PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 8 | nr 3 | 89--113
Tytuł artykułu

An Officer Employed as a Revenue Collector in the Structure of the National Revenue Administration - Critical Remarks

Autorzy
Warianty tytułu
Radca skarbowy w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej - uwagi krytyczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest instytucji radcy skarbowego uregulowanej w polskim systemie prawnego od 1 marca 2017 r. wraz z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Zdaniem autora wprowadzenie stanowiska radcy skarbowego, który korzysta z uprawnień państwowego organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej) w zakresie rozstrzygania spraw podatkowych, jest zbyteczne, gdyż jedynie prowadzi do mnożenia kosztochłonnych, a zarazem nieefektywnych "posad urzędniczych" w strukturach administracji danin publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the institution of an officer employed as arevenue counsellor which is regulated in the Polish legal system since 1 March 2017 with the establishment of the National Revenue Administration. According to the Author, the introduction of the position of the officer employed as a revenue counsellor, who exercises the powers of the state tax authority (head of arevenue office, head of a customs and revenue office, and a director of a fiscal administration chamber) to resolve tax matters is unnecessary, as it only leads to amultiplication of cost-intensive and inefficient "clerical positions" in the structures of the administration of public levies. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
89--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Łódź
Bibliografia
 • Adamiak B., O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Państwo i Prawo" 2006, No 11, pp. 43-53.
 • Bielecki L., Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017, No 7-8, pp. 44-52.
 • Borkowski J., Komentarz do art. 143 o.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (eds), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2017.
 • Byrzykowski W., Zdunek A., Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organy, zadania oraz forma ich realizacji, "Przegląd Podatkowy" 2017, No 3, pp. 47-52.
 • Ciecierski M., Komentarz do art. 148 u.k.a.s. [w:] A. Melezini, K. Teszner (eds), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz 2018, Lex/el.
 • Etel L. (ed.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.
 • Gomułowicz A., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego [w:] J. Głuchowski (ed.), Współczesne problemu prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profosowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, tom. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Iserzon E., Prawo administracyjne, WP, Warszawa 1968.
 • Kabat A., Komentarz do art. 13 o.p. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.
 • Krukowski A., Komentarz do art. 148 u.k.a.s. [w:] L. Bielecki, A. Gorgol (eds), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, WS, Warszawa 2014.
 • Łoboda M., Strzelec D., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego 2017, Lex/el.
 • Masternak M., Administracja podatkowa [w:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.
 • Matan A., Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego 2014, Lex/el.
 • Melezini A., Teszner K., Kontrola celno-skarbowa - wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne, "Białostockie Studia Prawnicze" 2019, vol. 24, No 3, pp. 13-25.
 • Michalska-Badziak R., Podmioty administrujące [w:] M. Stahl (ed.), Prawo administracyjne. Pojęcia. Instytucje. Zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Nowak I., Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych - uwagi krytyczne, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2016/el, pp. 70-86.
 • Nowak I., Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej [w:] Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk (eds), Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, A.M., Toruń 2016.
 • Nowak I., Wyłączenie samorządowych organów podatkowych od załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2017, No 6, pp. 20-26.
 • Nowak I., Wyłączenie pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym - zagadnienia ogólne, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2017, No 8, pp. 25-28.
 • Nowak I., Przesłanki wyłączenia pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2017, No 9, pp. 18-27.
 • Nowak I., Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu samorządowego organu podatkowego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2017, No 10, pp. 19-27.
 • Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym (cz. I-III), "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, No 4-6, pp. 19-26/19-27/23-29.
 • Nowak I., Związanie organu podatkowego wydaną i doręczoną decyzją, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, No 10, pp. 23-28.
 • Nowak I., Wyporska-Frankiewicz J., Biegły skarbowy a wycena majątku zobowiązanego w egzekucji należności podatkowych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2019, No 3, pp. 71-94, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.020.
 • Nowak I., Protokoły i adnotacje jako formy dokumentowania czynności postępowania podatkowego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2019, No 12, pp. 19-24.
 • Nowak I., Dominiak M., Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego - spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (eds), Przestępczość gospodarczo-ekonomiczna - przeciwdziałanie i zwalczanie, Difin, Warszawa 2020.
 • Nowak I., Samokontrola decyzji podatkowych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2020, No 3, in print.
 • Nowak I., National Revenue Administration - current organisational and financial problems, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2020, No 2, pp. 37-65, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.010.
 • Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w liczbach, "Kazus Podatkowy" 2020, No 2, in print.
 • Pietrasz P., Komentarz do art. 130-132a o.p. [w:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.
 • Smoleń P. (red.), System organów podatkowych w Polsce, OPP, Warszawa 2009.
 • Smoleń P., Komentarz do art. 13 o.p. [w:] H. Dzwonkowski (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Legalis/el.
 • Teszner K., Organy podatkowe i quasi-podatkowe - problemy wynikające z wadliwej legislacji Ordynacji podatkowej [w:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, Temida 2, Białystok 2007.
 • Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce 2012, Lex/el.
 • Teszner K., The National Fiscal Administration - challenges and expectations [w:] E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (eds), Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest, Temida 2, Białystok 2018.
 • Teszner K., Wincenciak M., Pietrasz P., Nowe tendencje w procedurach kontrolnych na przykładzie kontroli celno-skarbowej [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (eds), Prawo administracyjne dziś i jutro 2018, Lex/el.
 • Teszner K., Uprawnienia radcy skarbowego w zakresie załatwiania spraw podatkowych, "Procedury Administracyjne i Podatkowe" 2018, No 2, pp. 17-24.
 • Teszner K., Komentarz do art. 13 o.p. [w:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.
 • Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, TNOiK, Toruń 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.