PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 15 (2) | 141--154
Tytuł artykułu

Profitability of the Banking Sector in Poland between 2015-2019

Warianty tytułu
Rentowność sektora bankowego w Polsce w latach 2015-2019
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań była ocena kształtowania się głównych wskaźników rentowności sektora bankowego w Polsce w latach 2015-2019 oraz elementów składających się na ich wartość. Do pomiaru rentowności sektora bankowego wykorzystano wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) oraz wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE). W badaniach zastosowano metodę analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz danych statystycznych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny. Zastosowano metodę dogmatyczną, statystyczną i porównawczą. W badaniach postawiono następującą hipotezę badawczą: powodem spadku wskaźników rentowności polskiego sektora bankowego w warunkach jego rosnących zysków był wzrost wartości aktywów i kapitału własnego. Wyniki badań potwierdziły postawioną hipotezę. Wśród przyczyn malejącej rentowności banków w Polsce wskazano zbyt niskie poziomy generowanych zysków w stosunku do wzrostu wartości kapitałów i aktywów oraz zidentyfikowano czynniki wpływające na to zjawisko. (abstrakt oryginalny)
EN
Our research objective was to assess how the main profitability indicators of the banking sector have been used in Poland in the years 2015 - 2019 and to analyse the elements that make up their value. Return on assets (ROA) and return on equity (ROE) were used to measure the profitability of the banking sector in Poland. The research methods used included an analysis of available literature and statistical data published by the Polish Financial Supervisory Authority, the National Bank of Poland and the European Central Bank. We used dogmatic, statistical, and comparative methods. We put forward the following research hypothesis: the reason for the decrease in profitability of the Polish banking sector in the face of the growing profits was the increase in the value of assets and equity. The research results confirmed this hypothesis. The reasons for the decreasing profitability of banks in Poland included excessively low levels of generated profits in relation to the increase in the value of capital and assets. Moreover, we identified the factors influencing this phenomenon. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • The Polish Financial Supervision Authority, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Albertazzi, U., & Gambacorta, L. (2009). Bank profitability and the business cycle. Journal of Financial Stability, 5(4), 393-409. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2008.10.002.
 • Banki 2018 (2019). Warszawa: Związek Banków Polskich.
 • Capiga, M. (2011). Finanse banków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • European Central Bank EBC (2019). Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pl.html (02.12.2019).
 • European Central Bank, banking supervision, Banking Union. Retrieved from https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/bankingunion/html/index.en.html (10.12.2019).
 • Gabrusiewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa:, PWE, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2019). Retrieved from https://stat.gov.pl/ (13.12.2019).
 • Główny Urząd Statystyczny (2020). Retrieved from https://stat.gov.pl/ (23.03.2020).
 • Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe (12.02.2020).
 • Kałużny, R. (2012). Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej. In A. Gospodarowicz, & A. Nosowski (Eds.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Warszawa: C.H. Beck, p. 223, 224.
 • Kochaniak, K. (2010). Efektywność finansowa banków giełdowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Komisja Nadzoru Finansowego - Dane miesięczne sektora bankowego - listopad 2019. (2019). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Komisja Nadzoru Finansowego - Raport o sytuacji banków 2017 (2018). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE, Warszawa.
 • Kopiński, A. (2016). Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H, L(4), 225- 236.
 • Majewska, M., & Pacuła, W. (2016). Wskaźniki rentowności i ich analiza na przykładzie sektora bankowego., Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sigma maraton", p. 206-217, http://dx.doi.org/10.18778/8088-119- 8.19.
 • Narodowy Bank Polski - Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r. (2019). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Ostrowska, A., & Dondalski, P. (2020). Finansyzacja gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Poszerzamy Horyzonty, XVII, 104-113.
 • Polska i Europa - wyzwania i ograniczenia (2019). Warszawa: Związek Banków Polskich.
 • Porębski, D. (2014). Macierz opłacalności biznesu i modelu Gordona - zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. In M. Jabłoński (Ed.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Redecka, A. (2014). Związek między efektywnością i rentownością banków komercyjnych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVI(4), 279-296. http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.19.
 • Romanowska, M., & Kowalik, J. (2016). Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, 44/(1), 243-253.
 • Rose, P. S. (1997). Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych. Warszawa: Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Sprawozdania finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2018 (2019). Warszawa: PKO Bank Polski SA.
 • Sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (2019). Warszawa: Santander Bank Polska S.A.
 • Sprawozdanie z sytuacji finansowej ING Bank Śląski S.A za rok 2018 (2019). Katowice: ING Bank Śląski S.A
 • Sprawozdanie finansowe mBank S.A za rok 2018 (2019). Warszawa: mBank S.A.
 • Sprawozdanie finansowe skonsolidowane grupy Bank BGŻ BNP Paribas S.A za rok 2018 (2019). Warszawa: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Sprawozdanie finansowe roczne skonsolidowane grupy BOŚ Bank S.A. za rok 2018 (2019). Warszawa: BOŚ Bank S.A.
 • Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 15 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 68.)
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 351).
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939.
 • Włodarczyk, B., & Szturo, M. (2018). The impact of the financial sector on economic growth., Finanse, 1, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, Warszawa, 7-25. http://dx.doi.org/10.24425/finanse.2018.125389.
 • Włodarczyk, B., & Burchi, A. (2017). The rationalization for bank branches: Italy vs. Poland., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 482, 272-294. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.482.22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.