PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 29, nr 4 | 117--133
Tytuł artykułu

Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements

Warianty tytułu
Dopuszczalność rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Istotną zmianą, jaką wprowadziła nowelizacja, jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego. Umożliwi to łatwiejszą rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, jak w świetle orzecznictwa trybunału luksemburskiego przedstawiała się rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych. (abstrakt oryginalny)
EN
On 16 March 2019 the amendment of the Act - the Industrial Property Law, which implemented the European Parliament and EU Council Directive 2015/2436 of 16 December 2015, aiming the rapprochement of legislation within the membership countries regarding trade marks. The essential change, that the amendment implemented is the cancellation of the necessity of graphical representation of the trade mark, what allows to simplify the registration of the unconventional trade marks. The purpose of the article is to present how the registration of unconventional trade marks looked within the light of the Luxembourg tribunal's statements. (original abstract)
Rocznik
Strony
117--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, ed. P. Kostański, Warszawa 2014.
 • Co to jest znak towarowy?, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy [access: 5.04.2020].
 • Common Communication: Distinctiveness of three-dimensional marks (shape marks) containing verbal and/or figurative elements when the shape is not distinctive in itself, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf [access: 20.04.2020].
 • Common Communication on the representation of new types of trade marks, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf [access: 20.04.2020].
 • Definicja znaku towarowego, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-definition [access: 5.04.2020].
 • Demby-Siwek E., Nowe rodzaje znaków towarowych w polskim Prawie własności przemysłowej, "Kwartalnik Urzędu Patentowego RP" 2019, no. 1.
 • Demby-Siwek E., Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, "Kwartalnik Urzędu Patentowego RP" 2015, no. 4.
 • Funka P., Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2006, no. 95.
 • Kicia M., Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego, "Rzecznik Patentowy" 2004, no. 1-2.
 • Koczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1976, no. 8.
 • Kostański P., Marek T., Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2015, no. 130.
 • Lampart M., Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych, "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2014, no. 4(15).
 • Michalak A., Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej, Warszawa 2012.
 • Mordwiłko-Osajda J., Znak towarowy - bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009.
 • Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej, 2019, www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-podpisal-nowelizacje-prawa-wlasnosci-przemyslowej [access: 5.04.2020].
 • Promińska U., Znaki towarowe i prawo ochronne, [in:] Własność przemysłowa i jej ochrona, eds. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2014.
 • Przedstawienie graficzne - rodzaje znaków, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/elimination-of-graphical-representation-requirement [access: 5.12.2019].
 • Rutkowska-Sowa M., Prawo znaków towarowych, [in:] Prawo własności intelektualnej, ed. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.
 • Sherliker T., The registered layout: A new type of trade mark for Apple, "Journal of Intellectual Property Law and Practice" 2014, vol. 9(12), DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu169.
 • Sitko J., Znaki towarowe i prawa ochronne, [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, eds. T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015.
 • Szewc A., Mazurek M., Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 14b: Prawo własności przemysłowej, ed. R. Skubisz, Warszawa 2012.
 • Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing's Application, 1999, E.T.M.R. 429 OHIM Bo A R156/1998/2.1999, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.