PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 | 27--38
Tytuł artykułu

Analiza rozbieżności danych lustrzanych dotyczących masy towarów w statystykach handlu wewnątrzunijnego

Warianty tytułu
Analysis of Discrepancies in Mirror Data Relating to the Weight of Goods in Intra-EU Trade Statistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach prowadzonych dotychczas przez autorów artykułu ocena jakości danych lustrzanych w wymianie towarowej między krajami Unii Europejskiej (UE) opierała się na wartości towarów. Analogiczne podejście stosuje wielu badaczy. Celem badania omawianego w artykule jest ocena jakości danych dotyczących obrotu wewnątrzunijnego na podstawie nie tylko wartości, lecz także ilości towarów. W analizie rozbieżności danych w handlu między krajami UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, wzorowano się na wybranych metodach badania znanych z literatury przedmiotu. Podejście zarówno wartościowe, jak i ilościowe stanowi wkład własny autorów w metodykę badawczą. Zaproponowano wskaźniki jakości danych oraz wykorzystano dane dotyczące masy towarów. Analizie poddano informacje na temat obrotu towarowego między krajami unijnymi w 2017 r. pochodzące z bazy Eurostatu Comext. Badanie dynamiki obejmowało również lata: 2005, 2008, 2011 i 2014. Wyniki analizy pokazały, że ogółem udział wywozu z Polski towarów do danego kraju na obszarze UE jest różny dla danych wyrażonych wartościowo (wartość towarów) i ilościowo (masa towarów). W badaniu jakości danych lustrzanych należy zatem stosować oba podejścia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the research carried out to date by the authors of the article, the assessment of the quality of mirror data in the exchange of goods between European Union (EU) countries was based on the value of goods. A similar approach is applied by many researchers. The aim of the research discussed in the article is to assess the quality of data relating to intra-EU trade based on not only the value, but also on the quantity of goods. The analysis of discrepancies in data relating to trade between EU countries, with a particular emphasis on Poland, was based on selected research methods known from literature. Both the value-based and the quantitative approach constitute the authors' contribution to the development of research methodology. Data quality indicators were proposed and data pertaining to the weight of goods were used. Information on trade in goods between EU countries in 2017 obtained from Eurostat's Comext database was analysed. The research relating to the dynamics also covered the years 2005, 2008, 2011, and 2014. The results of the analysis demonstrated that the total share of export of goods from Poland to a given country within the EU is different for data expressed in value (value of goods) and in quantity (weight of goods). Therefore, both approaches should be applied in the study of the quality of mirror data. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Carrere, C., Grigoriou, Ch. (2014). Can mirror data help to capture informal international trade? Policy issues in international trade and commodities research study series, 65. New York: UNCTAD.
 • ten Cate, A. (2014). The Identification of Reporting Accuracies from Mirror Data. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 234(1). DOI: 10.1515/jbnst-2014-0106.
 • Federico, G., Tena, A. (1991). On the Accuracy of Foreign Trade Statistics (1909-1935). Morgenstern Revisited. Explorations in Economic History, 28(3), 259-273.
 • Ferrantino, M. J., Wang, Z. (2008). Accounting for discrepancies in bilateral trade: The case of China, Hong Kong, and the United States. China Economic Review, 19(3), 502-520.
 • Fisman, R., Wei, S.-J. (2004). Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from 'Missing Imports' in China. Journal of Political Economy, 112(2), 471- 496.
 • Guo, D. (2010). Mirror Statistics of International Trade in Manufacturing Goods:The Case of China. (UNIDO Working Paper No. 19/2009). Pobrane z: https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/10079519/unido-file-10079519 .
 • GUS. (2018). Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hamanaka, S. (2012). Whose trade statistics are correct? Multiple mirror comparison techniques: a test of Cambodia. Journal of Economic Policy Reform, 15(1), 33-56.
 • Javorcik, B. S., Narciso, G. (2008). Differentiated products and evasion of import tariffs. Journal of International Economics, 76(2), 208-222.
 • Markowicz, I., Baran, P. (2019a). ICA and ICS-based rankings of EU countries according to quality of mirror data on intra-Community trade in goods in the years 2014-2017. Oeconomia Copernicana, 10(1), 55-68. DOI: 10.24136/oc.2019.003.
 • Markowicz, I., Baran, P. (2019b). Intra-Community Trade Asymmetries-Based Clustering and Linear Ordering of Combined Nomenclature Chapters Using Generalized Distance Measure (GDM). Econometrics. Ekonometria, 23(3), 50-58.
 • Markowicz, I., Baran, P. (2019c). Jakość danych dotyczących wewnątrzunijnej wymiany towarowej. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, (6) 5- 15.
 • Markowicz, I., Baran, P. (2019d). Quality of Intrastat data. Comparison between 'old' and 'new' EU member states. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(341), 69-80. DOI: 10.18778/0208-6018.341.05.
 • Morgenstern, O. (1963). On the Accuracy of Economic Observations. Second edition. New Jersey: Princeton University Press.
 • Parniczky, G. (1980). On the Inconsistency of World Trade Statistics. International Statistical Review, 48(1), 43-48.
 • Tsigas, M. E., Hertel, T. W., Binkley, J. K. (1992). Estimates of systematic reporting biases in trade statistics. Economic Systems Research, 4(4), 297-310.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.