PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 66 | 123--133
Tytuł artykułu

Bilansowanie terenów pod zabudowę - praktyka sporządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Regulating the Use of Land for Residential Purposes - Policy Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę jest jedną z ważniejszych analiz, którą należy wykonać w związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego wynik decyduje o dalszym losie opracowywanej polityki przestrzennej. Wykazanie niedoboru terenów do zabudowy pozwala uwzględniać wnioski inwestorów i wskazywać nowe tereny na cele budowlane. Nadmiar terenów do zabudowy w studium stawia gminę w trudnej sytuacji, gdyż blokuje możliwość wyznaczania nowych terenów na cele inwestycyjne. Art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera nieprecyzyjne normy co do sposobu przeprowadzenia bilansu terenu, co rodzi szereg problemów aplikacyjnych. Artykuł stanowi głos w dyskusji prowadzonej w środowiskach naukowych i eksperckich dotyczącej poszukiwania optymalnych metod bilansowania terenów zgodnych z wymogami prawnymi oraz mających na uwadze interes samorządów. W pracy skupiono się wyłącznie na metodach bilansowania terenów na cele mieszkaniowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Inventories of land resources zoned for development are among the most important analyses in the process of municipal land-use planning. The results of these inventories exert a significant influence on local spatial planning policies. The existing land-use types are inventoried to determine the availability of vacant land for housing development, zone new land for residential purposes, and process the requests made by housing developers. Excessive supply of vacant land for development can be problematic in the process of developing the study of the conditions and directions of the spatial management of the commune because it prevents the local authorities from zoning new land for investment purposes. The regulatory norms imposed by Article 10 section 5 of the Act on Spatial Planning and Management on inventories of municipal land resources are ambiguous, which creates numerous problems in daily practice. This article contributes to the ongoing scientific and expert debate on the search for optimal methods of regulating the use of municipal land, which are consistent with the applicable legal requirements and promote the interests of local self-governments and communities. The study focuses solely on land zoned for residential purposes(original abstract)
Rocznik
Tom
66
Strony
123--133
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Biegański L. (red.), 2016, Studium gminy od nowa zmiany w prawie od 2016 roku, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 • Fogel P., 2012, Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN Warszawa.
 • Kowalewski A., Nowak M.J., 2018, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, [w:] P. Śleszyński, A. Kowalewski, T. Markowski (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, Studia PAN KPZK, Warszawa.
 • Matuszko A. (red.), 2016, Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-szkoleniowy-dla-pracownikow-administracji-samorzadowej-z-zakresu-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego [data dostępu: 17.06.2020].
 • Śleszyński P., 2018, Koszty chaosu przestrzennego, [w:] P. Śleszyński, A. Kowalewski, T. Markowski (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, Studia PAN KPZK, Warszawa.
 • Śleszyński P., Kowalewski A., Markowski T., 2018, Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, [w:] P. Śleszyński, A. Kowalewski, T. Markowski (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, Studia PAN KPZK, Warszawa.
 • Zachariasz I., 2016, Nowe wymogi ustawowe dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, [w:] L. Biegański (red.), Studium gminy od nowa zmiany w prawie od 2016 roku, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1. 107.2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Dostępne na: http://bip.katowice.uw.gov.pl/wojewoda/rozstrzygniecia_nadzorcze_2017.html [data dostępu: 17.06.2020].
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.
 • 8.2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. Dostępne na: http://bip.katowice.uw.gov.pl/wojewoda/rozstrzygniecia_nadzorcze_2018/s:22.html [data dostępu: 17.06.2020].
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.83.2019.RM z dnia 16 maja 2019 r. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozstrzygniecia-nadzorcze-2019-r-warszawa [data dostępu: 17.06.2020].
 • Uchwała nr LVII/533/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercie. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozstrzygniecia-nadzorcze-2019-r-warszawa [data dostępu: 17.06.2020].
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, DzU 2019 poz. 1186 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2020 poz. 293 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.