PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20 | 29--45
Tytuł artykułu

O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny poziomu rozwoju społeczno- -gospodarczego lokalnych jednostek administracyjnych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozdziału jest przedstawienie możliwości zastosowania kompleksowej procedury porządkowania liniowego wykorzystującej metodę Hellwiga konstrukcji miary syntetycznej oraz teorię wartości ekstremalnych (Extreme Value Theory - EVT) do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek administracyjnych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. W badaniu zastosowano klasyczną i pozycyjną metodę Hellwiga w zależności od rodzaju cech, natomiast analiza wykresu MEF została wykorzystana do ograniczenia wpływu wartości ekstremalnych cech. Podejście to zastosowano w ocenie rozwoju społeczno- -gospodarczego gmin w skali krajowej, regionalnej i lokalnej w Polsce w 2017 r. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (dostęp: 1.03.2019).
 • Bartosiewicz S. (1984), Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 5-8.
 • Borys T. (1978), Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 227-239.
 • Borys T., Strahl D., Welesiak M. (1990), Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych [w:] J. Pociecha (red.), Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 12-23.
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 217-222.
 • Cieślak M. (1976), Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Coles S. (2001), An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer, London.
 • Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 307-327.
 • Hellwig Z. (1972), Procedure of Evaluating High-level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method [w:] Z. Gostkowski (red.), Towards a System of Human Resources Indicators for Less Developed Countries: Papers Prepared for a UNESCO Research Project, Ossolineum. Polish Academy of Sciences Press, Wrocław, s. 115-134.
 • Jajuga K. (1984), Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, "Przegląd Statystyczny", nr 31, t. 3-4, s. 237-250.
 • Jajuga K. (1987), Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Just M., Łuczak A. (2019), Modified Positional TOPSIS Method for Assessing the Socio-economic Development Level of Rural Municipalities [w:] P. Jedlička, P. Marešová, I. Soukal (eds.), Proceedings from Hradec Economic Days 2019, Vol. 9(1), University of Hradec Králové, Hradec Králové, s. 601-612.
 • Kolonko J., Stolarska E., Zadora K. (1970), Prosta metoda dyskryminacji zbiorów skończonych, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 173-186.
 • Kukuła K. (1996a), Problem wykorzystania nominant w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Ekonomika", nr 24, s. 5-12.
 • Kukuła K. (1996b), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lira J., Wysocki F., Wagner W. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [w:] J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 87-99.
 • Łuczak A. (2016), Wielokryterialne metody ilościowe w diagnozowaniu i modelowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Łuczak A., Kurzawa I., Wysocki F. (2018), Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 126-136.
 • Łuczak A., Wysocki F. (2013), Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 278, s. 63-73.
 • McNeil A.J. (1999), Extreme Value Theory for Risk Management, Department Mathematics ETH Zentrum, Zurich.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Młodak A. (2009), Historia problemu Webera, "Matematyka Stosowana", nr 10, s. 3-21.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (1981), Zastosowanie miary rozmytej do porównań syntetycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 190, s. 79-102.
 • Pociecha J. (2008), Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych, Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy", www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozwoj_metod_ taksonomicznych.pdf (dostęp: 28.05.2019).
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Pociecha J., Zając K. (1990), Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych [w:] J. Pociecha (red.), Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 24-32.
 • Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M. (2016), Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 3(58), s. 250-266.
 • Roszkowska E., Karwowska R. (2014), Analiza porównawcza województw Polski ze względu na poziom zrównoważonego rozwoju w roku 2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 328, s. 30-40.
 • Roszkowska E., Misiewicz E., Karwowska R. (2014), Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(49), s. 168-190.
 • Sokołowski A., Zając K. (1987), Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stahel W., Maechler M. (2012), Package "robustX", https://cran.r-project.org/web/packages/robustX (dostęp: 3.07.2012).
 • Steczkowski J. (1966), Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 205-215.
 • Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Walesiak M. (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny", nr 37, t. 1-2, s. 37-46.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wuertz D., Setz T., Chalabi Y. (2017), Package "fExtremes", https://cran.r-project.org/ web/packages/fExtremes/index.html (dostęp: 15.03.2018).
 • Wydymus S. (1984), Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.