PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 3 | 45--55
Tytuł artykułu

Socio-economic problems in a mining town during the economy restructuring period on the example of Ruda Śląska, Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The 90s of the twientieth century carried a restructuring of the industry which involved the adaptation of enterprises to operate in a market economy, the workforce reduction and privatization of industrial facilities. Economic transformation has contributed to the socio-economic changes in industrial and mining towns. It affected the changes in the employment structure, changes in the number of population, migration decisions, the quality of medical care and municipal institutions support. Ruda Śląska is a typical mining town, history of which for nearly 200 years has been a consecutive period associated with the mining and heavy industries. This work is based on statistical data and approximates the effects of restructuring evident in Ruda Śląska. The presented characterization indicates that the situation prevailing in the city refers to the conditions of life in the most traditional mining regions of Central and Eastern Europe. Despite the significant reconstruction in the employment structure, Ruda Śląska retains partly its mining character. Population of the town is trying to cope with the need to adapt to new economic realities, among others, by changing the sector of economy to work in. Employment reductions have contributed to the increase of population migration. In conjunction with the natural loss it resulted in a decrease of the number of population and population aging. The support of the cities and sanitary facilities offered, among others, by social assistance centers and employment has great importance in overcoming the negative effects of the economic transformation.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
45--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia, Sosnowiec, Poland
Bibliografia
 • Część ogólna miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2003-2015. Urząd Miasta Ruda Śląska, 2004.
 • Dworak J. S. 1970. Najstarsze wiadomości z dziejów miasta. in:] Szefer A. (ed.) Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta. Wyd. Śląsk. Katowice: 33-43.
 • Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program rządowy, 1996.
 • Harańczyk A., Skowron E. 2010. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego. "Zesz. nauk. Uniw. Ekonom. w Krakowie", 821. UE, Kraków: 47-60.
 • Jaros J. 1970. Dzieje miasta do 1922 roku. W okresie uprzemysłowienia. [in:] Szefer A. (ed.) Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta. Wyd. Śląsk, Katowice: 44-64.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Kubiak P. 1998. Poziom rozwoju gospodarczego i dynamika restrukturyzacji a bezrobocie regionalne w Polsce. "Gospodarka Narodowa", 7: 27-41.
 • Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008-2015. Urząd Miasta Ruda Śląska, 2008.
 • Luksa J. 1959. Rozwój wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w latach 1769-1948." Studia i Mat. Pol. Tow. Ekonom.", Katowice: 3-70.
 • Magda-Żabińska K. 2008. Bariery ograniczające rozwój miasta Ruda Śląska. "Kształt. środ. geogr. i ochr. przyr. na obsz. uprzem. i zurban.", 39: 58-67.
 • Mazurek K. (in print). Rozwój górnictwa węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej od XVIII wieku do czasów współczesnych. Z badań nad wpływem antropopresji na środ., 15: 71-79. Plan rozwoju lokalnego miasta Ruda Śląska na lata 2004- 2013. Urząd Miasta Ruda Śląska, 2004.
 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2012-2016. Urząd Miasta Ruda Śląska, 2012.
 • Program likwidacji zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002. Program rządowy, 1999.
 • Rechłowicz M., Tkocz M. 2012. Wyludnianie tradycyjnych regionów górniczych Europy środkowo-wschodniej. "Studia Demograficzne", 2(162): 29-53.
 • Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002. Program rządowy, 1998.
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010. Program rządowy, 2004.
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Program rządowy, 1993.
 • Rocznik statystyczny województwa katowickiego. Gł. Urząd Statyst., Warszawa, 1995.
 • Runge A., Runge J. 2006. Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego. [in:] Słodczyk J., Szafranek E. (eds.) Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Uniw. Opolski, Opole: 509-521.
 • Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Zabrze, Państ. Inst. Geol., Warszawa, 1960.
 • Szczepański M., Tomeczek A., Tyrybon M. 1999. Losy zawodowe pracowników kopalń odchodzących z pracy z wykorzystaniem jednorazowych odpraw pieniężnych bezwarunkowych. Próba analizy socjologicznej." Wiad. Górnicze", 1: 9-16.
 • Tkocz M. 2006a. Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. "Prace Kom. Geogr. Przemysłu", 9: 28-39.
 • Tkocz M. 2006b. Przemiany funkcjonalne miast konurbacji katowickiej w latach 1989-2003. [in:] Słodczyk J., Szafranek E. (eds.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Uniw. Opolski, Opole: 71-84.
 • Zdrojewski E. Z. 2005. Regiony o najwyższej stopie bezrobocia. "Wiadomości Statystyczne", 5: 42-54.
 • http://gornictwo.wnp.pl/kopalnie/
 • www.khw.pl/
 • www.kwsa.pl/
 • www.mops.rsl.pl/monitor.html
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.