PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 109 | nr 165 | 139--155
Tytuł artykułu

The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries

Warianty tytułu
Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego studium ujawnień informacji o zdarzeniach po dacie bilansu, dokonywanych w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych wybranych krajów europejskich. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych opartych na materiale źródłowym w postaci sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018 przez spółki giełdowe wchodzące w skład indeksów giełdowych: DAX, PSI-20, OMX25, BUX, WIG20, na które składają się spółki notowane na giełdach w Niemczech, Portugalii, Danii, na Węgrzech i w Polsce. Metodyka/podejście: Próba badawcza obejmowała 110 spółek. Wykorzystano metodę analizy treści pełnych wersji jednostkowych sprawozdań finansowych. Wyniki: Z otrzymanych rezultatów wynika, że spółki giełdowe wypełniają wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ujawniania zdarzeń po dacie bilansu. Występowanie takich zdarzeń w praktyce gospodarczej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest dużo częstsze niż w przypadku innych krajów europejskich. Wyniki badań pokazują także różnorodność zdarzeń po dacie bilansu, które są ujawniane przez poszczególne spółki przyjęte do próby badawczej. Oryginalność/wartość: Przeprowadzone badania umożliwiają porównanie zakresu dokonywanych w sprawozdawczości finansowej ujawnień dotyczących zdarzeń po dacie bilansu w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i innych krajach europejskich. Tego rodzaju porównania nie były do tej pory dokonywane w międzynarodowych badaniach empirycznych, co czyni artykuł bardziej wartościowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The aim of this article is to present a practical study of disclosures of events after the reporting period in the financial reports of listed companies from selected European countries. The paper presents the results of empirical research based on the source material in the form of financial statements for the year 2018 of listed companies included on the following stock exchange indices: DAX, PSI-20, OMX25, BUX, WIG20, which comprise companies listed on the stock exchanges in Germany, Portugal, Denmark, Hungary and Poland. Methodology/approach: The research sample includes 110 companies. Content analysis of full versions of individual financial statements was performed. Findings: The results show that listed companies comply with the International Financial Reporting Standards regarding the disclosure of events after the reporting period. The occurrence of such events in the business practice of companies listed on the Warsaw Stock Exchange is much more frequent than in other European countries. The results of the study also present the diversity of events disclosed by respective companies included in the sample after the reporting period. Originality/value: The research allowed us to compare the scope of financial reporting disclosures of events after the reporting period in companies listed on the Warsaw Stock Exchange and in other European companies. Comparisons of this kind have not yet been carried out in international empirical research, which makes this article all the more valuable. (original abstract)
Rocznik
Tom
109
Numer
Strony
139--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • Chung J.O.Y., Cullinan C.P., Frank M., Long J.H., Mueller-Phillips J., O'Reilly P.M. (2013), The Auditor's Approach to Subsequent Events: Insights from academic literature, "Auditing: A Journal of Practice & Theory", 32, pp. 167-207.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting (2016), [in:] International Financial Reporting Standards, Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
 • Hategan C.D., Crucean A. (2018), Reporting of subsequent events in financial statements - between obligation and necessity, "Audit Financiar", 4 (152), pp. 571-583.
 • Herda D.N., Lavelle J.J. (2014), Auditing Subsequent Events: Perspectives from the Field, "Current Issues in Auditing", 8 (2), pp. A10-A24.
 • IAS 10 (2016), International Accounting Standard 10, Events After Reporting Period, Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
 • Janvrin D.J., Jeffrey C. (2007), An Investigation of Auditor Perceptions about Subsequent Events and Factors that Influence this Audit Task, "Accounting Horizons", 21 (3), pp. 295-312.
 • KSR 7 (2018), Krajowy Standard Rachunkowości nr 7. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dni bilansowym - ujęcie i prezentacja. Uchwała nr 3/2018 z dnia 13.11.2018 r. Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 4.01.2019 r.
 • Latif Al Nawaiseh M.A., Jaber J.J. (2015), Auditing Subsequent Events from the Perspective of Auditor's: Study from Jordan, "International Journal of Financial Research", 6 (3), pp. 78-85.
 • Muthupandian K.S. (2018), IAS 10 Events After Reporting Period - A Closer Look, "The Management Accountant", 43 (11), pp. 841-843. Ozdemir Z., Gokcen B.A. (2016), Auditing of Subsequent Events: A Survey of Auditors in the City of Istanbul in Turkey, "Accounting and Finance Research", 5 (2), pp. 42-53.
 • Papaj-Wisłocka E. (2017), Ujawnienia zdarzeń po dacie bilansu w sprawozdawczości finansowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 364, pp. 55-70.
 • Phang S.Y., Fargher N.L. (2019), Auditors' Evaluation of Subsequent Events: The effects of Prior Commitment and Type of Accountability, "Auditing: A Journal of Practice & Theory", 38 (3), pp. 167-182.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz.U. 2018, poz. 749 [Regulation of the Minister of Finance of November 28, 2001 regarding the scope of operation and organization of the Accounting Standards Committee, Journal of Laws of 2018, item 749].
 • Saidin S.F., Malek M., Ibrahin D.N., Kee P.L. (2016), Events After Reporting Period, Misstatements and Earning Deviation between Quarterly and Annual Accounts, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, ISSC 2016 International Conference of Soft Science.
 • Świderska G.K., Więcław W. (2009), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, MacConsulting-Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2019, poz. 351 [Act of 29 September 1994 on Accounting, Journal of Laws of 2019, item 351].
 • Budapest Stock Exchange; www.bse.hu (access 4.09.2019).
 • Copenhagen Stock Exchange; www.cse.dk (access 4.09.2019).
 • Euronext Lisbon; www.euronext.com (access 4.09.2019).
 • Frankfurt Stock Exchange; www.boerse-frankfurt.de (access 4.09.2019).
 • MSB 560, Międzynarodowy Standard Badania 560, Późniejsze zdarzenia, https://www.pibr.org.pl/pl/uchwaly-krbr, (access 8.02.2019).
 • MSB 580, Międzynarodowy Standard Badania 580, Pisemne oświadczenia, https://www.pibr.org.pl/pl/uchwaly-krbr, (access 8.02.2019).
 • MSB 700, Międzynarodowy Standard Badania 700, Formułowanie opinii i sprawozdawczość dotycząca sprawozdań finansowych, https://www.pibr.org.pl/pl/uchwaly-krbr, (access 8.02.2019).
 • Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (2015), nr 2783/52/2015 z dnia 10 lutego 2015 r., https://www.pibr.org.pl/pl/uchwaly-krbr (access 8.02.2019).
 • Warsaw Stock Exchange; www.gpw.pl (access 4.09.2019).
 • Websites of listed companies (access 4.09.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.