PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 6473--6482
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność organizacji w zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in an Integrated Marketing Communication in Logistic Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rezultacie globalnych zmian na światowych rynkach i wynikających z tego nowych strategii marketingowych, w przedsiębiorstwach logistycznych niezbędne staje się podejmowanie innowacyjnych aktywności, ukierunkowanych na budowanie pozytywnego wizerunku tych firm. Oznacza to, że komunikacja marketingowa powinna mieć charakter interaktywny, polegający na dialogu pomiędzy przedsiębiorstwem a jego interesariuszami. Jednym ze sposobów realizacji takiej strategii jest wdrożenie w firmach logistycznych idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest analiza znaczenia strategii CSR w komunikacji marketingowej w firmach logistycznych i ocena, jaki może mieć ona wpływ na uzyskiwane przez nie korzyści biznesowe. Na wstępie artykułu przedstawiono istotę zintegrowanej komunikacji marketingowej. Następnie zaprezentowano założenia koncepcji CSR i omówiono przykłady kluczowych obszarów jej wykorzystania. W końcowej części artykułu, w ramach studium przypadku, dokonano analizy wybranych działań CSR realizowanych w firmie DHL Express (Polska) oraz DB Schenker Logistics.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of global changes on the global markets and new marketing strategies, which are their result, it is necessary in the logistic enterprises to undertake innovative activities focused on the creation of the positive corporate image. It means that the marketing communication should have the interactive character consisting in the dialog between the enterprise and its stakeholders. One of the methods to realize this strategy is the implementation in logistics enterprises the idea of social responsibility of business. The aim of this paper is the analysis of the importance of the CSR strategy in marketing communication in logistic enterprises and the assessment of its influence on the obtained business benefits. At the beginning of the paper, the essence of the integrated marketing communication has been presented. Then, the assumptions of the CSR concept and examples of key areas of its use have been described. In the final part of the article, as a case study, the analysis of some CSR activities realized in DHL Express (Poland) and DB Schenker Logistics has been performed.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6473--6482
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • 2. Capgemini, 2015 Third-Party Logistic Study, The State of Logistic Outsourcing. Results and Findings of the 19th Annual Study, Capgemini Consulting 2015, http://www.3plstudy.com (dostęp 10.02.2015).
 • 3. Carroll A.B., Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1993.
 • 4. DB Schenker, Zarządzanie CSR zgodne z modelem doskonałości EFQM, http://dbschenkercsr.pl/pl/ (dostęp 10.03.2015).
 • 5. DB Schenker Logistics, Raport społeczny 2011/2012, http://raport2010.dbschenker-csr.pl/pl/ (dostęp 10.03.2015).
 • 6. Freeman R.E., Strategic Management: A stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • 7. Grant Thornton, Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice, International Business Report 2008, http://www.grantthornton.ca/resources/insights/reports/IBR_2008_-_Corporate _Social_Responsibility_Report.pdf (dostęp 10.03.2015).
 • 8. GREEN PAPER. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of The European Communities, Brussels, 2001.
 • 9. Greszta M., Dział personalny - kluczowy sojusznik w realizacji strategii CSR, Harvard Business Review Polska, marzec 2010.
 • 10. Hopkins M., The Planetary Bargain. Corporate Social Responsibility Matters, Earthscan, London 2003.
 • 11. ISO 26000:2010, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, 2010.
 • 12. Kuraszko I., Augustyniak Sz., 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • 13. Lindgreen A., Swaen V., Corporate Social Responsibility, "International Journal of Management Reviews" 2010, nr 12, s. 1-17.
 • 14. McWilliams A., Siegel D. S., Wright P.M., Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, "Journal of Management Studies" 2006, nr 4, s. 1-18.
 • 15. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • 16. Nidumolu R., Prahalan C.K., Rangaswami M.R., Zrównoważony rozwój: główny motor dzisiejszych innowacji, Harvard Business Review Polska, marzec 2010.
 • 17. Olędzki J., Tworzyło D. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN. Warszawa 2006.
 • 18. Porter M.E., Kramer M.R., The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, Harvard Business Review on Corporate Responsibility, Harvard Business Press 2003.
 • 19. Quairel - Lanoizelee F., Are competition and corporate social responsibility compatible? The myth of sustainable competitive advantage, Society and Business Review 2011, no 1, s. 77-98.
 • 20. Raynard P., Forstater M., Corporate Social Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2002.
 • 21. Rok B. (red.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • 22. Rydel M., Komunikacja jako element marketingu, [w:] Rydel M. (red.) Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 • 23. Rzemieniak M., Public relations [w:] Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, Szymoniuk B. (red.), PWE, Warszawa 2006.
 • 24. Sprinkle G. B., Maines L. A., The benefits and costs of corporate social responsibility, "Business Horizons" 2010, nr 53, s. 445-453.
 • 25. Szulce H., Sosnowska B., Uwarunkowania i przesłanki kreowania skutecznej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych, Logistyka 2/2010, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale-zagadnienia/item/7032-uwarunkowania-iprzeslanki-kreowania-skutecznej-komunikacji-marketingowej-w-przedsiebiorstwachlogistycznych /(dostęp 10.02.2015).
 • 26. Szymańska A., Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2004.
 • 27. Szymoniuk B. (red.), Komunikacja marketingowa. Instrumenty, metody, PWE, Warszawa 2006.
 • 28. Tong M., Moussa T., How Logistics Firms Deal with and Report on CSR Expectations, Jönköping International Business School, Jönköping, May 2012.
 • 29. Word Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility, Making Good Business Sense, January 2000.
 • 30. Zink K. J., Stakeholder Orientation and Corporate Social Responsibility as a Precondition for Sustainability, "Total Quality Management" Vol. 16, No. 8-9, 1041-1052, October-November 2005.
 • 31. http://odpowiedzialnybiznes.pl/wydarzenia/csr-a-pr-czy-laczy-je-tylko-r/(dostęp 10.02.2015)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.