PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 6483--6492
Tytuł artykułu

Pojedynczy punkt kontaktowy (Single Window) w obrocie portowo-morskim w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Single Window in the Port and Maritime Trading in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków morskich wpływających do lub wypływających z portów państw UE i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE na ten sam temat, w zakresie elektronicznych dokumentów sprawozdawczych i konieczności ich przekazywania i udostępniania za pośrednictwem pojedynczego krajowego punktu kontaktowego (tzw. "National Single Window" - NSW). Przedstawiono w nim podstawy prawne wprowadzenia wyżej wymienionego wymogu, zasady składania raportów przez statki, rodzaje dokumentów i zakres informacji podlegających obowiązkowi elektronicznej sprawozdawczości, wymagania dla NSW oraz opisano europejski system wymiany informacji (SafeSeaNet) służący do dystrybucji danych za pośrednictwem NSW, wprowadzony zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WE z 27 czerwca 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami, ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającą dyrektywę Rady 93/75/EWG. We wnioskach zwrócono uwagę na możliwość pełnej implementacji postanowień dyrektywy w wymaganym terminie do 1 czerwca 2015 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the requirements of the Directive of the European Parliament and of the Council 2010/65/EU of 20 October 2010 on reporting formalities for ships operating to or from ports of the EU Member States and repealing Directive 2002/6/EC on the same subject, in the field of electronic reporting documents and having to upload and share these documents through a single national contact point (so called National Single Window - NSW). It sets out the legal basis for the introduction of the abovementioned requirement, rules for the submission of reports by ships, types of documents and the scope of information subject to electronic reporting, requirements for NSW and describes the European information exchange system (SafeSeaNet) for the distribution of data across NSW, established in accordance with the requirements of the Directive of the European Parliament and of the Council 2002/59/EC of 27 June 2002 as amended, establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC. In the conclusions drew attention to the possibility of full implementation of the Directive requirements by the required deadline of 1 June 2015.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6483--6492
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Adoption of proposed amendments to the convention. Consolidated text of the FAL Convention, as amended, incorporating the 2005 amendments. Note by the Secretariat. FAL 34/4, IMO, Londyn 2006.
 • 2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23 z 26.01.2008 r.
 • 3. Dyrektywa Komisji 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49 z 24.02.2011 r.
 • 4. Dyrektywa Komisji 2014/100/UE z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 308 z 19.10.2014 r.
 • 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281 z 23.11.1995 r.
 • 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/59/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332 z 28.12.2000 r.
 • 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającą dyrektywę Rady 93/75/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z 05.08.2002 r.
 • 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 z 28.05.2009 r.
 • 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 28.05.2009 r.
 • 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/WE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 283 z 29.10.2010 r.
 • 11. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. SOLAS. Tekst jednolity, 2014. Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2014.
 • 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 450/2008/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany kodeks celny), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 145 z 04.06.2008 r.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 562/2006/WE z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 105 z 13.04.2006 r.
 • 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 725/2004/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z 29.04.2004 r.
 • 15. Rozporządzenie Rady (EWG) 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Community Customs Code), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 z 19.10.1992 r.
 • 16. SafeSeaNet XML Messaging Reference Guide. Version 3.02, EMSA, Lizbona, 2014.
 • 17. https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/.../Reg_45-2001_PL.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.