PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 35--43
Tytuł artykułu

Współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw

Warianty tytułu
Horizontal Cooperation in the Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem niniejszego artykułu jest współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw pomiędzy przedsiębiorstwami branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Ten rodzaj współpracy odbywa się przez tworzenie wspólnego systemu transportowego, w którym wszyscy jego uczestnicy dzielą ze sobą sieć transportową i zasoby. Horyzontalna współpraca pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw jest ważnym obszarem badawczym, ponieważ konkurencja na rynkach światowych, rosnące koszty i zwiększone oczekiwania klientów spowodowały spadek zysków organizacji. Zaangażowanie się w horyzontalną współpracę zapewnia różne możliwości poprawy efektywności. Jednak formowanie sojuszy w branży TSL wiąże się z podjęciem wyzwań, takich jak np. dobór partnera, relacje z partnerem, podział kosztów i/lub zysków. Warto zastanowić się zatem, co zagraża rozwojowi tej współpracy. Celem artykułu jest wskazanie determinant i barier rozwoju współpracy horyzontalnej firm z branży TSL w łańcuchach dostaw. W pracy wykorzystano metodę przeglądu literatury celem weryfikacji aktualnego poziomu wiedzy na temat współpracy horyzontalnej w łańcuchach dostaw. Zdaniem autorów wyniki przeprowadzonych badań przyczyniają się do usystematyzowania wiedzy na temat realizacji współpracy w branży TSL, co będzie oddziaływało na poziom wiedzy teoretycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania i logistyki. Ponadto, rezultaty przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane przez decydentów, badaczy i organizacje jako podstawa do zaprojektowania i zaplanowania współpracy horyzontalnej w łańcuchach dostaw, lecz również jako przewodnik w prowadzeniu badań nad aktualnym stanem literatury w rozpatrywanym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is horizontal cooperation in logistics. This type of cooperation takes place by creating a common transport system in which all of its participants share the transport network and their resources. Horizontal cooperation between companies in the supply chain is an important research area because fierce competition in global markets, rising costs and increased customer expectations have resulted in a decrease in the profits of organizations. Involvement in horizontal logistics cooperation provides various opportunities to improve productivity and supply chain performance. However, forming alliances in the logistics industry involves taking up challenges that can be formulated as follows: What factors hamper cooperation? The purpose of this paper is to analyze the determinants and barriers in the development of horizontal cooperation between logistics companies in supply chains. The method of literature analysis was used in the paper to verify the current level of knowledge concerning horizontal cooperation in supply chains. The expected research results will contribute to the systematization of knowledge concerning the implementation of cooperation in the logistics industry, which will improve the level of theoretical knowledge in the fields of economics, management and logistics. In addition, the results of the research may be used by decision-makers, researchers and organizations as a basis for designing and planning horizontal cooperation in supply chains, and also as a guide to conduct research on the current state of literature in a given field. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, student
Bibliografia
 • Abdur Razzaque, M., Chen Sheng, C. (1998). Outsourcing of logistics functions: a literature survey. International Journal of Physical Distribution i Logistics Management, 28(2), 89-107. https://doi.org/10.1108/09600039810221667
 • Audy, J. F., Lehoux, N., D'Amours, S., Rönnqvist, M. (2012). A framework for an efficient implementation of logistics collaborations. International Transactions in Operational Research, 19(5), 633-657. https://doi.org/10.1111/j.1475-3995.2010.00799.x
 • Barratt, M. (2004). Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management, 9(1). https://doi.org/10.1108/13598540410517566
 • Bartlett, C. A., Ghoshal, S. (2004). Managing across boundaries: the collaborative challenge. W: C. A. Barlett, P. W. Beamish, Text, cases and readings in cross-border management, 403-502. New York: Cambridge University Press.
 • Basso, F., D'Amours, S., Rönnqvist, M., Weintraub, A. (2019). A survey on obstacles and difficulties of practical implementation of horizontal collaboration in logistics. International Transactions in Operational Research, 26(3). https://doi.org/10.1111/itor.12577
 • Bleeke, J., Ernst, D. (1995). Is your strategic alliance really a sale? Harvard Business Review, 73(1).
 • Bratton, T. W., Mentzer, J. T., Foggin, J. H., Quinn, F. J., Golicic, S. L. (2000). Supply chain collaboration: the enablers, impediments, and benefits. W: Council of Logistics Management Fall Meeting, Council of Logistics Management.
 • Burgers, W. P., Hill, C. W., Kim, W. C. (1993). A theory of global strategic alliances: The case of the global auto industry. Strategic Management Journal, 14(6). https://doi.org/10.1002/smj.4250140603
 • Burzec-Burzyńska, E. (2011). Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (69), 138-141.
