PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 109 | nr 165 | 85--104
Tytuł artykułu

The Disclosure of Investments Related to CSR in the Management Report : Evidence from Non-financial Listed Companies in Poland and Croatia

Warianty tytułu
Ujawnienia dotyczące inwestycji związanych z CSR w sprawozdaniu zarządu : informacje z niefinansowych spółek giełdowych w Polsce i Chorwacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Problem badawczy sprowadza się do zbadania jakości informacji o inwestycjach związanych z CSR w raportach przygotowanych przez polskie i chorwackie firmy. Celem artykułu jest ocena jakości informacji o inwestycjach związanych z CSR, zawartych w sprawozdaniach zarządu spółek niefinansowych notowanych na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu. Metodyka/podejście: Podstawową metodą badawczą jest metoda analizy treści sprawozdań zarządu spółek niefinansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2010-2018. Wyniki: Porównanie otrzymanych wyników w zakresie jakości informacji o inwestycjach związanych z ujawnieniem CSR w Polsce i Chorwacji dowodzi, iż polskie firmy ujawniły informacje wyższej jakości niż firmy chorwackie. Jednak w żadnym przypadku nie stwierdzono informacji o bardzo dobrej jakości. Natomiast należy zauważyć, że badane jednostki ujawniają w sprawozdaniach zarządu informacje o wydatkach na ochronę środowiska, lokalne społeczeństwo i poprawę warunków pracy swoich pracowników. Natomiast żadna z badanych firm nie używa jednak terminu inwestycje społecznie odpowiedzialne. Oryginalność/wartość: Wyniki przeprowadzonych badań zwiększają wiedzę w zakresie raportowania i jakości informacji o inwestycjach związanych z CSR ujawnianych w sprawozdaniach zarządu przygotowywanych przez polskie i chorwackie spółki prowadzące działalność niefinansową. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The paper examines the quality of information on investments related to corporate social responsibility (CSR) in reports prepared by Polish and Croatian companies. The purpose of this paper is to assess the quality of information on investments related to corporate social responsibility (CSR), as contained in the management reports of non-financial companies listed on the Warsaw and Zagreb Stock Exchanges. Methodology/approach: basic research method is content analysis applied to the management reports of non-financial companies listed on the aforementioned stock exchanges. The examined period covers the years 2010-2018. Findings: The result of comparing the quality of information on investments related to CSR disclosure in Poland and Croatia shows that Polish companies disclosed higher quality information than Croatian companies. However, in both cases, we cannot notice very good quality information. They show the information on expenditure on environmental protection, local society and improving the working conditions of their employees. However, none of the examined companies uses the term Socially Responsible Investments. Originality/values: The results of the research increase knowledge in the field of reporting and the quality of information on investments related to CSR in management reports prepared by Polish and Croatian non-financial companies. (original abstract)
Rocznik
Tom
109
Numer
Strony
85--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Libertas International University, Zagreb
Bibliografia
 • Bruyn S.T. (1987), The field of social investment, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Cooper M., Schlegelmilch B.B. (1993), Key issues in ethical investment, "Business Ethics: A European Review", 2, pp. 213-227.
 • Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 • Dziawgo L. (2010), Zielony rynek. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 • Frankel T. (1984), Decision Making for Social Investing, [in:] McGill D.M. (ed.), Social Investing, Richard D. Irwin, Homewood, IL, pp. 131-162.
 • Galant A., Černe K. (2017), Non-financial reporting in Croatia: Current trends analysis and future perspective, "Management", 12 (1), pp. 41-58.
 • Henriques A. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia, [in:] Henriques A., Richardson J., TBL czy wszystko się zgadza? Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, pp. 68-75.
 • Hirschleifer J. (1965), Investment Decision under Uncertainty-Choice Theoretic Approaches, "The Quarterly Journal of Economics", 79 (4), pp. 509-536.
 • Hylton M.O. (1992), "Socially Responsible" Investing: Doing Good Versus Doing Well in an Efficient Market, "American University Law Review", 42, pp. 1-52.
 • Jedynak T. (2011), Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 11, pp. 237-252.
 • Jedynak T. (2012), Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 12, pp. 161-172.
