PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 2 | 58--71
Tytuł artykułu

Realizacja funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of the Biological and Caring Function in the Foster Care (on the Example of District of Biala Podlaska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Materiał do niniejszego opracowania powstał jako efekt prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić istnienie pewnych braków w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na badanym terenie. Materiał i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorskie kwestionariusze ankiet. Badania realizowano na terenie powiatu bialskiego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dwóch rodzinnych domach dziecka. Celem artykułu uczyniono ocenę realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego. Prezentowane w pracy podejście do omawianego zagadnienia ma charakter selektywny opierający się na wybranych przez autorów zadaniach (potrzebach) związanych z realizacją wspomnianej funkcji. Wyniki: Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić istnienie pewnych braków w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego. Wnioski: Na podstawie przedstawionych powyżej analiz można mówić o istnieniu pewnych problemów w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej na terenie powiatu bialskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The material for this study was created as a result of research carried out under the project Education, compensating for development gaps and educational charges of family orphanages and care and education centers (on the example of the Biała Poviat) implemented by the Department of Pedagogy of the State University of Applied Sciences Pope John Paul II in Biała Podlaska.Material and methods. The research used the method of a diagnostic survey, with the use of proprietary questionnaires. The research was carried out in the Biała Podlaska poviat in three care and educational institutions and two family orphanages. The aim of the article was to evaluate the implementation of the biological and care function in foster care in the Biała Podlaska poviat. The approach to the discussed issue presented in the work is selective, based on the tasks (needs) selected by the authors related to the implementation of the mentioned function. Results. The analysis of the obtained results made it possible to state the existence of some deficiencies in the implementation of the biological and care function in foster care in the Biała Podlaska poviat. Conclusions. On the basis of the analyzes presented above, it can be said that there are some problems in the implementation of the biological and care function in the Biała Podlaska poviat. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
58--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Adamski, F. (2002). Rodzina - wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Adamski, F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Badora, S., Czeredrecka, B., Marzec, D. (2001), Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Fontana, D. (1995). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Garczyński, S. (1972). Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Górski, J. (red.). (2015). Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Hasik, J., Gawęcki, J. (2000). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jan Paweł II. (1983). Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Jarosz, M. (2012). Zalecenia zdrowego żywienia w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych i onkologicznych. Warszawa: Instytut Żywności i żywienia.
 • Kawula, S. (2009). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Komosińska, K., Woynarowska, B. (2010). Zachowanie odpowiedniego rytmu pracy i odpoczynku. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska. (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 209-220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalewska, A. (2010). Żywienie. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska. (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 189-199). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ruszkowska, M. (2013). Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Sikorski, T. (1986). Rodzina jako źródło kształtowania człowieka. Od myśli Karola Wojtyły do nauczania Jana Pawła II. W: Cz. Czapów i in. (red.), Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Woynarowska, B., Kołoto H. (2004). Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków. Remedium, nr 6, s. 14-15.
 • Woynarowska, B. (2010). Aktywność fizyczna. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 201-208). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ziemska, M. (1979). Rodzina i dziecko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.