 • Chow, H. K., Choy, K. L., Lee, W. B. (2007). A dynamic logistics process knowledge-based system - An RFID multi-agent approach. Knowledge-Based Systems, 20(4), 357-372. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2006.08.004
 • Contractor, F. J., Lorange, P. (1988). Competition vs. cooperation: a benefit/cost framework for choosing between fully-owned investments and cooperative relationships. Management International Review, 28(4), 5-18.
 • Cruijssen, F. C. A. M. (2006). Horizontal cooperation in transport and logistics. CentER, Tilburg University.
 • Cruijssen, F., Cools, M., Dullaert, W. (2007). Horizontal cooperation in logistics: opportunities and impediments. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(2), 129-142. https://doi.org/10.1016/j.tre.2005.09.007
 • Cruijssen, F., Dullaert, W., Fleuren, H. (2007). Horizontal cooperation in transport and logistics: a literature review. Transportation Journal, 46, 22-39. https://doi.org/10.2307/20713677
 • Frisk, M., Göthe-Lundgren, M., Jörnsten, K., Rönnqvist, M. (2010). Cost allocation in collaborative forest transportation. European Journal of Operational Research, 205(2), 448-458. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.01.015
 • Gibson, B. J., Rutner, S. M., Keller, S. B. (2002). Shipper-carrier partnership issues, rankings and satisfaction. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(8), 669-681. https://doi.org/10.1108/09600030210444917
 • Guajardo, M., Rönnqvist, M. (2016). A review on cost allocation methods in collaborative transportation. International Transactions in Operational Research, 23(3), 371-392. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.01.015
 • Heskett, J. L. (1969), Conflict Management in Interorganizational Relations: A Conceptual Framework. W: L. W. Stern (red.), Distribution Channels: Behavorial Dimensions, 288-305. Boston: Houghton Mifflin Co.
 • Lambert, D. M., Emmelhainz, M. A., Gardner, J. T. (1999). Building successful logistics partnerships. Journal of business logistics, 20(1). https://doi.org/10.1108/09574099610805485
 • Marasco, A. (2008). Third-party logistics: A literature review. International Journal of Production Economics, 113, 127-147. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.05.017
 • Mentzer, J. T., Foggin, J. H., Golicic, S. L. (2000). Collaboration: the enablers, impediments, and benefits. Supply Chain Management Review, 4(4), 52-58.
 • Montoya-Torres, J. R., Munoz-Villamizar, A., Vega-Mejía, C. A. (2016). On the impact of collaborative strategies for goods delivery in city logistics. Production Planning & Control, 27(6), 443-455. https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1147092
 • Queiroz, M. M., Ivanov, D., Dolgui, A., Wamba, S. F. (2020). Impacts of epidemic outbreaks on supply chains: mapping a research agenda amid the COVID-19 pandemic through a structured literature review. Annals of Operations Research, 16.06.2020, 1-38. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03685-7
 • Razzaque, M. A., Sheng, C. C. (1998). Outsourcing of logistics functions: a literature survey. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(2). https://doi.org/10.1108/09600039810221667
 • Remko, V. H. (2020). Research opportunities for a more resilient post-COVID-19 supply chain-closing the gap between research findings and industry practice. International Journal of Operations & Production Management, 29.05.2020. https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2020-0165
 • Sabath, R. E., Fontanella, J. (2002). The unfulfilled promise of supply chain collaboration. Supply Chain Management Review, 6(4), 24-29.
 • Schulz, S. F., Blecken, A. (2010). Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 636-656. https://doi.org/10.1108/09600031011079300
 • Schulz, S. F., Blecken, A. (2010). Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9). https: //doi. org/10.1108/09600031011079300
 • Shapley, L. S. (1953). Value for n-Person Games. Annals of Mathematics Studies, (28), 307-317. https://doi.org/10.1017/cbo-9780511528446.003
 • Simatupang, T. M., Sridharan, R. (2002). The collaborative supply chain. The International Journal of Logistics Management, 13(1), 15-30. https://doi.org/10.1108/09574090210806333
 • Tomkins, C. (2001). Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks. Accounting, Organizations and Society, 26(2), 161-191. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(00)00018-0
 • Verstrepen, S., Cools, M., Cruijssen, F., Dullaert, W. (2009). A dynamic framework for managing horizontal cooperation in logistics. International Journal of Logistics Systems and Management, 5(3-4), 228-248. https://doi.org/10.1504/IJLSM. 2009.022497
 • Xu, X. (2013). Collaboration Mechanism in the Horizontal Logistics Collaboration, Doctoral dissertation, EcoleNationaleSupérieure des Mines de Paris, 21-27.
 • Zineldin, M., Bredenlöw, T. (2003). Strategic alliance: synergies and challenges: A case of strategic outsourcing relationship "SOUR". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(5), 449-464. https://doi.org/10.1108/09600030310482004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.