PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 2 | 151--164
Tytuł artykułu

Zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Medical Students' Health Behaviors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstęp: Celem pracy jest analiza zachowań zdrowotnych studentów kierunków medycznych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 290 studentów 3 kierunków: 90 osób studiujących położnictwo, 99 osób studiujących fizjoterapią oraz 101 osób studiujących pielęgniarstwo. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując narzędzia takie jak: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz skale diagnostyczne (SES M. Rosenberga, IZZ Z. Jurczyńskiego, IPAQ). Wyniki: Bez względu na kierunek studiów zdecydowanie najwięcej badanych prowadzi przeciętnie zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia jest najczęstszy wśród studentów fizjoterapii (32,3%),a niezdrowy wśród studentów pielęgniarstwa (8,9%). Jak wykazał test Chi-2 występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy kierunkiem studiów, a stylem życia. Bez względu na kierunek studiów zdecydowanie najwięcej badanych ocenia swój poziom sprawności jako przeciętny. Wysoką sprawnością fizyczną charakteryzuje się znacznie więcej studentów fizjoterapii (37,4%), niż położnictwa (11,1%) oraz pielęgniarstwa (14,9%). Wnioski: Grupa przebadanych studentów prowadzi przeciętnie zdrowy styl życia. Największa grupę prowadzącą zdrowy styl życia stanowią studenci fizjoterapii (32,3%). Z kolei niezdrowy styl życia można odnotować u 8,9% studentów pielęgniarstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Introduction. The aim of the study is to analyze the health behaviors of medical students. Materials and methods. The research was carried out among 290 students of three fields of study: 90 obstetrics students, 99 physiotherapy students and 101 nursing students. The diagnostic survey method was used, with such tools as: a self-made questionnaire and diagnostic scales (SES by M. Rosenberg and IZZ Z. Jurczyński). Results. Regardless of the field of study, most respondents lead an averagely healthy lifestyle. A healthy lifestyle is most common among physiotherapy students (32.3%) and the unhealthy among nursing students (8.9%). As demonstrated by the Chi-2 test, there is a statistically significant correlation between the field of study and lifestyle. Regardless of the field of study, the greatest number of respondents assess their fitness level as average. Many more physiotherapy students (37.4%) than obstetrics (11.1%) and nursing (14.9%) students are characterized by high physical fitness. Conclusions. The surveyed student leads an averagely healthy lifestyle. The largest group leading a healthy lifestyle are physiotherapy students (32.3%). In turn, an unhealthy lifestyle can be recorded in 8.9% of nursing students. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
151--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baran, A., Stocka, A. (2008). Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6(4), 326-331.
 • Biernat, E. (2014). Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. E-Wydawnictwo NCBKF.
 • Choi, S., Duffy, S. (2017). Analysis of Health Behavior Theories for Clustering of Health Behaviors. Journal of Addictions Nursing 28(4), 203-209.
 • Ciechaniewicz, W. (2008). Edukacja zdrowotna - zadania pielęgniarki w promocji zdrowia. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M (red.). Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia (s. 155-156). Lublin: Wydawnictwo Czelej.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2007). The Rosenberg Self-Esteem Scale: Polish adaption of the scale. Psychologia Społeczna, 2(4), 164-176.
 • Jurczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa: 110-116.
 • Kluczyńska, U. (2008). Styl życia. Główne podejścia i perspektywy badawcze. W: Cylkowska-Nowak M. (red). Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy ograniczenia (s. 261-265). Poznań: Wyd. AM.
 • Knapik, A., Rottermund, J., Myśliwiec. A., Plinta, R., Gruca, M. (2011). Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia osób w starszym wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2, 195-204.
 • Kochanowicz, B., Hansdorfer-Korzon, R. (2013). Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej. Annales Academiae Medicae Gedanensis 43, 19-28.
 • Kołłątaj, W., Kołłątaj, B., Karwat, I., Oiecewicz-Szczęsna, H. (2010). Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 3, 495-500.
 • Kosińska, M. (red.) (2006). Styl życia dla zdrowia. Żywiec: Beskidzka Szkoła Umiejętności.
 • Krause, N., Hill, P., Emmons, R., Pargament, K., Ironson, G. (2017). Assessing the Relationship Between Religious Involvement and Health Behaviors. Health Education & Behavior, 44(2) 278-284.
 • Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E. (2015). Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszkania. Rozprawy Społeczne 9(2), 58-64.
 • Łaszek, M., Nowacka, E., Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 9 (3), 461-465.
 • Narodowy Program zdrowia. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia1
 • Penedo, F.J., Dahn, J.R. (2005). Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189-193.
 • Ratkowski, W., Grabowska-Skorb, P., Bzdawski, M., Napierała, M., Zuko, W. (2013). Jakość życia osób w pierwszej dekadzie wieku emerytalnego, aktywnych i nieaktywnych fizycznie z aglomeracji trójmiejskiej. Journal of Health Sciences 3(16), 37-56.
 • Ritvanen, T., Louhevaara, V., Helin, P., Halonen, T. (2007). Effect of aerobic fitness on the physiological stress responses at work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 20(1), 1-8.
 • Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), 89-93
 • Sokołowska, B., Wachulak, N., Piaszczyk, D., Borzęcki, A. (2015). Problem uzależnień wśród studentów wybranych uczelni województwa lubelskiego. Forum Medycyny Rodzinnej, 9(3), 197-199.
 • Spence, JC., McGannon, KR., Poon, P. (2005). The effect of exercise and global self-esteem: a quantitative review. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(3), 311-334.
 • Ślusarska, B., Kulik, T.B., Piasecka, H., Pacian, A. (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19-26.
 • Tucker, M., Roncoroni, J., Wippold, G., Marsiske, M., Flenar, D., Hultgren, K. (2018). Health Self-Empowerment Theory: Predicting Health Behaviors and BMI in Culturally Diverse Adults. Family & Community Health, 41(3), 168-177.
 • Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2013). Styl życia studentek kierunków medycznych. Problemy Higieny i Epidemiologii 94(2), 247-252.
 • Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.