PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7 | 35--42
Tytuł artykułu

The Company's Innovative Potential and Strategy for its Effective Utilization

Warianty tytułu
Innowacyjny potencjał przedsiębiorstwa i strategia jego efektywnego wykorzystania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Proinnowacyjny rozwój przedsiębiorstw wymaga stworzenia i skutecznego wykorzystania potencjału innowacyjnego. W oparciu o teorię zasobów przedsiębiorstwa autor przedstawia własną koncepcję kreowania potencjału innowacyjnego, którego głównym składnikiem jest potencjał wiedzy. Artykuł zawiera klasyfikację strategii wykorzystania potencjału innowacyjnego w zależności od charakteru innowacji (własnej lub przeniesionej) oraz metody pozyskiwania kapitału intelektualnego (tworzenie kapitału własnego lub korzystanie z usług kapitału zewnętrznego). Przedstawiono schemat tworzenia i wdrażania strategii wykorzystania potencjału innowacyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie definicji potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, czynników wpływających na jego wielkość oraz modelu tworzenia i wdrażania strategii jego wykorzystania. Wykorzystano metody analizy krytycznej i syntezy, uogólnienia i metody logiczne oraz metodę desk research. Wnioski przedstawione w artykule mogą być przydatne w procesie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, zwłaszcza przy wyborze strategii rozwoju. (abstrakt autora)
EN
Pro-innovative enterprise development needs creation and effective use of innovative potential. Based on the resource theory of the enterprise, the author presents his own concept of creating innovative potential, with the potential of knowledge as its main component. The article contains a classification of strategies for using innovative potential, depending on the nature of the innovation (own or transferred) and the method of obtaining intellectual capital (creating own capital or using outside capital services). A scheme of creating and implementing strategies for using innovative potential is presented as well. The purpose of the article is to present the definition of the innovative potential of an enterprise, factors influencing its size and the model of creating and implementing strategies for its use. The methods of critical analysis and synthesis, generalization and logical methods as well as the desk research method have been used. The conclusions presented in the article may be useful in the process of innovation management in an enterprise, especially when choosing a development strategy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kielce University of Technology
Bibliografia
 • 1. Artamonova I., Khrustalev B. (2019), Increasing the Innovative Potential of the Enterprise Building Complex, E3S Web of Conferences 91, 08033 (2019), https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/17/e3sconf_tpacee2019_08033.pdf, access date: 1.09.2020.
 • 2. Białoń L. (1999), Typologia innowacyjnych strategii, [w:] A.H. Jasiński, M. Kruk (red.), Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, t. I, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 184-193.
 • 3. Bialoń L. (red.) (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
 • 4. Brdulak H., Gołębiowski T. (2003), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Wspólna Europa - Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 9-24.
 • 5. Brooke Dobni C. (2008), Measuring Innovation Culture in Organizations: The Development of a Generalized Innovation Culture Construct Using Exploratory Factor Analysis, "European Journal of Innovation Management", Vol. 11, No. 4, pp. 539-559.
 • 6. Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, M.I.T., Cambridge.
 • 7. Drucker P.F. (2011), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa.
 • 8. Freeman Ch. (1982), Economics of Industrial Innovation, Penguin, London.
 • 9. Guriejev P., Grišin V. (2017), Innovacionnyj potencial: problemy opredelenia i ocenki, Innovacii, Nr 4(222), s. 89-92.
 • 10. Haffer M. (red.), (2004), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, UMK, Toruń.
 • 11. Kisielnicki J. (2005), Zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 • 12. Mention A.-L., Pinto Ferreira J., Torkkeli M. (2019), Towards the Science of Managing for Innovation: Conclusion & Future Research Directions, "Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 1, pp. 1-6.
 • 13. Nepelski D. (2018), Organizational Diversity and Innovation Potential of EU-funded Research Projects, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 43, pp. 615-639.
 • 14. Niestrój R. (1999), Zarządzanie marketingiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 15. Nonaka J., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji - jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 • 16. OECD (2005), Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third edition, OECD and Eurostat, Paris.
 • 17. Oleńkiewicz M. (2015), Zarządzanie wiedzą oraz identyfikacja zasobów wiedzy na gruncie współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne", Nr 245, s. 183-193.
 • 18. PARP (2019), Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Raport PARP. II edycja 2019, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-2019---II-edycja-Monitoring-innowacyjnoci-polskich-przedsibiorstw.pdf, data dostępu: 1.9.2020 r.
 • 19. Pisano G. (2015), You Need an Innovation Strategy,Issue June 2015 issue of "Harvard Business Review. pp.44-54. https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy, access date: 5.05.2020.
 • 20. Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 21. Raport Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego: Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (2008), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce.
 • 22. Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/potencjał;2572226, data dostępu: 1.09.2020).
 • 23. Staack V., Cole B.(2017), Reinventing Innovation. Five Findings to Guide Strategy through Execution, PwC, https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/business-innovation/assets/2017-innovation-benchmark-findings.pdf, data dostępu: 1.09.2020 r.
 • 24. Tiefenbacher W. (2020), Innovation Potential: Why and How to Strengthen Traits that Predict Unique Thought, https://www.ckju.net/en/dossier/innovation-potential-why-and-how-to-strengthen-traits-that-predict-unique-thought, access date: 1.09.2020.
 • 25. Ujwary-Gil A. (2009), Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa - całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań, "Przegląd Organizacji", Nr 6, s. 24-27.
 • 26. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum", nr 1, tom 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275, data dostępu: 1.09.2020 r.
 • 27. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2005/0221 (COD) LEX 742).
 • 28. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01).
 • 29. Zastempowski M. (2013), Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", Nr 2, s. 68-75.
 • 30. Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.