PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | nr 48 Kultura rodziny | 11--21
Tytuł artykułu

Wybrane przestrzenie życia rodzinnego w kontekście nowomedialnym

Autorzy
Warianty tytułu
A Contemporary Family in the Context of the New Media
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem jest zaprezentowanie potencjalnych oddziaływań nowych mediów na życie współczesnej rodziny. Jednym z czynników decydujących o tym, czy będzie to pozytywne, czy negatywne oddziaływanie, jest poziom kultury informatyczno-informacyjnej jej członków, w tym przede wszystkim rodziców. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy prezentowanego artykułu dotyczy poszukiwania odpowiedzi na pytania: Jak nowe media oddziałują na funkcjonowanie współczesnej rodziny? Jak ważnym wzorcem dla dziecka są rodzice kształtujący odpowiedzialne postawy aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym? PROCES WYWODU: W artykule przytoczyłam nowe pojęcie świata hybrydy jako przenikającego się świata realnego i wirtualnego. Zwróciłam uwagę na znaczenie kultury informatycznej i informacyjnej rodziców. Ukazałam, jakie są powody i skutki tego, że dzieci ulegają tak głębokiej immersji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dzięki nowym mediom współczesna rodzina funkcjonuje w świecie hybrydowym, który jest konwergencją świata realnego i wirtualnego. Nowe media wbrew pozorom nie przynoszą tylko jednego rodzaju efektu, tego negatywnego, o którym mówi się najczęściej. To, czy staną się one bardziej ciężarem, czy błogosławieństwem, zależy od człowieka. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z rozważań płynie wniosek wskazujący na konieczność uświadamiania rodzicom, że nowe media nie muszą mieć tylko i wyłącznie negatywnego wpływu na budowanie więzi rodzinnych, ale mogą się stać spoiwem wspólnie i ciekawie spędzanego czasu. Należy również uzmysłowić rodzicom, jakie następstwa niesie za sobą zjawisko sharentingu (ekshibicjonizmu rodzicielskiego), troll parentingu czy public shamingu (kid shaming). Wnioskuję o konieczność przeprowadzenia badań w celu ustalenia, czym kierują się rodzice, jaka jest ich motywacja lub zakres działań związanych z ujawnianiem informacji na temat swoich dzieci.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The objective is to present both negative and positive examples of influence of the new media on the life of a contemporary family. The parents' IT and information culture is decisive for the new media impact type and extent. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: How do the new media influence the functioning of a modern family, how important for children are parents as role models shaping their attitudes of active participation in the information society, and what fashionable trends do the parents follow when publishing information concerning their children in the new media. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article makes use of a new term: the hybrid world, i.e. the real and virtual worlds permeating each other. It focuses on the importance of parents' IT and information culture for creating the modern and safe world for the contemporary family to function in. The author presents reasons for children to become deeply immersed in the media as well as chosen negative implications of the new media impact. RESEARCH RESULTS: The new media have become an inherent element of a family function in the hybrid world of today. There is no escape from technological innovations, and they do not generate only the most often discussed and publicised negative effects. The influence of the new media on a family depends mainly on how reasonably the technological tools are used by particular family members. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Basing on the above argument it may be concluded that it is necessary to make parents aware of the fact that the new media do not have only a negative effect on family bonds. They might also contribute to building relations by creating opportunities of spending time together in an interesting way. Parents should also be conscious and informed about the consequences of sharenting, parental trolling or public shaming.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
18
Strony
11--21
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Batorowska, H. (2009). Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Cieciura, M. (2012). Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki. Warszawa: OZE.
 • Dec, M., Dereń, A. i Grabek, M. (2014). Obraz współczesnej rodziny a konsumpcyjny styl życia. W: U. GrucaMiąsik (red.), Rodzina - centrum świata. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 171-182.
 • Doniec, R. (2017). Oblicza dzieciństwa w domu polskim lat powojennych na przykładzie wspomnień. W: A. Ładyżyński i M. Piotrowska i M. Kasprzak (red.), Dom rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 217-240.
 • Furmanek, W. (2012). Kultura informacyjna komponentem kultury pracy. Edukacja - Technika - Informatyka, 3/2, 13-24.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goban, K. (2005). Cywilizacja medialna. Geneza. Ewolucja. Eksplozja. Warszawa: WSiP.
 • Gregorczyk, G. (2016). Znaczenie wzorca osobowościowego dorosłych w kształtowaniu postaw warunkujących twórcze i odpowiedzialne funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie informacyjnym. W: H. Batorowska i Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym - teoria i praktyka. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, 188-200.
 • https://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Swiat/Portugaliamatkaogolila-corce-glowe-bo-smiala -sie-z-chorej-na-raka-00029403) (dostęp: 11.10.2019).
 • Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 916 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS - EU Kids Online - PL.
 • Kwiasowki, Z. (2016). Znaczenie Internetu w wychowaniu. W: H. Batorowska i Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym - teoria i praktyka. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, 176-187.
 • Majak, K. (2013). Troll Parenting, czyli rodzice wyśmiewają własne dzieci w Internecie. Pozyskano z: http://natemat.pl/60525,trollparenting-czyli-rodzice-wysmiewaja-wlasne-dzieci-w-internecie (dostęp: 07.07.2018).
 • Maltz Bovy, P. (2013). The Ethical Implications of Parents Writing About Their Kids. The Atlantic. Pozyskano z: http://www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/01/the-ethical-implications-of -parents-writingabout-their-kids/267170/ (dostęp: 15.11.2019).
 • Milewski, M. (2006). Nowe media a komunikacja interpersonalna: ujęcie społecznokulturowe. Studia Płockie, 34, 183-192.
 • Morbitzer, J. (2016). Współczesna przestrzeń obecności człowieka - między realnością a wirtualnością. Pedagogika, 13. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 59-68.
 • Morbitzer, J. (2017). O (braku) refleksji nas współczesnym światem mediów. W: W. Skrzydlewski (red.), Kultura - edukacja - technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 89-104.
 • Ogonowska, A. (2015). Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych dzieci i młodzieży. Zarys problemu. W:A. Ogonowska i G. Ptaszek (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 161-170.
 • Pomiankowska-Wronka, A. (2016). Rodzina w objęciach nowych mediów - Jak Internet wpływa na życie społeczne rodziny? W: K. Pujer (red.), Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Wrocław: Exante, s. 55-65.
 • Postman, N. (1992). Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Alfred a Knopf.
 • Pruchnicka, J. (2012). Media Relations - promocja nauki i instytucji badawczych w mediach w Polsce i Europie. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1(2), 165183. Pozyskano z: http:// bazhum.muzhp.pl/media//files/ Marketing (dostęp: 19.11.2019).
 • Słysz, A. i Arcimowicz, B. (2009). Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sobczak, K. (2014). Tożsamość czy tożsamości? JA w świecie cyberrealnym. W: Z. Rykiel i J. Kinal (red.), Wirtualność jako realność. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 23-42.
 • Steinberg, S.B. (2017). Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media. Emory Law Journal, 839(66), 839-884.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Tłum. P. Cypryański. Warszawa: WAiP.
 • Wallace, P. (2001). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Waluś, S. (2016). Współczesna rodzina wobec nowoczesnych technologii. W: K. Pujer, (red.), Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społecznocywilizacyjnych. Wrocław: Exante, 43-51.
 • Waluś, S. (2019). Środki masowego przekazu w nowoczesnym świecie - szanse i zagrożenia dla współczesnej rodziny. W: V. Tanaś i W. Welskop (red.), Mass media we współczesnym świecie. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 143-151.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.