PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 Świat - Europa - Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych | 43--61
Tytuł artykułu

Realizacja koncepcji super-petrostate w rosyjskiej polityce po 2016 roku

Warianty tytułu
The Implementation of the Super-Petrostate Concept in Russian Politics After 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy procesu osiągania statusu mocarstwa energetycznego przez Rosję po 2016 r. Przyjęcie takiej cezury czasowej wynika ze zmiany formy realizacji rosyjskiej polityki energetycznej. Teza wyjściowa to stwierdzenie, że budowa pozycji mocarstwa światowego jest przez Rosję realizowana w oparciu o koncepcję super-petrostate, która została uzupełniona o przedsięwzięcia niwelujące zagrożenie wystąpienia choroby holenderskiej oraz negatywne skutki rywalizacji z USA na rynku gazu LNG. Strategia ta jest realizowana przez sankcjonowanie statusu eksportera nośników energetycznych, który posiada znaczny poziom udziału w ich globalnym obrocie. Eksport ten ma jednocześnie umożliwić uruchomienie procesów modernizacyjnych sektora paliwowo-energetycznego, pozwalających na prowadzenie eksportu przetworzonych nośników energii i technologii wytwórczych oraz na realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Istotną rolę w tych procesach odgrywają koncerny energetyczne, które ściśle realizują politykę państwa, np. prowadzą ekspansję na wskazane rynki zbytu. Istotnymi zagrożeniami dla tej polityki są: zaistnienie zjawiska choroby holenderskiej, wynikającej z uznania sektora paliwowo-energetycznego za najważniejszy sektor gospodarki, na którym oparto całą koncepcję rozwoju gospodarczego i uzależnienie od poziomu zapotrzebowania na nośniki energii oraz ich ceny na globalnych rynkach. Ograniczeniem dla osiągnięcia tych celów jest także zdolności gospodarki do absorpcji zastosowanych rozwiązań modernizacyjno-innowacyjnych oraz realność wdrażanych programów rozwojowych przez wiodące koncerny paliwowo-energetyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the process of achieving the status of an energy super-petrostate by Russia after 2016. The adoption of the above time limit results from a change in the form of implementation of the Russian energy policy. The adopted thesis is the statement that Russia is building its position as a world power on the basis of the super-petrostate concept, which has been supplemented with measures to reduce the risk of "Dutch disease" and the negative eff ects of competition with the US on the LNG market. This goal is achieved by sanctioning the position of an energy carrier exporter who has a signifi cant level of share in their global turnover. At the same time, these exports are to enable the modernization processes of the fuel and energy sector to be launched, allowing for the export of processed energy carriers and manufacturing technologies as well as the implementation of sustainable development policy. Policy focused on economic stimulation of regions located outside economic centers and using the possibilities of economizing production and consumption of energy. An important threat to this policy is the occurrence of the phenomenon of Dutch disease, resulting from the recognition of the fuel and energy sector as the most important sector of the economy, on which the concept of economic development was based, dependence on the level of hunt for energy carriers and their assessment on global markets. The achievement of these goals is also limited by the ability of the economy to absorb the modernization and innovation solutions used, and the reality of the implemented development programs by leading fuel and energy concerns. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ahrend R., How to Sustain Growth in a Resource Based Economy? The Main Concepts and Their Application to the Russian Case?, "OECD Economics Working Paper" 2006, No. 478. doi: 10.2139/ssrn.1010671.
 • Auty R.M., Sustaining Development in Mineral Economies: The resource curse thesis, Routledge, London 1993.
 • Chow E.C., Stanley A.J., Russia's National Oil Champion Goes Global, CSIS Briefs, 22.02.2018, https://www.csis.org/analysis/russias-national-oil-champion-goes-global [dostęp: 1.12.2019].
 • Czarny R.M., Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" 2016, nr 1.
 • Friedman T.L., The First Law of Petropolitics, "Foreign Policy" 2006, No. 154, https:// nature.berkeley.edu/er100/readings/Friedman_2006.pdf [dostęp: 1.12.2019].
 • Goldmann M.I., Petrostate. Putin, Power, and the New Russia, Oxford University Press, New York 2008.
 • Hill F., Energy Empire: Oil, Gas and Russia's Revival, The Foreign Policy Centre, London 2004.
 • Karl T.L., Oil-Led Development: Social, Political, and Economic Consequences, "CDDRL Stanford Working Papers" 2007, No. 80, http://iis-db.stanford.edu/pubs/21537/ No_80_Terry_Karl_-_Eff ects_of_Oil_Development.pdf [dostęp: 1.12.2019].
 • Karl T.L., The Paradox of Plenty. Oil Boos and Petro-States, University of California Press, Berkeley 1997.
 • Karl T.L., The Perils of the Petro-State: Refl ections on the Paradox of Plenty, "Journal of International Aff airs" 1999, Vol. 53, No. 1, https://www.jstor.org/stable/24357783?read- now=1&seq=1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.