PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 66 | 143--150
Tytuł artykułu

Prawne uwarunkowania peryurbanizacji w Polsce - zagadnienia wybrane

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Aspects of Peri-Urbanisation in Poland - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza, na ile obowiązujące prawodawstwo oraz akty planowania strategicznego są adekwatne do narastających wyzwań w zakresie potrzeb polityki przestrzennej związanych z przenikaniem się i mieszaniem przeznaczenia i funkcji terenów związanych z gospodarką rolniczą oraz presją lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a także utrzymywaniem w obrębie miast terenów zielonych. Analiza ta dotyczy wybranych zagadnień, w szczególności: adekwatności powiązania ochrony gruntów rolnych z granicami administracyjnymi miast i dopuszczalności określania przeznaczenia wielofunkcyjnego i mieszanego w dokumentach planistycznych, a zwłaszcza miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to analyze the relevance of the existing legislation and strategic planning documents to the growing challenges in in the field of spatial planning policy, related to the permeation and mixing of the purpose and functions of rural areas and the built-up pressure on the location of housing and service buildings and maintenance of green areas within cities. This analysis concerns selected issues, in particular the following: the adequacy of the link between the protection of agricultural land and the administrative borders of cities; the admissibility of determining the multifunctional and mixed use in planning documents, especially in the zoning plan(original abstract)
Rocznik
Tom
66
Strony
143--150
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Drilling M., Giedych R., Poniży L., 2016, The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning, [w:] S. Bell i in. (red.), Urban Allotment Gardens in Europe, Routledge, Nowy Jork.
 • Fogel A., 2016, Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych w miastach - ocena kierunków zmian prawnych, [w:] Z. Cieślak, Kosieradzka-Federczyk A. (red.), Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna. Aspekty prawne, Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Warszawa, V.
 • Geszprych M., 2016a, Ochrona gruntów rolnych w miastach - analiza aksjologiczno-prawna, [w:] Z. Cieślak, Kosieradzka-Federczyk A. (red.), Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna. Aspekty prawne, Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Warszawa, V.
 • Geszprych M., 2016b, Zagadnienia prawne dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia "obwiedni", Człowiek i Środowisko, 40.
 • Idczak P., Mrozik K., 2018, Periurbanisation - evidence from Polish metropolitan areas, Economic and Environmental Studies, 18(1).
 • Niewiadomski Z., 2008, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Piorr A., Ravetz J., Tosics I., 2011, Peri-urbanisation in Europe.
 • Towards a European Policies to sustain Urban-Rural Futures, Uniwersystet w Kopenhadze, Academic Books Life Sciences.
 • Stuczyński T., Fogel P., Jadczyszyn J., 2008, Ochrona gleb na terenach zurbanizowanych, Urbanista 2008, IUNG-PIB, Bydgoszcz.
 • Szulczewska B., 2018, Zielona Infrastruktura - czy koniec historii?, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2018, Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów, [w:] P. Śleszyński, A. Kowalewski, T. Markowski (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, Studia PAN KPZK, Warszawa.
 • Chełmiński J., 30.04.2018, Trasa czy szparagi? Przez budowę może zniknąć gospodarstwo najsłynniejszych warszawskich rolników, Wyborcza.pl. Dostępne na: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23338167,trasa-czy-szparagi-przez-budowe-moze-zniknac-gospodarstwo-najslynniejszych.html [data dostępu: 16.05.202].
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i kompensowania procesu zasklepiania gleby, 2012, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • Zdyb M., 1991, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego, Studium teoretyczno-prawne, Lublin.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 września 2004 r. w sprawie rolnictwa w strefach podmiejskich 2005/C 74/12, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 23.03.2005.
 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2011r., Tw 31/10, OTK-B 2011 nr 3, poz. 189.
 • Uchwała nr XXII/170/2016 Rady miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przasnysz. Dostępne na: www.przasnysz.um.gov.pl/asp/pliki/aktualnosci_ 2016/6541-4.pdf [data dostępu: 19.06.2020].
 • Uchwała nr LVII/523/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Zawiercie. Dostępne na: https://zawiercie.bip.net.pl/?a=13935 [data dostępu: 19.06.2020].
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 1995 nr 16 poz. 78.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2019 poz. 1396 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2020 poz. 293.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 2015 poz. 1338.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2015 r. II OSK 1557/13.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. II OSK 1649/16.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2017 r., sygn. II OSK 2267/16.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Wr 243/17.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2019 r. , sygn. II SA/Bd 1190/18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.