PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 41--54
Tytuł artykułu

Analiza i ocena strategii rozwoju wybranych klastrów świętokrzyskich

Warianty tytułu
Analysis and Assessment of Development Strategies of Selected Świętokrzyskie Clusters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategie wzrostu konkurencyjności podmiotów tworzone są poprzez budowanie wielopoziomowych relacji międzyorganizacyjnych. Więzi te przybierają charakter klastrów i gron. Podmioty poszukują nowych szans konkurencyjnych, funkcjonując w sieci globalnej współpracy i korzystając z zalet lokalizacyjnych. Integrowanie się w klastry tworzy nowe szanse konkurencyjne, innowacyjne i eliminuje wady lokalizacyjne. Scenariusze rozwoju klastrów wraz z determinantami sukcesu konkurencyjnego podmiotów zostaną opisane w organicznej koncepcji tworzenia gron. W sprzyjających warunkach klastry mogą przekształcić się w pasma lub multigrona. Pasma eliminują lub ograniczają wady lokalizacyjne podmiotów oraz otwierają szanse konkurencyjne na rynku globalnym. Organiczna koncepcja tworzenia gron została zaobserwowana na sukcesie konkurencyjnym Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR i Grona Targowego Kielce. Szanse konkurencyjne podmiotów funkcjonujących w klastrach zostały poddane badaniom ankietowym, których wyniki będą zaprezentowane w kolejnych artykułach. (abstrakt oryginalny)
EN
Strategies for increasing the competitiveness of entities are created by building multilevel inter-organizational relations. These ties take on the character of clusters or clusters. Entities seek new competitive opportunities in a global cooperation network and take advantage of location advantages. Integrating into clusters creates new competitive opportunities, innovative opportunities and eliminates location defects. Scenarios for the development of clusters together with the determinants of the competitive success of entities will be described in the organic concept of cluster creation. In favorable conditions, clusters can transform into strands or multigrons. The bands eliminate or limit location defects of entities and open competitive opportunities on the global market. The organic concept of creating grapes was observed on the competitive success of the Świętokrzysko-Podkarpackie Construction Cluster INNOWATOR and Grona Targowe Kielce. Competitive chances of entities operating in clusters have been subject to questionnaire surveys, the results of which will be presented in subsequent articles. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Hoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
 • Isard W., Location and Space-economy, J. Wiley and Sons, New York 1956.
 • Lis A., Wspólna lokalizacja jako katalizator i inhibitor rozwoju klastrów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2018, nr 351.
 • Lösch A., Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena 1940.
 • Lunhardt W., The Theory of the Trace: Being a Discussion of the Principles of Location, Sagwan Press, August 21, 2015.
 • Myrdal G., Economic Theory and Underdeveloped Regions, University Paperbacks, Methuen, London 1957.
 • Ohlin B., Interregional and international trade, Harvard University Press, Cambridge 1933.
 • Olesiński Z., Predygier A., Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego województwa świętokrzyskiego, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3.
 • Olesiński Z., Proces zarządzania w sieci, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Palander T., Beiträge zur Standortstheorie, Dissertation Stockholm, Upsala 1935.
 • Pastuszka S., Wpływ klastra "Grono Targowe Kielce" na rozwój województwa świętokrzyskiego, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, nr 2 (74).
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Predöhl A., Das Standortsproblem in der Wirtschaftswissenschaft, Weltwirtschaftliches Archiv, 1925, t. XXI.
 • Thünen von J.H., Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Wydawnictwo Jena, G. Fischer, 1910.
 • Weber A., Über den Standort der Industrien, Reine Theorie des Standorts, Tübingen 1909.
 • Informacje o klastrze, http://www.gronotargowe.pl/Klaster/Informacje-o-klastrze [dostęp: 30.05.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.