PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 15 (2) | 129--140
Tytuł artykułu

Determinants of Potential Investment Attractiveness of a Commune

Warianty tytułu
Determinanty potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań było wskazanie, która z determinant kształtujących poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gminy oddziałuje na jej poziom w najwyższym stopniu. Elementy determinujące potencjalną atrakcyjność inwestycyjną, rozumianą jako zdolność obszaru do przyciągania na jej teren inwestorów, sklasyfikowano w pięciu działach: zasoby pracy, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, administracja i rynek. Po określeniu i zgromadzeniu danych niezbędnych do stworzenia syntetycznych wskaźników potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz poszczególnych działów zweryfikowano je statystycznie według dwóch najistotniejszych kryteriów: zmienności oraz korelacji. Ostatecznie z zestawu 39 wskaźników wybrano wskaźniki do dalszej analizy. Metodą wzorca rozwoju Hellwiga analizowane gminy sklasyfikowano w czterech klasach (zależnie od poziomu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej i każdego z działów) oraz określono, który element w najwyższym stopniu wpływa na poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin. W 2016 r. w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeważał przeciętny poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej oraz analizowanych działów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin największy wpływ miały kolejno: infrastruktura techniczna, administracja, infrastruktura społeczna, zasoby pracy i rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to indicate which of the determinants shaping the level of potential investment attractiveness of a commune affects its level to the highest degree. The elements which determine the attractiveness for investment, understood as an area's ability to attract investors, were classified into five sections: labour resources, technical infrastructure, social infrastructure, administration and market. After the data were accumulated which were necessary to create synthetic indices of communes potential attractiveness for investment and individual sections, they were verified statistically according to two most important criteria: variance and correlation. Ultimately, indices were selected for further analysis out of the set of 39 indices. The Hellwig development pattern method was used to classify the communes into four classes depending on the level of potential attractiveness for investment and each section and to determine which element has the greatest effect on the level of a commune's potential attractiveness for investment. The average level of potential attractiveness for investment and the sections under analysis prevailed in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship communes in 2016. The results showed that the level of a commune's potential attractiveness for investment is affected by the following factors: technical infrastructure, administration, social infrastructure, labour resources and market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz, E. (2011). Istota oceny efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639, 197-209.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo warmińsko-mazurskie. (2017). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Retrieved from https://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa (9.07.2018).
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2016. (2016). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Retrieved from https://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016. (2016). Gdańsk: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową. Retrieved from www.ibngr.pl/content/download/2234/.../Atrakcyjnosc_inwestycyjna_2016-raport.pdf (9.07.2018).
 • Burda, M., & Wyplosz, C. (2013). Makroekonomia, podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • De Jesus, I.M. (2017). Financing infrastructure investments in local government units - a case study of the rural commune of Lidzbark Warmiński. Ekonomia i Środowisko, 2(61), 110-121.
 • Gawlikowska-Hueckel, K. (2002). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy Polaryzacja. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Gawlikowska-Hueckel, K., & Umiński, S. (2000). Ocena konkurencyjności województw. Polska Regionów, 12.
 • Gładkowska-Chocian, B. (2016). The effect of public participation in the procedure of environmental impact assessment on the development of infrastructure investments. Ekonomia i Środowisko, 3(58), 151- 165.
 • Godlewska-Majkowska, H. (2018). Investment attractiveness of polish municipalities in relation to local entrepreneurship. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 103-122. https://doi.org/10.31648/oej.2764.
 • Godlewska-Majkowska, H. (2009). Atrakcyjność inwestycyjna a specjalizacje przestrzenne regionów. In H. Godlewska-Majkowska (Ed.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych. Warszawa: SGH.
 • Godlewska-Majkowska, H. (2010). Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w 2007 roku. In H. Godlewska-Majkowska (Ed.), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007. Warszawa: SGH.
 • Godlewska-Majkowska, H. (2013). Metodyka parametryzacji atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Retrieved from http://www.caril.edu.pl/ (9.07.2018).
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. (2012). H. Godlewska-Majkowska (Ed.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Ignacy, J. (2016). Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w świetle badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 90-99. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.420.08.
 • Leśniewski, M.A. (2013). Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Lizińska, W., & Nazarczuk, J. (2008). Działania władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych. Zeszyty Naukowe SERiA, X(2), 148-153.
 • Lizińska, W., Marks-Bielska, R., & Kisiel, R. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej. Roczniki Nauk Rolniczych, G, Ekonomika Rolnictwa, 98(3), 191-205.
 • Milczarek, D. (2005). Potencjał Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych (część 1). Studia Europejskie, 1, 9-29.
 • Nazarczuk, J. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010. (2010). M. Nowicki (Ed.). Gdańsk: IBnGR.
 • Pawlas, I. (2013). Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw. Studia Ekonomiczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego, 172, 162-176.
 • Poniatowska- Jaksch, M. (2006). Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności region. Monografie i Opracowania SGH, 544.
 • Ratajczak, M. (2000). Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 83-102.
 • Reichel, M. (2003). Istota i czynniki rozwoju regionalnego. In J. Fudaliński (Ed.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 • Stanny, M. (2010). Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu zielonych płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000. Wieś i Rolnictwo, 1(146), 93-105.
 • Swianiewicz, P., & Dziemianowicz, W. (1998). Atrakcyjność inwestycyjna miast: raport z badań. Transformacja Gospodarki, 95.
 • Świdyńska, N. (2017). Sustainable development of investment-attractive of warminsko-mazurskie province. Ekonomia i Środowisko, 3(62), 50-60.
 • Świdyńska, N. (2018). The Attractiveness for Investments of Urban Municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 2(52), 71-80.
 • Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wrona, T. (1997). Pobudzenie rozwoju lokalnego. In T. Markowski, Z. Nitkiewicz, & T. Wrona (Eds.), Rozwój lokalny i regionalny. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.