PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 Chłop polski w Europie i Ameryce po stu latach | 57--86
Tytuł artykułu

Emocje w autobiografii Władka. Metoda autobiograficzna Thomasa i Znanieckiego na tle przykładu współczesnej analizy Fritza Schützego

Warianty tytułu
Emotions in Władek's Autobiography. Autobiographical Method of Thomas and Znaniecki with the Example of Contemporary Analysis by Fritz Schütze
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2018 r. obchodziliśmy stulecie wydania książki Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego zatytułowanej Chłop polski w Europie i Ameryce - jednej z bardziej znaczących prac w ramach dorobku szkoły chicagowskiej. Jest ona równocześnie traktowana jako kluczowy element dorobku Znanieckiego, którego kojarzymy z socjologicznym kulturalizmem. Ten złożony opis genealogiczny wskazuje, że książka ma w istotnym stopniu przełomowy charakter, nie tyle jednak jest punktem kulminacyjnym określonej tradycji, co otwiera drzwi socjologii, która jest dzisiaj praktykowana, czasami bez stosownych przypisów, czasami również bez refleksji na temat kontekstu historycznego, w jakim powstawała. Z tą myślą chcielibyśmy się zająć w artykule jednym z możliwych wątków interpretacyjnych, związanym z ewolucją metody autobiograficznej w relacji do socjologii emocji, rozpatrując pracę Thomasa i Znanieckiego jako początek badawczego kontinuum. (fragment tekstu)
EN
The proposed study is an attempt to address the issue of emotions in the context of the biographical analysis proposed by W.I. Thomas and F. Znaniecki. Due to the canonical character of the work and its theoretical significance, a comparative analysis with the example of Fritz Schütze's biographical analysis was applied, recognizing that only against the background of the contemporary research approach will the value of Thomas and Znaniecki's work be discernible. The research idea of the authors of the article was therefore, in a way, exploratory. The conclusions of the analysis allow us to describe the status of emotions in classical and contemporary analysis; on the other hand, to critically interpret the autobiographical text of Władek (Volume III of the Book), together with the analytical work carried out on this text by both authors. The text of the article refers to excerpts from works on emotions, but also reviews the literature on the subject, concerning the perception of emotions in American sociology from the turn of the 19th and 20th centuries and from the first half of the 20th century, which gives grounds for answering questions about the sources of understanding emotions in the contemporary sociological literature. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor
 • Public Profits Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Bascom, J. (1887). Sociology. New York-London: G. P. Putnam's Sons.
 • Bericat, E. (2016). The Sociology of Emotions: Four decades of progress. Current Sociology, 6 (3), 491-513.
 • Bernard, L.L. (1911). The Transition to an Objective Standard of Social Control. Chicago: University of Chicago Press.
 • Blackmar, F.W. (1890). The Study of History and Sociology. Topeka: Kansas Publishing House.
 • Blackmar, F.W. (1926). History of Human Society. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Blackmar, F.W., Gillin, J.L. (1917). Outlines of Sociology. New York: The Macmillan Company.
 • Blumer, H. (1939). Critiques of Research in the Social Sciences: An Appraisal of Thomas and Znaniecki's "The Polish Peasant in Europe and America". New York: The Social Science Research Council.
 • Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction a Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Brinton, D.G. (1902). The Basis of Social Relations: A Study in Ethnic Psychology. New York-London: G. P. Putnam's Sons.
 • Brown, E.W. (1885). The Life of Society: A General View. New York: G. P. Putnam's Sons.
 • Burgess, E.W. (red.). (1926). The Urban Community: Selected Papers from the Proceedings of the American Sociological Society 1925. Chicago: University of Chicago Press.
 • Carver, T.N. (1905). Sociology and Social Progress: A Handbook for Students of Sociology. Boston: Ginn & Company.
 • Chancellor, W.E. (1919). Educational Sociology, New York: The Century Company.
 • Chapin, F.S. (1920). An Introduction to the Study of Social Evolution: The Prehistoric Period. Second Revised Edition. New York: The Century Co.
 • Cohen, S. (2011). Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers. London-New York: Routledge.
 • Cooley, Ch.H. (1902). Human Nature and the Social Order. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Crowell, J.F. (1898). The Logical Process of Social Development: A Theoretical Foundation for Educational Policy from the Standpoint of Sociology. New York: Henry Holt and Company.
 • Davies, G.R. (1917). Social Environment, Chicago: A. C. McClurg & Company.
 • Dealey, J.Q. (1909). Sociology: Its simpler teachings and applications. New York: Silver, Burdett & Company.
 • Dealey, J.Q. (1920). Sociology: It's development and applications, New York-London: D. Appleton and Company.
 • Dealey, J.Q., Ward, L.F. (1905). A Text-book of Sociology. London: The Macmillan Company.
 • Dow, G.S. (1920). Introduction to the Principles of Sociology: A Text Book for Colleges and Universities. Waco: Baylor University Press.
 • Ellwood, Ch.A. (1910). Sociology and Modern Social Problems. New York: American Book Company.
 • Ellwood, Ch.A. (1915). The Social Problem: A Constructive Analysis. New York: The Macmillan Company.
 • Erll, A., Nünning, S. (red.). (2008). Cultural Memory Studies an International and Interdisciplinary Handbook. Berlin-New York: Walter de Gruyter.
 • Fairbanks, A. (1902). Introduction to Sociology. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Fairchild, H.P. (1916). Outline of Applied Sociology. New York: The Macmillan Company.
 • Gdula, M. (2006). Zmienne losy miłości w socjologii. Kultura i Społeczeństwo, 50 (1-2), 79-103.
 • Giddings, F.H. (1896). The Principles of Sociology: An Analysis of the Phenomena of Association and of Social Organization. New York: Macmillan and Company.
