PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7 | 12--19
Tytuł artykułu

Kierunki badań nad organizacyjnym oduczaniem się

Warianty tytułu
Organizational Unlearning Research Agenda
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W otoczeniu organizacji zachodzą nieprzewidywalne zjawiska społeczne, gospodarcze czy techniczne. W tak zmiennym otoczeniu sięganie przez organizacje po dotychczasowe praktyki zarządzania staje się niewystarczające, a nawet szkodliwe. W odpowiedzi, organizacje odrzucają wcześniej przyjęte procedury, wiedzę, normy, wartości, aby zrobić miejsce dla nowych. Celem artykułu jest identyfikacja wyłaniających się kierunków badań nad organizacyjnym oduczaniem się. Aby ujawnić dotychczasowe osie badań, przeprowadzono systematyczny przegląd literatury. Na tej podstawie zidentyfikowano pięciu kierunków badań nad organizacyjnym oduczaniem się: (1) identyfikacja czynników warunkujących i wzmacniających; (2) uwzględnienie w badaniach trzech poziomów: indywidualnego, grupowego oraz organizacyjnego; (3) rozpoznanie znaczenia organizacyjnego oduczania się dla uczenia się organizacji; (4) rozpoznanie znaczenia kadry kierowniczej w organizacyjnym oduczaniu się; (5) rozpoznanie znaczenia organizacyjnego oduczania się dla implementacji innowacji technologicznych. (abstrakt autora)
EN
Unpredictable social, economic or technical phenomena occur in the organizational environment. In such a chang-ing environment, employing well-established management practices by organizations becomes insufficient and even harmful. In response, organizations reject previously ad-opted procedures, knowledge, norms, and values to make room for the new ones. The aim of the article is to identify emerging directions of research into organizational un-learning. To identify the existing research axes, a system-atic literature review was carried out. On this basis, the following five directions of the research on organizational unlearning have been identified: (1) identification of condi-tioning and strengthening factors; (2) including three levels in the study: individual, group and organizational; (3) rec-ognising the importance of organizational unlearning for organizational learning; (4) recognising the importance of management in organizational unlearning; (5) recognising the importance of organizational unlearning for the imple-mentation of technological innovations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • 1. Akgün A.E., Byrne J.C., Lynn G.S., Keskin H. (2007), Organizational Unlearning as Changes in Beliefs and Routines in Organizations, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 20, No. 6, pp. 794-812.
 • 2. Akgün A.E., Lynn G.S., Byrne J.C. (2003), Organizational Learning: A Socio-Cognitive Framework, "Human Relations", Vol. 56, No. 7, pp. 839-868.
 • 3. Akgün A.E., Lynn G.S. Byrne J.C. (2006), Antecedents and Consequences of Unlearning in New Product Development Teams, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 23, No. 1, pp. 73-88.
 • 4. Akhshik S.S. (2014), Organizational Unlearning: An Analytical Literature Review, "International Journal of Economics & Management Sciences", Vol. 3, No. 3, pp. 1-7.
 • 5. Azmi F. (2008), Mapping the Learn-Unlearn-Relearn Model: Imperatives for Strategic Management, "European Business Review", Vol. 20, No. 3, pp. 240-259.
 • 6. Becker K. (2005), Individual and Organisational Unlearning: Directions for Future Research, "International Journal of Organisational Behaviour", Vol. 9, No. 7, pp. 659-670.
 • 7. Becker K. (2007), Unlearning in the Workplace: A Mixed Methods Study, PhD thesis, Queensland University of Technology.
 • 8. Becker K. (2008), Unlearning as a Driver of Sustainable Change and Innovation: Three Australian Case Studies, "International Journal of Technology Management", Vol. 42, No. 1-2, pp. 89-106.
 • 9. Becker K. (2010), Facilitating Unlearning During Implementation of New Technology, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 23, No. 3, pp. 251-268.
 • 10. Becker K. (2018), Organizational Unlearning: Time to Expand our Horizons? "Learning Organization", Vol. 25, No. 3, pp. 180-189.
 • 11. Burkšienė V. (2016), Unlearning and Forgetting for Sustainable Development of Contemporary Organizations: Individual Level, "Management of Organizations: Systematic Research", Vol. 75, pp. 25-40.
 • 12. Casillas J.C., Acedo F.J., Barbero J.L. (2010), Learning, Unlearning and Internationalisation: Evidence from the Pre-export Phase, "International Journal of Information Management", Vol. 30, No. 2, pp. 162-173.
