PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 165--180
Tytuł artykułu

Spójność polityki personalnej przedsiębiorstwa w perspektywie zaufania

Warianty tytułu
Cohesion of Enterprise Personal Policy at the Angle of Organizational Trust
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r. dotyczące przesłanek zaufania organizacyjnego tworzonych w wyniku polityki personalnej przedsiębiorstwa. Na empiryczny obszar badań składają się wytypowane dwie grupy respondentów. Pierwszą stanowią pracownicy przedsiębiorstwa (sieć handlowa) z pokolenia Y, przedsiębiorstwa, które posiada jasną wizję i politykę personalną, drugą pracownicy z innych przedsiębiorstw (bez zawężania ich wieku) tworzących zróżnicowaną perspektywę oceny. Jako główne założenie badawcze przyjęto, że skłonność do wykorzystania zaufania w ocenie polityki personalnej w wybranym przedsiębiorstwie jest wyższa niż pracowników z drugiej grupy. Wyniki analizy potwierdziły to przypuszczenie. Opracowano 83 stwierdzeń zakwalifikowanych do 4 obszarów funkcji personalnej oraz obszaru przekrojowego. Wyrażały one takie konteksty sytuacyjne, które mogą pozytywnie wpływać na wzmacnianie zaufania lub sprzyjać brakowi ufności. Najniżej w obu grupach wyceniono obszar oceny pracowniczej. Na uzyskane wyniki mógł mieć wpływ wysoki poziom ufności obu grup (wg metodyki COBOS) w stosunku do próby ogólnopolskiej, a także wiek respondentów z grupy 1. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents researches results oriented on premises of organizational trust. The trust is created by organizational personal policy. Empirical scope of the research covers two selected respondent groups. The first is enterprise's staff, which represents Y - generation. The generation has clear vision of organizational policy. The second group are workers from other firms (without age limit). A statement was taken, by authors, that the first group has stronger preferences for trust in a process of considering personnel policy than the second group. Analyses confirmed the statement. Authors created 83 sentences, that represent four perspectives of organizational personal function. Some impact on researches results would have high level of trust among the two group (according the COBOS methodology) and also the respondents age. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--180
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
 • Kaufland Polska
Bibliografia
 • Biesok G., Wyród-Wróbel J., Zaufanie, [w:] G. Biesok, J. Wyród-Wróbel (red.), Człowiek w organizacji. Zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja, CeDeWu, Warszawa 2018.
 • Cuddy J.C., Kohut M., Neffinger J., Przywództwo zaczyna się od zaufania, HBR Polska, kwiecień 2015.
 • Gadomska-Lila K., Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2013.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D., Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru, PWE, Warszawa 2018.
 • Kroik J., Malara Z., Marka pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządzaniu talentami, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 8.
 • Kroik J., Świda A., Model of the cohesion measurement of the organisation's personnel strategy, "Journal of Positive Management" 2018, Vol. 9, nr 1.
 • Kroik J., Ziembicki P., Wpływ funkcji personalnej na pozytywny wizerunek pracodawcy, "Marketing i Rynek" 2016, r. 23, nr 3.
 • Król M., Warzecha A., Zieliński M. (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Malara Z., Kroik J., Dobór, rozwój, motywacja jako pola kształtowania employer branding - ocena w świetle badań własnych, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne" 2018, t. 28.
 • Pocztowski A., Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy - szanse i bariery, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
 • Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 • Skrzypek E., Zarządzanie zaufaniem w administracji publicznej w warunkach nowej ekonomii, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 • Szwiec P., Twórczość pracownicza w kontekście grup funkcjonujących w organizacjach, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 3 (152).
 • Szymankowska A., Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, cz. 8, Częstochowa 2014.
 • Edelman Trust Barometer, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf [dostęp: 20.01.2019].
 • Komunikat z badań: O nieufności i zaufaniu, COBOS, nr 35/2018, marzec 2018, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF [dostęp: 20.01.2019].
 • Największe sieci handlowe w Polsce w 2017 r. Dyskonty deklasują konkurencję, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/najwieksze-sieci-handlowe-w-polsce-w-2017-roku/xc8lq0z [dostęp: 15.10.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.