PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 66 | 59--68
Tytuł artykułu

Rola i dostępność Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w terenach objętych suburbanizacją na przykładzie połączenia kolejowego Kraków - Miechów

Autorzy
Warianty tytułu
Role and accessibility of Fast Agglomeration Railway in Areas Covered by Suburbanization on the Example of a Railway Connection Kraków - Miechów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach intensywnie rozwijającego się w polskich aglomeracjach procesu suburbanizacji niezwykle istotną rolę powinien pełnić transport szynowy zapewniający możliwość szybkiego przemieszczania się mieszkańców przedmieść do miasta rdzenia. Szczególne znaczenie ma tu kolej aglomeracyjna, której rola i dostępność jest przedmiotem badania w ramach niniejszego artykułu. Obrazuje to dokonany przegląd literatury w zakresie analizowanej problematyki. Badanie dostępności dotyczy przykładowego odcinka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy stacjami Kraków Batowice i Miechów przebiegającego przez tereny podmiejskie aglomeracji krakowskiej. Z wykorzystaniem analizy sieciowej GIS zbadana i zobrazowana została rzeczywista dostępność piesza po drogach dojścia do stacji i przystanków kolejowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the conditions of intensively developing suburbanization process in Polish agglomerations, rail transport should perform an extraordinarily important role, ensuring the possibility of fast movement of suburb inhabitants to the core city. The agglomeration railway is especially important here and its role and accessibility is the study subject of this article. This is illustrated by the literature review in the area of analyzed issues. The accessibility research concerns an example section of the Fast Agglomeration Railway between Kraków Batowice and Miechów stations, running through the suburban areas of the Kraków agglomeration. With the use of GIS network analysis, the actual pedestrian accessibility along pathways to railway stations and stops has been researched and illustrated.(original abstract)
Rocznik
Tom
66
Strony
59--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
Bibliografia
 • Ciastoń-Ciulkin A., Puławska-Obiedowska S., 2016, Konkurencyjność podsystemu kolei aglomeracyjnej na przykładzie połączenia Kraków - Wieliczka, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, oddział w Krakowie, 3(110), 7-22.
 • Ciastoń-Ciulkin A., Puławska-Obiedowska S., 2017, Znaczenie oferty przewozowej w kształtowaniu wielkości przewozów pasażerskich na kolejowej linii aglomeracyjnej Kraków Główny - Miechów, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, oddział w Krakowie, 2(113), 19-34.
 • Dziubałtowska A., 2018, Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 5, 11-24.
 • El-Geneidy A., Grimsrud M., Wasfi R., Tétreault P., Surprenant-Legault J., 2014, New evidence on walking distances to transit stops: Identifying redundancies and gaps using variable service areas, Transportation, 41(1), 193-210.
 • Faron A., 2018, Wpływ dostępności pieszej oraz lokalizacji przystanku kolejowego na jego potencjał pasażerski, Transport Miejski i Regionalny, 5, 12-17.
 • Feltynowski M., Rzeńca P., 2012, Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej [w:] M. Feltynowski, E. Kina, B. Niepiekło, A.W. Tomaszewska (red.), Po kolei, miejsca, wyzwania, inspiracje, Łódź, 263-276.
 • Gadziński J., Goras E. (red.), Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska, OPM IRMiR, Warszawa, 2019.
 • Guerra E., Cervero R., 2013, Is a Half-Mile Circle the Right Standard for TODs?, Access Magazine, 42, 17-23.
 • International Management Services, 2007, Wstępne Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej, IMS Sp. Z o.o., Kraków. Dostępne na: www.malopolska.pl/publikacje/transport [data dostępu: 08.04.2020].
 • Janecki R., Karoń G., Sobota A., Żochowska R., Kłos M., Soczówka P., 2018, Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów, praca naukowo-badawcza, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice.
 • Jeffrey D., Boulangé C., Giles-Corti B., Washington S., Gunn L., 2019, Using walkability measures to identify train stations with the potential to become transit oriented developments located in walkable neighbourhoods, Journal of Transport Geography 76, 221-231.