 • Giddings, F.H. (1922). Studies in the Theory of Human Society. New York: The Macmillan Company.
 • Gillette, J.M. (1916). Sociology. Chicago: A. C. McClurg & Company.
 • Goffman, E. (2010). Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Golka, M. (2009). Pamięć społeczna i jej implant. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009). Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Hoboken: Wiley-Blackwell.
 • Hałas, E. (1991). Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Hałas, E. (2007). Herbert Blumer - socjolog negocjowanego ładu w społeczeństwie demokratycznym. W: H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda (ss. VII-XX), tłum. G. Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Hałas, E. (2010). Towards the World Culture Society: Florian Znaniecki's Culturalism. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Hayes, E.C. (1915). Introduction to the Study of Sociology. New York: D. Appleton and Company.
 • Henderson, Ch.R. (1911). A Study of Social Elements: Institutions, Character, Progress. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Herbut, J. (2007). Pragmatyzm. W: A. Maryniarczyk i in. (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8: Pap - Sc (ss. 442-444), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Kaźmierska, K., Schütze, F. (2013). Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, Przegląd Socjologii Jakościowej, 9 (4), 122-139.
 • Kleinginna, P.R. Jr., Kleinginna, A.M. (1981). A Categorized List of Emotion Definitions, with Suggestions for a Consensual Definition, Motivation and Emotion, 5 (4), 345-379.
 • MacIver, R.M. (1917). Community: A sociological study being an attempt to set out the nature and fundamental laws of social life, London: Macmillan and Company.
 • Moore, J.H. (1916). The Universal Kinship: Chicago: Charles H. Kerr & Company.
 • Morgan, L.H. (1877). Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism to Civilization, New York: Henry Holt and Company.
 • Park, R.E., Burgess, E.W. (1921). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
 • Ritzer, G. (1975). Sociology: A multiple paradigm science, Boston: Allyn and Bacon.
 • Ross, E.A. (1910). Foundations of Sociology. New York: The Macmillan Company.
 • Rowe, H.K. (1916). Society: It's Origin and Development. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Ruth, J.E., Vilkko A. (1996). Emotion in the Construction of Autobiography. W: C. Magai, S. McFadden (red.), Handbook of Emotion, Adult Development, and Aging, Cambridge, MA: Academic Press.
 • Schütze, F. (2007). Biography analysis on the empirical base of autobiographical narratives: how to analyse autobiographical narrative interviews - part I and part II. INVITE - Biographical Counselling in Rehabilitative Vocational Training - Further Education Curriculum, http://www.zsm.ovgu.de/Das+Zentrum/Forschungsprojekt+INVITE.html?highlight=invite, dostęp: 26.08.2019.
 • Schütze, F. (2014). Autobiographical Accounts of War Experiences: An Outline for the Analysis of Topically Focused Autobiographical Texts - Using the Example of the "Robert Rasmus" Account in Studs Terkel's Book, "The Good War". Qualitative Sociological Review, X (1), 224-283.
 • Sims, N.L. (1912). A Hoosier Village: A Sociological Study with Special Reference to Social Causation. New York: Columbia University.
 • Singer J.A., Bonalume L. (2010). Autobiographical Memory Narratives in Psychotherapy: A Coding System Applied to the Case of Cynthia. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy, 6, Module 3, Article 1, 134-159.
 • Skeris, P. (1982). Od racjonalności do racjonalizacji: Max Weber a socjologia dzisiaj. Rocznik Nauk Społecznych, X.
 • Skinner, B.F. (1938). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. New York: Appleton Century Crofts, Inc.
 • Skinner, B.F. (2005). Science and Human Behavior. Cambridge, MA: B. F. Skinner Foundation.
 • Small, A.W., Vincent, G.E. (1894). An Introduction to the Study of Society. New York: American Book Company.
 • Smith, G.G. (1920). Social Pathology. New York: The Macmillan Company.
 • Smith, W.R. (1917). An Introduction to Educational Sociology. Cambridge, MA: Houghton Mifflin Company.
 • Snedden, D. (1920). A Digest of Educational Sociology. New York: Teachers College of Columbia University.
 • Stuckenberg, J.H.W. (1903). Sociology: The science of human society. New York-London: G. P. Putnam's Sons.
 • Talarico, J.M., Labar, K.S., Rubin, D.C. (2004). Emotional intensity predicts autobiographical memory experience. Memory & Cognition 32 (7), 1-53.
 • Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1-5. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Todd, A.J. (1918). Theories of Social Progress: A Critical Study of the Attempts to Formulate the Conditions of Human Advance. New York: The Macmillan Company.
 • Turner, J.H., Stets, J.E. (2006). Sociological theories of human emotions. Annual Review of Sociology, 32, 25-52.
 • Turner, J.H., Stets, J.E. (2009). Socjologia emocji, tłum. Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ward, L.F. (1883). Dynamic Sociology, or Applied Social Science, as Based upon Statical Sociology and the Less Complex Sciences, vol. 1-2. New York: D. Appleton and Company.
 • Ward, L.F. (1899). Outlines of Sociology. New York: The Macmillan Company.
 • Willcox, W.F. (1894). Reviewed Work: An Introduction to the Study of Society by Albion N. Small, George E. Vincent. The School Review, 2 (9), 570-571.
 • Woroniecka, G. (2007). Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera. W: H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda (ss. XXI-XXVIII), tłum. G. Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Ziółkowski, J. (1981). Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki, F. (1926). Przedmowa do polskiego przekładu. W: R.E. Park, E.W. Burgess, Wprowadzenie do nauki socjologji, t. 1 (ss. V-VII), tłum. E. Juraszówna, J. Hinzowa, H. Jaśkiewicz. Poznań: Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.