PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5/1 | 123--133
Tytuł artykułu

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - skutki podatkowe

Autorzy
Warianty tytułu
Withdrawal of the Partner from the Civil Law Partnership - Tax Effects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółka cywilna jako forma nieposiadająca osobowości prawnej (zdolność sądowa, zdolność do czynności cywilnoprawnych) jest podmiotem prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W ujęciu cywilistycznym z działalnością spółki cywilnej wiążą się często problemy z oddzieleniem majątku osobiste-go wspólników od majątku spółki. Przyjąć należy, że wspólnicy posiadają udział we współwłasności łącznej (nie mogą rozdysponować swojego udziału w trakcie trwania spółki). Jeśli jeden ze wspólników ma wolę wystąpienia ze spółki warto dokonać wykładni przepisów podatkowych w kontekście zaistnienia możliwych skutków podatkowych takiego procesu. W artykule zastosowano metodą analityczną, empiryczną i dogmatyczną. Skutkiem dokonanej analizy przyjęto brak opodatkowania przedmiotowej zmiany składu osobowego w spółce cywilnej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wraz z wystąpieniem wspólnika inny podmiot wnosi wkład (zwiększając majątek spółki) i przystępuje do spółki cywilnej. W zakresie podatku od towarów i usług czynności zwrotu wkładu wspólnika nie są objęte opodatkowaniem, jeśli spółka nie nalicza z tego tytułu podatku naliczonego otrzymującemu a wartość majątku przekazanego w formie rzeczowej nie przekracza wysokości udziału wspólnika w spółce. Wspólnik występujący jest zobligowany do zapłaty podatku dochodowego tylko jeśli uzyskał udział w zysku spółki cywilnej, który uprzednio nie został opodatkowany jako przychód z udziału w spółce nieposiadającej osobowości prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The civil law partnership as the without form of the legal personality (court ability, ability for civil law actions) is a subject of the fiscal law in the value added tax. In the civil law presentation problems with the division of personal assets of partners but the company's assets often involve the operations of the civil law partnership. To accept he belongs, that partners have a participation in the total co-ownership (cannot allocate their share in the course of lasting the company). If one of partners has a will of withdrawing from a company one should make the interpretation of tax regulations in the context of becoming known of tax possible effects of such a process. In the article they applied with, empirical and dogmatic analytical method. As a result of made analysis a lack of taxing the object change of members in the civil law partnership was accepted on land of the tax on civil law transactions. A situation is an exception when along with the address of the partner the other operator is contributing (increasing the company's assets) and is setting about to the civil law partnership. In the value added tax of the activity of the repayment of the deposit of the partner they aren't provided with taxing if the company isn't calculating the input tax from this title receiving and value of the wealth transferred in the form material doesn't exceed the height of the interest in the company. The appearing partner for the payment of the income tax is only obligated if a share in the profit of the civil law partnership which previously wasn't taxed as the income from the share got of without legal personality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bieniek G., Nieruchomość jako wkład w spółce cywilnej, ,,Nowy Przegląd Notarialny'' 2000, Nr 2.
 • Bączyk M., Bieniek G., Pietrzykowski H., Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
 • Bieniek E., Problematyka podmiotowości spółki cywilnej na gruncie podatku od nieruchomości, ,,Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych'' 2010, Nr 13.
 • Daraż A., Rozwiązanie i likwidacja spółki cywilnej - wybrane aspekty podatkowe na tle orzecznictwa NSA, ,,Radca prawny'' 2000, Nr 5.
 • Daraż A., Podatkowe skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, ,,Doradztwo Podatkowe'' 2000, Nr 7-8.
 • Frąckowiak J., Przenoszenie własności i obciążenie nieruchomości w stosunkach pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem, ,,Rejent 1999'', Nr 2.
 • Gniewek E. (red.), O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000.
 • Górnicz K., Glosa do uchwały SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93, ,,Rejent 1995'', Nr 1.
 • Ignatowicz J. (red.), Stefaniuk K. (red.), Prawo rzeczowe, 2009.
 • Kosikowski C. (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012.
 • Knieć J., Problematyka zdolności sądowej spółki cywilnej w świetle zmian w prawie gospodarczym, handlowym i cywilnym, ,,Studia Iuridica Lublinesia'' 2004, Nr 3.
 • Krawczyk M., Likwidacja działalności - skutki w zakresie podatku od towarów i usług, ,,Prawo i Podatki'' 2007, Nr 6.
 • Kidyba A. (red.), Skubisz R. (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007.
 • Militz M., Dominik-Ogińska D., Bącal M., Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2012.
 • Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić własną firmę. ,Wyd. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2008
 • Podleś M., Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.
 • Rudnicki S., Inaczej o nieruchomości jako wkładzie do spółki cywilnej, ,,Rejent'' 2001, Nr 1.
 • Seredyński F., Zakaz zawierania umów pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami, ,,Przegląd Podatkowy'' 2001, Nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.