 • 13. Cegarra-Navarro J.G., Dewhurst F.W. (2006), Linking Shared Organizational Context and Relational Capital through Unlearning: An Initial Empirical Investigation in SMEs, "The Learning Organization", Vol. 13, No. 1, pp. 49-62.
 • 14. Cegarra-Navarro J.G, Sánchez-Polo M.T. (2008a), Linking the Individual Forgetting Context with Customer Capital from a Seller's Perspective, "Journal of the Operational Research Society", Vol. 59, No. 12, pp. 1614-1623.
 • 15. Cegarra-Navarro J.G., Sánchez-Polo M. (2008b), Linking Unlearning and Relational Capital through Organisational Relearning, "International Journal of Human Resources Development and Management", Vol. 7, No. 1, pp. 1-27.
 • 16. Cegarra-Navarro J.G., Cegarra-Leiva D., Sánchez-Vidal M.E., Wensley A.K.P. (2015), Congenital Learning, Organisational Performance and Work-life Balance Culture, "Knowledge Management Research and Practice", Vol. 13, No. 1, pp. 1-31.
 • 17. Cegarra-Navarro J.G., Martinez-Martinez A., Gutiérrez J.O., Rodríguez A.L.L. (2013), Environmental Knowledge, Unlearning, and Performance in Hospitality Companies, "Management Decision", Vol. 51, No. 2., pp. 1-33.
 • 18. Cegarra-Navarro J.G., Wensley A.K.P., Polo, M.T.S. (2014), A Conceptual Framework for Unlearning in a Homecare Setting, "Knowledge Management Research & Practice", Vol. 12, No. 4, pp. 375-386.
 • 19. Cegarra-Navarro J.G., Cepeda-Carrion G., Eldridge S. (2011), Balancing Technology and Physician-Patient Knowledge through an Unlearning Context, "International Journal of Information Management", Vol. 31, No. 5, pp. 420-427.
 • 20. Cegarra-Navarro J.G., Sánchez-Vidal M.E., Cegarra-Leiva D. (2016), Linking Unlearning with Work-Life Balance: An Initial Empirical Investigation into SMEs, "Journal of Small Business Management", Vol. 54, No. 1, pp. 373-391.
 • 21. Cegarra-Navarro J.G., Wensley A. (2019), Promoting Intentional Unlearning through an Unlearning Cycle, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 32, No. 1, pp. 67-79.
 • 22. Cepeda-Carrión G., Cegarra-Navarro J.G., Martínez-Caro E., Eldridge S. (2011), How Can Managers in the Hospital in the Home Units Help to Balance Technology and Physician-Patient Knowledge? "International Journal for Quality in Health Care: Journal of the International Society for Quality in Health Care", Vol. 23, No. 5, pp. 600-609.
 • 23. Cepeda-Carrion G., Navarro J.G.C., Martinez-Caro E. (2012), Improving the Absorptive Capacity Through Unlearning Context: An Empirical Investigation in Hospital-in-the-Home Units, "The Service Industries Journal", Vol. 32, No. 9, pp. 1551-1570.
 • 24. de Holan P.M. (2011), Organizational Forgetting, Unlearning, and Memory Systems, "Journal of Management Inquiry", Vol. 20, No. 3, pp. 302-304.
 • 25. Grisold T., Kaiser A., Hafner J. (2017), Unlearning before Creating New Knowledge: A Cognitive Process, [in:] R.H. Sprague (ed.), proceedings of the Fiftieth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society Press Waikoloa, pp. 3-27.
 • 26. Dixon N.M. (1992), Organizational Learning: A Review of the Literature with Implications for HRD Professionals. "Human Resource Development Quarterly", Vol. 3, No. 1, 29-49.
 • 27. Easterby-Smith M., Lyles M.A. (2011), In Praise of Organizational Forgetting, "Journal of Management Inquiry", Vol. 20, No. 3, pp. 311-316.
 • 28. Fernandez Vicenc S.A. (2009), Organizational Forgetting and its Causes and Empirical Research, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 22, No. 6, pp. 620-634.
 • 29. Fetters M.D., Molina-Azorin J.F. (2017), The Journal of Mixed Methods Research Starts a New Decade: The Mixed Methods Research Integration Trilogy and Its Dimensions, "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 11, No. 3, pp. 291-307.
 • 30. de Holan P.M., Nelson P. (2004), Remembrance of Things Past? The Dynamics of Organizational Forgetting, "Management Science", Vol. 50, No. 11, pp. 1603-1613.
 • 31. Hamel G., Prahalad C.K. (1993), Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review", Vol. 71, No. 2, pp. 75-84.