 • Klasen Ch., Roder S. (2009), Socially Responsible Investments. Motives, aspects and trends from the perspective of institutional investors, Leuphana Universitat Luneburg-BankInvest, Luneburg.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kubińska E. (2014), Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia". Sectio H Oeconomia, XLVIII (3), pp.179-188.
 • Marcinek K. (2016), Inwestycje społecznie odpowiedzialne - motywacja inwestorów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 286, pp.72-95.
 • Mansley M. (2000), Socially responsible investment: A guide for pension funds and institutional investors, Monitor Press, Sudbury UK.
 • McGill D.M. (1984), Preface, [in:] McGill D.M. (ed.), Social Investing, Richard D. Irwin, Homewood, IL, pp. IX-XIII.
 • Munoz-Torres M.J., Fernandez-Izquierdo M.A., Balaguer-Franch M.R. (2004), The social responsibility performance of ethical and solidarity funds: An approach to the case of Spain, "Business Ethics: A European Review", 13 (2/3), pp. 200-218.
 • Pasewark W.R., Riley M.E. (2010), It's a matter of principle: The role of personal values in investment decisions, "Journal of Business Ethics", 93 (2), pp. 237-253.
 • Powers C.W. (1971), Social Responsibility and Investments, Abingdon Press, Nashville.
 • Remlein M. (2019), Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Rogowski W., Ulianiuk A. (2012a), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część II: Rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 113, Warszawa, pp.154-178.
 • Rogowski W., Ulianiuk A. (2012b). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 114, Warszawa, pp. 64-81.
 • Sandberg J., Juravle C., Hedesstrom T.M., Hamilton I. (2009), The heterogeneity of socially responsible investment, "Journal of Business Ethics", 87, pp. 519-533.
 • Schotland R.A. (1980), Divergent Investing for Pension Funds, "Financial Analysts Journal", 36 (5), pp. 28-39.
 • Schroder M. (2007), Is there a difference? The performance characteristics of SRI equity indices, "Journal of Business Finance and Accounting", 34 (1), pp. 331-348.
 • Simpson A. (1991), The Greening of Global Investment: How the Environment, Ethics and Politics are Reshaping Strategies, Economist Publications, London.
 • Sparkes R. (2002). Socially responsible investment: A global revolution, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Sparkes R., Cowton C.J. (2004), The maturing of socially responsible investment: a review of the developing link with corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", 52, pp. 45-57.
 • Statman M. (2005), The religions of social responsibility, "Journal of Investing", 14 (3), pp. 14-21.
 • Szadziewska A. (2013), Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Urban D. (2011), Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 261, pp. 495-507.
 • Wokutch R.E., Murrmann K.F., Schaffer J.D. (1984), Targeted Investing: A Survey of Policies and Practices of State Public Employee Pension Funds, "Research in Corporate Social Performance and Policy", 6, pp. 93-113.
 • Annual reports 2010 to 2018 (2020), www.zse.hr (access17.02.2020)
 • Atlantic Grupa (2019). Annual report 2018, https://zse.hr/userdocsimages/financ/ATGR-fin2018-1Y-REV-K-EN.pdf (access22.02.2020)
 • Deloitte. (2016), Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne, Raport z badania. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_decyzje_inwestycyjne_13102016.pdf
 • European SRI Study 2014. (2014), Eurosif, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/09/Eurosif-SRI-Study-20142.pdf (access 17.03.2020)
 • European SRI Study 2016. (2016). Eurosif, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf (access 17.03.2020)
 • European SRI Study 2018. (2018), Eurosif, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf (access 17.03.2020)
 • Geczy, C., Stambaugh, R., Levin, D. (2003). Investing in Socially Responsible Mutual Funds, University of Pennsylvania Working Paper, http://ssrn.com/abstract=416380 (access 6.03.2018).
 • Matuszak Ł., Różańska E. (2017), CSR Disclosure in Polish-Listed Companies in the Light of Directive 2014/95/EU Requirements: Empirical Evidence, "Sustainability", 9 (12), https://www.mdpi.com/2071-1050/9/12/2304. RESPECT Index, http://respectindex.pl (access 20.02.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.