PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 10 | 36--41
Tytuł artykułu

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na podstawie tarczy antykryzysowej na tle poprzednio obowiązujących rozwiązań dotyczących umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne

Warianty tytułu
Contributions on the Basis of the So-Called Anti-Crisis Shield Against the Background of the Previously Applicable Solutions for the Cancellation for the Social Insurance Contributions in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z mechanizmów ułatwiających płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne wywiązanie się ze zobowiązań wobec systemu ubezpieczeń społecznych jest ich umorzenie. Rozwiązania prawne przyjęte w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w inny niż dotychczas sposób określają skutki umorzenia niektórych należności składkowych. Autor prezentując reguły umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne określone przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych aktów prawnych, zwanych "ustawami abolicyjnymi", wskazuje na konsekwencje różnic pomiędzy nimi a przepisami covidowymi. Formułuje także wnioski de lege ferenda, które mogą mieć znaczenie w przyszłości nie tylko ze względu na obecną pandemię, ale także na inne zjawiska rzutujące na bezpieczeństwo gospodarcze, zdrowotne i socjalne społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the mechanisms facilitating a payer of contributions for social insurance to fulfillment of his obligations to the social insurance system is their cancellation. Legal solutions adopted in order to counteract the effects of the pandemic COVID-19 define the effects of the cancellation of certain contributions dues in a different way than before. The author presenting the rules of the cancellation for the social insurance contributions, defined by the provisions of the Act of 13 October 1998 on the social insurance system, other legal acts, referred to as "abolition acts", indicates the consequences of differences between them and the covid provisions. The author also formulates de lege ferenda conclusions, which may be important in the future, not only due to the current pandemic, but also other phenomena affecting the economic, health and social security of society. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Antonów, K. (2014). Emerytury i renty z FUS, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz; komentarz do art. 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. LEX.
 • Gardocki, L. (2001). Prawo karne. Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2003). Ubezpieczenia społeczne. Tom 1. Część ogólna. Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2017). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2019). Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Warszawa.
 • Petelczyc, J. (2020). Sytuacja ekonomiczna polskich mikroprzedsiębiorców w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Referat wygłoszony podczas seminarium pt. "Wybrane rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasie epidemii", które odbyło się 23 czerwca 2020 r. w Szczecinie.
 • Pogonowski, M. (2006). Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa.
 • Pogonowski, M. (2015). Charakter prawny umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne - aspekty ekonomiczne i społeczne. W: Składki na ubezpieczenie społeczne. Warszawa-Poznań.
 • Portal Statystyczny ZUS, http://psz.zus.pl/ (11.07.2020).
 • Prokop, K. (2016). Ubezpieczenia społeczne a konstytucyjna idea sprawiedliwości społecznej. W: M. Czuryk i K. Naumowicz (red.), Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy. Olsztyn.
 • Wantoch-Rekowski, J. i Brzezicki, T. (2020). O braku kompetencji Centrum Umorzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydawania decyzji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.6.4
 • Zieliński, M. J. (2020). Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.