PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20 | 17--28
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju wybranej infrastruktury gmin wiejskich województwa małopolskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozdział poświęcono znalezieniu powiązań pomiędzy stanem infrastruktury technicznej a poziomem i strukturą dochodów gmin wiejskich województwa małopolskiego. W analizie wykorzystano dane obrazujące stan infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, oraz dane dotyczące dochodów 121 gmin wiejskich z lat 2010-2017, zaczerpnięte z bazy GUS. W oparciu o algorytm CART wygenerowano drzewo klasyfikacyjne, które pozwoliło dokonać podziału gmin na grupy jednorodne pod względem składowych infrastruktury. Ustalono, że gminy zlokalizowane wokół dużych miast posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i wysokie dochody podatkowe. Gminy peryferyjne zaś mają słabiej rozwiniętą infrastrukturę i mały lub ujemny przyrost liczby mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Gałązka A. (2017), Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego - wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego, "Studia BAS", nr 1(49), s. 9-61.
 • Kapusta F. (2012), Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 29, s. 315-325.
 • Kołodziejczyk D. (2014), Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 360, s. 198-207.
 • Kożuch J. (2012), Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kutyłowska M. (2017), Drzewa regresyjne jako narzędzie do prognozowania wskaźnika intensywności uszkodzeń, "Proceedings of ECOpole", vol. 11, nr 2, s. 533-540.
 • Łapczyński M. (2010), Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Satoła Ł., Luty L. (2016), Poziom wyposażenia w infrastrukturę komunalną a sytuacja finansowa gmin, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", t. XVII/2, s. 101-110.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z poźn. zm.
 • Witkowski K., Starościc D. (2008), System infrastruktury społecznej w gminie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów.
 • Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw (2018), Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow- podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw (dostęp: 1.05.2019).
 • Zeliaś A. (2000), Dobór zmiennych diagnostycznych [w:] A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 36-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.