 • 32. Hedberg B. (1981), How Organizations Learn and Unlearn, [in:] P.C. Nystrom, W. H. Starbuck (eds.), Handbook of Organizational Design, Oxford University Press, New York, pp. 3-27.
 • 33. Hislop D., Bosley S., Coombs C.R., Holland J. (2013), The Process of Individual Unlearning: A Neglected Topic in an Under-researched Field, "Management Learning", Vol. 45, No. 5, pp. 540-560.
 • 34. Huber G. (1991), Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization Science, Vol. 2, No. 1, pp. 88-115.
 • 35. Klammer A., Grisold T., Nguyen N. (2019), Guest Editorial, "Learning Organization, Vol. 26, No. 5, pp. 445-453.
 • 36. Klammer A., Gueldenberg S. (2019), Unlearning and Forgetting in Organizations: A Systematic Review of Literature, "Journal of Knowledge Management", Vol. 23, No. 5, pp. 860-888.
 • 37. Kluge A., Schüffler A.S., Thim C., Haase J., Gronau N. (2019), Investigating Unlearning and Forgetting in Organizations: Research Methods, Designs and Implications, "The Learning Organization", Vol. 26, No. 5, pp. 518-533.
 • 38. Leal-Rodríguez A.L., Eldridge S., Roldán J.L., Leal-Millán A.G., Ortega-Gutiérrez J. (2015), Organizational Unlearning, Innovation Outcomes, and Performance: The Moderating Effect of Firm Size, "Journal of Business Research", Vol. 68, No. 4, pp. 803-809.
 • 39. Lee L.T.-S., Sukoco B.M. (2011), Reflexivity, Stress, and Unlearning in the New Product Development Team: the Moderating Effect of Procedural Justice, "R&D Management", Vol. 41, No. 4, pp. 410-423.
 • 40. Leonard-Barton D. (1992), Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development, "Strategic Management Journal", Vol. 13, No. 1, pp. 111-125.
 • 41. Lyu C., Yang J., Zhang F., Teo T.S.H., Guo W. (2020), Antecedents and Consequence of Organizational Unlearning: Evidence from China, "Industrial Marketing Management", Vol. 84, pp. 261-270.
 • 42. Martelo-Landroguez S., Albort-Morant G., Leal-Rodríguez A.L., Ribeiro-Soriano B. (2018), The Effect of Absorptive Capacity on Green Customer Capital under an Organizational Unlearning Context, "Sustainability", Vol. 10, No. 1, pp. 1-20.
 • 43. McKeown I. (2012), Teaching Old Dogs New Tricks: Why Unlearning Matters in SMEs, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation", Vol. 13, No. 1, pp. 25-34.
 • 44. Meziaz J., Grinyer P., Guth, W. (2001), Changing Collective Cognition: A Process Model for Strategic Change, "Long Range Planning", Vol. 34, No. 1, pp. 71-95.
 • 45. Mieres C., López Sánchez J.Á., Santos-Vijande M.L. (2012), Internal Marketing, Innovation and Performance in Business Services Firms: The Role of Organizational Unlearning, "International Journal of Management", Vol. 29, No. 4, pp. 403-429.
 • 46. Moher D., Liberati A.,Tetzlaff J.A.D. (2009), Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement, "PLoS Med", Vol. 6, No. 7, e1000097.
 • 47. Navarro J.G.C., Moya B.R. (2005), Business Performance Management and Unlearning Process, "Knowledge and Process Management", Vol. 12, No. 3, pp. 161-170.
 • 48. Nystrom P.C., Starbuck W.H. (1984), To Avoid Organizational Crises, Unlearn, "Organizational Dynamics", Vol. 12, No. 4, pp. 53-65.
 • 49. Ortega-Gutierrez J., Cegarra J., Cepeda-Carrion G., Rodríguez A. (2015), Linking Unlearning with Quality of Health Services hrough Knowledge Corridors, "Journal of Business Research", Vol. 68, No. 4, pp. 815-822.
 • 50. Peschl M.F. (2019), Unlearning Towards an Uncertain Future: on the Back end of Future-Driven Unlearning, "The Learning Organization", Vol. 26, No. 5, pp. 454-469.
 • 51. Pighin M., Marzona A. (2011), Unlearning/Relearning in Processes of Business Information Systems Innovation, "Journal of Information and Organizational Sciences", Vol. 35, No. 1, pp. 59-72.
 • 52. Ramírez S.Q., Castañed W.L., Ruiz, Velásquez J.R. (2017), Representation of Unlearning in the Innovation Systems: A Proposal from Agent-Based Modelin, "Estudios Gerenciales", Vol. 33, No. 145, pp. 366-376.
