PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5/1 | 189--202
Tytuł artykułu

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie gminy Brusy

Warianty tytułu
Financing of Municipal Waste Management on the Example of Brusy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu. W artykule scharakteryzowano finansowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Brusy, akcentując regulacje prawne w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment of the Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities, imposed on the municipality a number of new tasks and responsibilities associated with maintaining cleanliness and order. It also changed significantly municipal waste management system, in particular the principle of funding the system. The article describes the financing of waste management in the municipality Brusy, emphasizing the legal regulations in this field. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Studenckie Koło Naukowe ECONOMICUS, Sopocka Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Błachut M.,Wybrane problemy stanowienia aktów prawa miejscowego, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Nowe Zeszyty Samorządowe 2013 r.
 • Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, TNOiK, Toruń 2009 r.
 • Huchla A., Świadczenia, do których stosuje się ordynację podatkową Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, Wrocław 2001 r.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i praktyka, PWN, Warszawa 2006 r.
 • Pietrzykowski H., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Cześć trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2009 r.
 • Popławski M., Konstrukcja uchwały dotyczącej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wybrane kwestie, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012 r.
 • Smoczyńska M., Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w myśl przepisów prawa, Warszawa 2007 r.
 • Dyrektywa ramowa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 IV 2006 r.
 • Nowa Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 XI 2008 r.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., poz. 897, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).
 • http://www.kzg.pl/index.php/gospodarka_odpadami,post_zposzcz._rozdz_odpady_domowe_zmieszane z dnia 19-05-2014r., godz. 14.30
 • Materiał został opracowany na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu teberia.pl, materiałów źródłowych zamieszonych na stronie: http://www.awb-ahrweiler.de oraz: http://www.bathnes.gov.uk, z dnia,16-05-2014r., godz. 14.03
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.