PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 66 | 99--109
Tytuł artykułu

Dlaczego plany miejscowe nie są takie, jak chcielibyśmy?

Warianty tytułu
Why are Local Spatial Development Plans not how we Would Like them to be?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od dłuższego czasu różne środowiska podnoszą kwestię jakości planowania przestrzennego, a w szczególności jakości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analizując to zjawisko, należy postawić sobie następujące pytania: dlaczego plany miejscowe postrzegane są jako wadliwe, jakie są relacje pomiędzy ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a przepisami odrębnymi i jak wpływają one na konstruowanie zapisów planistycznych, jak znaczne jest regionalne zróżnicowania ustaleń planów miejscowych. Analiza wymienionych problemów ma na celu wskazanie, jakie są najistotniejsze problemy przy tworzeniu zapisów planów miejscowych i jak to wpływa na zagospodarowanie przestrzeni(abstrakt oryginalny)
EN
For a long time, various environments have been addressing the issue of the quality of spatial planning, and in particular the quality of local spatial development plans. When analyzing this phenomenon, the following questions should be asked: Why are local spatial development plans perceived as faulty? What are the relations between the act on spatial planning and development and separate provisions and how do they affect the construction of planning records? How significant is the regional variation in local planning arrangements? The analysis of the mentioned problems aims to indicate what the most important problems are when creating local spatial development plans and how it affects the development of the space.(original abstract)
Rocznik
Tom
66
Strony
99--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2013, Raport o ekonomicznych i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, IGiGP PAN, FRDL, Warszawa.
 • Niewiadomski Z., 2006, Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szlenk-Dziubek D., Cienkosz E., Miśkowiec M., Ogórek P., Sroka B., Zarębski P., 2019, Rozstrzygnięcia Nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r., Samorząd Terytorialny, 9, 20-31.
 • Szlenk-Dziubek D., 2020, Największe wady i problemy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prezentacja na II Kongresie Planowania Przestrzennego w kwietniu 2020 r., Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, DzU 1959 nr 52 poz. 315.
 • Uchwała nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2012 r w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru krajobrazu Chronionego, DzU 2012 poz. 1194.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, DzU 2020 poz. 256.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2020 poz. 713.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 2017 poz. 1161.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2019 poz. 1396 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2020 poz. 293 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 2020 poz. 55.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, DzU 2019 poz. 2410.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, DzU 2020 poz. 1064.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, DzU 2015 poz. 774.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, DzU 2020 poz. 310 z późn. zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Izba Cywilna CKN 1261/2000.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie II SA/Kr 386/06.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 marca 2011 r. sprawie II SA/Lu 876/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.