 • 53. Rezazade Mehrizi M.H., Lashkarbolouki M. (2016), Unlearning Troubled Business Models: From Realization to Marginalization, "Long Range Planning", Vol. 49, No. 3, pp. 298-323.
 • 54. Ruiz M.D.A., Gutiérrez J.O., Martinez-Caro E., Cegarra-Navarro J.G. (2017), Linking on Unlearning Context with Firm Performance trough Human Capital, "European Research on Management and Business Economics", Vol. 23, Iss. 1, 16-22.
 • 55. Scheaffer Z., Mano-Negrin R. (2003), Executives' Orientations and Reactions to Organizational Crises, "Journal of Management Studies", Vol. 2, No. 2, pp. 573-606.
 • 56. Serenko A., Bontis N. (2017), Global Ranking of Knowledge Management and Intellectual Capital Academic Journals: 2017 Update, "Journal of Knowledge Management", Vol. 21, No. 3, pp. 675-692.
 • 57. Sherwood D. (2000), The Unlearning Organisation, "Business Strategy Review", Vol. 11, No. 3, pp. 31-40.
 • 58. Sinkula J.M. (2002). Market-Based Success, Organizational Routines, and Unlearning, "Journal of Business and Industrial Marketing", Vol. 17, No. 4, pp. 253-269.
 • 59. Starbuck W.H. (2017), Organizational Learning and Unlearning, "Learning Organization", Vol. 24, No. 1, pp. 30-38.
 • 60. Tranfield D., Denyer D., Smart P. (2003), Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review, "British Journal of Management", Vol. 14, No. 3. pp. 207-222.
 • 61. Tsang E.W.K. (2017), How the Concept of Organizational Unlearning Contributes to Studies of Learning Organizations: A Personal Reflection, "Learning Organization", Vol. 24 No. 1, pp. 39-48.
 • 62. Tsang E.W.K., Zahra S.A. (2008), Organizational Unlearning, "Human Relations", Vol. 61, No. 10, pp. 1435-1462.
 • 63. Volland M. (2019), How to Intentionally Forget Rules in Newly Introduced Agile Projects: A Case Study of a Multinational Automotive Company, "The Learning Organization", Vol. 26 No. 5, pp. 470-484.
 • 64. Wang X., Lu Y., Zhao Y., Gong S., Li B. (2013), Organisational Unlearning, Organisational Flexibility and Innovation Capability: An Empirical Study of SMEs in China, "International Journal of Technology Management", Vol. 61, No. 2, pp. 132-155.
 • 65. Wang X., Xi Y., Xie J., Zhao Y. (2017), Organizational Unlearning and Knowledge Transfer in Cross-border M&A: The Roles of Routine and Knowledge Compatibility, "Journal of Knowledge Management", Vol. 21, No.. 6, pp. 1580-1595.
 • 66. Wensley A.K.P., Cegarra-Navarro J.G. (2015), Overcoming Knowledge Loss Through the Utilization of an Unlearning Context, "Journal of Business Research", Vol. 68, No. 7, pp. 1563-1569.
 • 67. Wong P.S.P., Lam K.Y. (2012), Facing Turbulence: Driving Force for Construction Organizations to Regain Unlearning and Learning Traction, "Journal of Construction Engineering and Management", Vol. 138, No. 10, pp. 1201-1211.
 • 68. Xiangyang W., Yujuan X., Jingsi X., Yingxin Z. (2017), Organizational Unlearning and Knowledge Transfer in Cross-border M&A: The Roles of Routine and Knowledge Compatibility, "Journal of Knowledge Management", Vol. 21, No. 6, pp. 1580-1595.
 • 69. Yang K.P., Chou C., Chiu Y.J. (2014), How Unlearning Affects Radical Innovation: The Dynamics of Social Capital and Slack Resources, "Technological Forecasting and Social Change", Vol. 87, pp. 152-163.
 • 70. Yildiz H.E., Fey C.F. (2010), Compatibility and Unlearning in Knowledge Transfer in Mergers and Acquisitions, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 26, No. 4, pp. 448-456.
 • 71. Zhao Y., Lu Y., Wang X. (2013), Organizational Unlearning and Organizational Relearning: A Dynamic Process of Knowledge Management, "Journal of Knowledge Management", Vol. 17, No. 6, pp. 902-912.
 • 72. Zhao Y., Wang X. (2020), Organisational Unlearning, Relearning and Strategic Flexibility: from the Perspective of Updating Routines and Knowledge, "Technology Analysis & Strategic Management", pp. 1-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.