PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 115--132
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych realizowanych przez JST (na przykładzie gminy Dąbrowa Górnicza)

Warianty tytułu
Risk Management in Public Procurement by the LGUS (as Exemplified by Dąbrowa Górnicza Commune)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem procesów wchodzących w skład kontroli zarządczej, która w głównej mierze spoczywa na kierowniku JST. Świadome i usystematyzowane zarządzanie ryzykiem pozwala kierownikowi ograniczyć zdarzenia, które mogą wpłynąć negatywnie na realizację zadań. Dlatego tak istotna jest organizacja procesu zarządzania ryzykiem, która zapewnia realizację celów i zadań. Poczynione rozstrzygnięcia teoretyczne w części pierwszej artykułu pozwoliły autorowi w oparciu o regulacje wewnętrzne funkcjonujące w wybranej gminie Dąbrowa Górnicza syntetycznie opisać proces zarządzania ryzykiem oraz przedstawić mierniki i wskaźniki obrazujące ten proces. Na tym tle uwidacznia się sformalizowany proces zarządzania ryzykiem w gminie, w którym poświęcono wiele miejsca na przyjęty tryb postępowania w procesie zarządzania ryzykiem. Zostały precyzyjnie wskazane obowiązki poszczególnych pracowników organizacji uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Risk management is an integral part of the management control processes, which is primarily the responsibility of the Manager of local government units. Conscious and structured risk management allows the manager to limit events that may have a negative impact on the implementation of tasks. This is why it is so important to organize a risk management process that ensures the achievement of objectives and tasks. The theoretical settlement made in part one of the article allowed the author, on the basis of internal regulations in the selected Dąbrowa Górnicza commune, to synthetically describe the risk management process and to present the measures and indicators that illustrate the process. Against this background, a formalized risk management process in a commune where a lot of space has been devoted to the risk management process adopted is shown. The responsibilities of the individual employees of the organizations involved in the risk management process have been clearly identified. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Dylewski M., Filipiak B., Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2013, nr 7.
 • Frymus M., Zarządzanie ryzykiem warunkiem sprawnego funkcjonowania gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2012, nr 53 (718).
 • Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 • Knight F.H., Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005.
 • Lament K., Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2009, nr 16.
 • Łukaszuk A., Prawne uwarunkowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnicza" 2013, nr 17.
 • Martyniuk O., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 72.
 • Miciuła I., Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2013, nr 34/1.
 • Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych - Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, Warszawa 2011.
 • Urbanek M., Klasyfikacja ryzyka w zamówieniach publicznych "Roczniki Ekonomii i Zarządzania " 2018, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.