 • Jurkowski W., 2017, Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(2), 31-42.
 • Kotuła Ł., 2020, Analiza możliwości wykorzystania infrastruktury kolejowej do stworzenia nowego połączenia Mydlniki - Łęg - Os. Nowa Huta w Krakowie - dostępność i integracja proponowanych przystanków z miejskim transportem zbiorowym, materiał wewnętrzny pracy końcowej ze studiów podyplomowych PK KST, materiał niepublikowany, Kraków.
 • Kowalczyk K., 2018, Typologia multimodalnego potencjału linii kolejowych zlokalizowanych w strefach podmiejskich największych polskich aglomeracji, Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21(1), 17-33.
 • Koźlak A., 2013, Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce, [w:] M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 143, 172-185.
 • Masik G., 2018, Suburbanizacja demograficzna i przestrzenna na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Studia Obszarów Wiejskich, 50, 155-170.
 • Murray A.T., Davis R., Stimson R.J., Ferreira L., 1998, Public Transportation Access, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 3(5), 319-328.
 • Puławska S., Starowicz W., 2011, Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego, Transport Miejski i Regionalny, 12, 6-11.
 • Rudnicki A., Bauer M., Dźwigoń W., Gertz J., Kurowski M., Piskorz M. Rudnicki A., 2004, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Satora M., Szkoda M., 2017, Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 12, 1597-1603.
 • Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, 2015, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Kraków. Dostępne na: http://metropoliakrakowska.pl/ [data dostępu: 31.03.2020].
 • Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85(2), 173-197.
 • Zespół Doradców Gospodarczych TOR, 2011, Aktualizacja Wstępnego Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej, Warszawa-Kraków. Dostępne na: www.malopolska.pl/publikacje/transport [data dostępu: 08.04.2020].
 • Zielstra D., Hochmair H.H., 2011, Comparative Study of Pedestrian Accessibility to Transit Stations Using Free and Proprietary Network Data, Transportation Research Record, 2217, 145-152.
 • Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Hogben, Szczecin.
 • Ziobrowski Z., Mikołajczyk D., 2016, Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania zabudowy, [w:] A. Matuszko (red.), Skrypt - Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa.
 • Uchwała nr XLVII/732/18/2018 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 3215.
 • BDL GUS - Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, [data dostępu: 24.04.2020].
 • Geoportal Powiatu Miechowskiego, https://miechow.geoportal2.pl [korzystano wielokrotnie].
 • Gmina Kocmyrzów - Luborzyca - parkingi "Parkuj i Jedź", https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/, [data dostępu: 09.04.2020].
 • Gmina Słomniki - parkingi "Parkuj i Jedź", https://slomniki.pl/index.php/inwestycje/, [data dostępu: 27.04.2020].
 • Google Maps, https://www.google.pl/maps/ [korzystano wielokrotnie].
 • GUS - Funkcjonalne Obszary Miejskie (FUA), https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/unijne-typologie-terytorialne-tercet/funkcjonalne-obszary-miejskie-fua/ [data dostępu: 07.04.2020].
 • Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP), https://miip.geomalopolska.pl/imap/ [korzystano wielokrotnie].
 • Miechów Gmina i Miasto - parkingi Park&Ride, https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/ [data dostępu: 27.04.2020].
 • MSIP Kraków - Miejski System Informacji Przestrzennej, https://msip.krakow.pl/, [korzystano wielokrotnie].
 • OpenStreetMap - dane przestrzenne, http://download.geofabrik.de/europe/poland/malopolskie.html, [data dostępu: 01.12.2019].
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów, https://portalpasazera.pl/, [data dostępu: 13.12.2019 r.].
 • System Informacji Przestrzennej (SIP) Powiat Krakowski, http://krakowski.e-mapa.net, [korzystano wielokrotnie].
 • System Informacji Przestrzennej (SIP) Zielonki, sip.gison.pl/zielonki, [korzystano wielokrotnie].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.