PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 66 | 111--121
Tytuł artykułu

Metody tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o dokumenty sporządzane przez gminy.

Autorzy
Warianty tytułu
Methods for Creating Analyses of Changes in Spatial Development in the Mode of the Act on Spatial Planning and Management, Based on Documents Created by Local Communes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium opracowywana w trybie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest dokumentem, który w założeniu odgrywać ma ważną rolę w ocenie aktualności realizowanej polityki przestrzennej gminy oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jej główna funkcja - ocena - polega na zbadaniu skali zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającej z tego potrzeby dokonywania korekt obowiązujących aktów planowania przestrzennego. Analiza ta ma także zawierać ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych i ustalać wieloletnie programy ich sporządzania. Artykuł jest przeglądem różnych metod tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym poprzez analizę zawartości przygotowywanych przez samorządy dokumentów. Badanie wykazało, że w zdecydowanej większości przypadków analizy te mają charakter ułomny, niewiele wnoszący do gospodarowania przestrzenią w gminie. Są one nierzadko atrapą dokumentu planistycznego, który ma za zadanie spełnić podstawowy ustawowy wymóg - być. Jednocześnie wskazać należy, że na drugim biegunie znajdują się mądre, przemyślane i wnikliwe opracowania, z których wynikają dla władz konkretne wnioski i powiązane z nimi zadania. W podsumowaniu artykułu zawarto także rekomendacje metodyczne dotyczące tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Ich źródłem są najlepsze zastosowane przez gminy rozwiązania oraz doświadczenia własne autora. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of changes in spatial development, assessment of progress in the development of local plans and development of long-term programs for their preparation in relation to the findings of the examination of the conditions and directions of spatial development of the commune is developed on the basis of the article 32 of the Act on Spatial Planning and Management. It is a document that is to play an important role in assessing the validity of the municipality's spatial policy and local spatial development plans. Its main function - assessment - consists in examining the scale of changes in spatial development and the resulting necessity to introduce corrections to existing spatial planning acts. This analysis is also intended to include an assessment of progress in the development of local plans and the establishment of multi-annual programs for their preparation. The article is an overview of various methods of creating analyses of changes in spatial development by analyzing the content of documents prepared by local governments. The study showed that in the overwhelming majority of cases these analyses are imperfect, contributing little to the management of space in the commune. They are often a dummy of a planning document which should meet the basic statutory requirement - to exist . At the same time, it should be noted that at the other extreme there is wise, thoughtful and thorough research, from which specific conclusions and related tasks for the authorities are drawn. The summary article also contains methodological recommendations for creating analyses of changes in spatial development. Their source is the author's best solutions and own experience(original abstract)
Rocznik
Tom
66
Strony
111--121
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
  • Izdebski H., Zachariasz I., 2013, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Najwyższa Izba Kontroli, 2017, System gospodarowania przestrzenią gmin jako dobrem publicznym, raport NIK, Warszawa.
  • Niewiadomski Z. (red.), 2019, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2020 poz. 293 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, DzU 2015 poz. 1777.
  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1773/08.
  • BDL GUS - Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [data dostępu: 10.05.2020].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.