PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | Profilaktyka zdrowotna jako problem konsumpcji zbiorowej | 105--117
Tytuł artykułu

Zadania Zakładu Ubezpieczeń społecznych w zakresie profilaktyki

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapobieganie zachorowalności, wypadkowości i inwalidztwu stanowi szerokie i skomplikowane zagadnienie obejmujące w zasadzie wszystkie okresy życia człowieka, z których każdy ma swoją specyfikę i wynikające z niej szczególne zagrożenie wymagające działań prewencyjnych. Wspólnym ich celem jest ochrona zdrowia jednostki i społeczeństwa. W dyskusji nad społecznie doniosłą problematyką profilaktyki zdrowotnej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych obywateli należy wskazać na znaczącą rolę ubezpieczeń społecznych - a w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji ubezpieczeniowej.
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Frąckiewicz L. Polityka ochry zdrowia. Warszawa 1983.
 • Salamon Z.Działalność ZUS-u w zakresie profilaktyki. "polityka Społeczna" 1987 nr 10.
 • Szubert W. Ochrona pracy studium społeczno-prawne. Warszawa 1966.
 • Jackowiak U. : Podstawowe zagadnienia prawne ochrony pracy W:Studia nad kodeksem pracy. Praca zbiorowa pod red. W Jaśkiewicz. Poznań 1975.
 • Nałęcz A.: Ochrona pracy. W: Polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1979.
 • Zieliński T.: Zarys wykładu prawa pracy. Cz. III. Katowice 1984, z. 1.
 • Florek L., Seweryński M.: Międzynarodowe prawo pracy. Warszawa 1988.
 • Seweryński M.: Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowane przez Polskę. Warszawa 1983.
 • McConnel C. L., Brue S. L.: Contemporary Labour Economics. McGrow-Hill 1986.
 • Wojtyła J.: Polityka prawa wobec osób niepełnosprawnych. W: Inwalidztwo jako problem polityki społecznej. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz. Katowice 1988.
 • Goszcz W.: Ochrona zdrowia ludności pracującej. W: Zdrowie i jego ochrona. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz Katowice 1988.
 • Małysz F.: Wypadki i choroby zawodowe w gospodarstwie rolnym oraz świadczeni. "Polityka Społeczna" 1989, nr 2.
 • Brzozowski L.: Świadczenie z tytułu wypadków przy pracy. Warszaw 1989.
 • Zieliński T.: Prawo pracy, zarys systemu. Warszawa-Kraków 1986.
 • Szubert W.: Uwagi w sprawie systemu kompensaty szkody na osobie pracownika. W: Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1978, nr 6.
 • Prasznic U.: O modelu finansowania ubezpieczenia społecznego. W: Ubezpieczenia społeczne dziś i jutro. Warszawa 1990.
 • Uścińska G.: Podstawa wymiaru składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Studia i Materiały. Warszawa 1990.
 • Święcicki M.: Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939. Warszawa 1960.
 • Kolasiński K.: Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych. Toruń 1990. Szubert W.: Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu. Warszawa 1987.
 • Mackiewicz-Golnik L.: Funkcje funduszu ubezpieczenia społecznego. Warszawa 1969.
 • Larkow H.: Człowiek niepełnosprawny - problemy psychologiczne. Warszawa 1987.
 • Mikulski J.: Rehabilitacja zawodowa. W: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa pod red. A. Neuman Warszawa 1982.
 • Zagrosik M.: Orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy - zagadnienia prawne W: Ubezpieczenie chorobowe. Praca zbiorowa pod red. J. Jończyka. Wrocław 1984.
 • Jędraszko T.: Orzecznictwo inwalidzkie w ubezpieczeniu społecznym. "Materiały informacyjne ZUS" 1990, nr 7-8.
 • Rudziński S.: Uwagi o orzecznictwie inwalidzkim w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa 1936.
 • Pławucka H., Korpanty J.: System ubezpieczeń społecznych pracowników a problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: Inwalidztwo i rehabilitacja. Materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Praca zbiorowa pod red. J. Jończyka, Wrocław 1979.
 • Pławucka H.: Społeczno-prawne problemy inwalidztwa i świadczeń inwalidzkich. W: Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego Poznań 1987.
 • Wratny J.: Kodyfikacja prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce. Studia i Materiały. Warszawa 1987.
 • Pławucka H.: Prawne pojęcia inwalidztwa - stan aktualny i postulaty de lege ferenda. Wrocław 1989 (tekst powielony).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.