PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 22--29
Tytuł artykułu

Wybrane problemy związane ze stosowaniem opcji put oraz opcji call w statutach spółek akcyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Problems Connected with Applying Put and Call Options in Articles of Association of Joint-Stock Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do statutów zamkniętych spółek akcyjnych często wprowadza się opcje put, umożliwiające jednemu z akcjonariuszy sprzedaż posiadanych przez niego akcji w razie ziszczenia się określonych warunków, oraz opcje call, na podstawie których uprawniony akcjonariusz może we wskazanych okolicznościach domagać się nabycia akcji należących do innego akcjonariusza po z góry określonej cenie. Pomimo powszechnego stosowania klauzul opcyjnych w obrocie ich interpretacja oraz konsekwencje ich naruszenia mogą budzić pewne wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
Articles of association of non-public joint-stock companies often provide for put options, which enable one of the shareholders to sell all shares held thereby if certain conditions are met, or call options, which entitle the shareholder to request the purchase of shares held by another shareholder at a predetermined price in specific circumstances. Even though option clauses are more and more frequently applied in practice, their interpretation or the consequences of their breach can cause certain doubts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--29
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
Bibliografia
 • Bączyk M., Jakubiec A., Katner P., Romanowski M., Umowy związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku kapitałowym [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2018.
 • Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, "Glosa" 1996/6.
 • Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001.
 • Farnsworth E.A., Sanger C., Cohen N.B., Brooks R.R.W., Garvin L.T., Selection for Contracts, New York 2015.
 • Gasiński Ł., Glosa do wyroku SN z 20.04.2011 r., I CSK 391/10, LEX 2014.
 • Gasiński Ł., Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014.
 • Gębusia I., Rozporządzanie udziałami spółki z o.o. w przypadku zawarcia umowy opcyjnej. Glosa do wyroku SN z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 161/15, "Glosa" 2018/3.
 • Golecki M.J., Charakter prawny opcji giełdowej na tle prawa angielskiego, francuskiego i niemieckiego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004/2.
 • Golecki M.J., Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym. Uwagi na tle nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących ofertowego trybu zawierania umów, "Palestra" 2006/7-8.
 • Goszczyk M., Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Art. 430-458 k.s.h. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Gutowski M., Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, "Państwo i Prawo" 2005/3.
 • Gutowski M., Umowa opcji, Kraków 2003.
 • Gutowski M., Radwański Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019.
 • Jakubiec A., Charakter prawny i zmiany podmiotowe w umowie opcji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009/4.
 • Jastrzębski J., Ponownie o zapewnieniach jako źródle odpowiedzialności gwarancyjnej - polemika, "Przegląd Prawa Handlowego" 2015/3.
 • Koch J. [w:] Aktiengesetz, red. U. Hüffer, J. Koch, München 2016.
 • Kocot W.J., Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004.
 • Koffman L., MacDonald E., The Law of Contract, Oxford 2010.
 • Koziorowski L., Umowa opcji kupna lub sprzedaży jako gra i zakład, "Przegląd Prawa Handlowego" 1996/5.
 • Krajewski M., Zobowiązania powstające podczas zawierania umów [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.
 • Krecek T., Die Gewährleistungshaftung beim Unternehmenskauf nach deutschem und englischem Recht - eine Rechtsvergleichende Untersuchung, Bochum 2001.
 • Kwaśnicki R.L., Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego), Warszawa 2010.
 • Łolik M., Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia, Warszawa 2014.
 • Machnikowski P., Radwański Z., Zawarcie umowy [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019.
 • Mazur P., Umowa spółki jako pactum in favorem tertii, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018/1.
 • McGregor D.B., Adams C.M., Graduate Lawyering Program, New York 2015.
 • Michalski M., Spółka akcyjna, Warszawa 2014.
 • Olejniczak A., Grykiel J. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.
 • Opalski A., Prawa i obowiązki akcjonariuszy [w:] System prawa prywatnego, t. 17b, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016.
 • Opalski A. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 3a, Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301-392, red. A. Opalski Warszawa 2016.
 • Opalski A., Wiśniewski A.W. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 3a, Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301-392, red. A. Opalski Warszawa 2016.
 • Pentz A. [w:] Münchener Kommentar zum Aktiengesetz: AktG Band 1: §§ 1-75, red. W. Goette, M. Habersack, S. Kalss, München 2016.
 • Radwan A., Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych, Warszawa 2016.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Rogers J. S., Young K. G., The Law of Contracts. Cases and Materials, New York 2017.
 • Romanowski M., Cel spółki i charakter prawny umowy spółki, "Studia Prawa Prywatnego" 2015/3.
 • Romanowski M., Charakter prawny kontraktu opcyjnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999/5.
 • Romanowski M., Umowa spółki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016.
 • Ross S., Westerfield R., Jordan B., Fundamentals of Corporate Finance, New York 2018.
 • Solveen D. [w:] Aktiengesetz, red. W. Hölters, München 2014.
 • Sołtysiński S. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 3, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013.
 • Szlęzak A., Representations and warranties w umowach poddanych prawu polskiemu, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007/10.
 • Tajer M., Zawiązanie spółki akcyjnej i jego charakter prawny, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006/7.
 • Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
 • Treszkiewicz P., Instrumenty pochodne [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016Wiaderek G., Umowa opcyjna - konstrukcja prawna, "Glosa" 1999/3.
 • Wiaderek G., Umowa opcyjna - konstrukcja prawna, "Glosa" 1999/3.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 • Zimmermann R., Knütel R., Meincke J.P, Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, München 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.