski P. [w:] Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2020.
 • Rachwał A. [w:] System Prawa Handlowego, t. 2a, Prawo spółek handlowych, red. A. Szumański, Warszawa 2019.
 • Rodzynkiewicz M. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2b, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227-300, red. A. Opalski, Legalis 2018.
 • Sobolewski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2020.
 • Szadkowski K., K. Żok (red.), Zabezpieczenia wierzytelności, Warszawa 2020.
 • Szczurowski T., Kognicja sądu rejestrowego w sprawach wszczynanych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowych, Warszawa 2016, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/kolor_IWS_Szczurowski-T._Kognicja-s%C4%85du-rejestrowego.pdf (dostęp: 18.08.2020 r.).
 • Telenga P. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, t. 2, Art. 730-1217, red. A. Jakubecki, LEX 2019.
 • Uliasz M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Węgrzynowski Ł., Skutki prawne wykreślenia spółki kapitałowej z rejestru przedsiębiorców, cz. I, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/7.
 • Wrzołek-Romańczuk M., "Wpis niedopuszczalny" w Krajowym Rejestrze Sądowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.