PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 29, nr 4 | 45--58
Tytuł artykułu

Granting an Enforcement Clause against Partners

Autorzy
Warianty tytułu
Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2385) znowelizowano art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.) dotyczący nadawania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych ponoszących odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania tych spółek. Zmiana ta była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. (SK 31/15, Dz.U. 2017, poz. 1883), który stwierdził zakresową niezgodność tego przepisu z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Celem niniejszego artykułu jest analiza nowego brzmienia art. 7781 k.p.c. w kontekście ochrony wierzycieli oraz wspólników spółek osobowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Pursuant to the Act of 9 November 2018 amending the Act - Code of Civil Procedure (Journal of Laws 2018, item 2385), there was a change in Article 7781 of the Act of 17 November 1964 - Code of Civil Procedure (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1360 as amended) regarding the granting of an enforcement clause against the partners who are liable without limitation for the obligations of partnerships. This amendment was a consequence of the judgement of the Constitutional Tribunal of 3 October 2017 (SK 31/15, Journal of Laws 2017, item 1883), which stated that this provision was incompatible with Article 45 (1) and Article 77 (2) of the Constitution of the Republic of Poland (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended). The purpose of this article is to analyse the new Article 7781 CCP in the context of the protection of creditors and partners. (original abstract)
Rocznik
Strony
45--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Flaga-Gieruszyńska K., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. A. Zieliński, Warszawa 2017.
 • Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, "Rejent" 2003, no. 6.
 • Frąckowiak J., Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej, [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, eds. W. Popiołek, L. Ogiegło, M. Szpunar, Kraków 2005.
 • Frąckowiak J., Trzecia kategoria osób w prawie spółek - zbędna mistyfikacja czy krok w dobrym kierunku, [in:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, eds. M. Stec, T. Mróz, Warszawa 2012.
 • Golinowska K., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, vol. 2: Komentarz do art. 730-1217, ed. J. Jankowski, Warszawa 2019.
 • Katner W.J., Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?, [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, eds. W. Popiołek, L. Ogiegło, M. Szpunar, Kraków 2005.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2018.
 • Kidyba A., Sukcesja praw i obowiązków w związku z likwidacją spółki jawnej. Glosa do wyroku SN z dnia 28.10.2005 r., II CK 275/05 i postanowienia SN z dnia 10.11.2005 r., II CK 320/05, "Glosa" 2006, no. 4.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., [in:] Kodeks spółek handlowych, vol. 1: Komentarz do art. 1-150, ed. A. Kidyba, Warszawa 2017.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.
 • Matysiak W.P., Zasady dochodzenia roszczeń od wspólników handlowej spółki osobowej, "Glosa" 2018, no. 4.
 • Muliński M., Tytuł egzekucyjny przeciwko spółce osobowej podstawą uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko jej wspólnikom, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, no. 6.
 • Potejko P., Chwila wszczęcia procesu cywilnego, "Monitor Prawniczy" 2009, no. 11.
 • Telenga P., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, vol. 1: Komentarz do art. 1-729, ed. A. Jakubecki, Warszawa 2017.
 • Telenga P., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, vol. 2: Komentarz do art. 730-1217, ed. A. Jakubecki, Warszawa 2017.
 • Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1970.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 • Żuk A., Pozywanie spółki jawnej i jej wspólników a właściwość funkcjonalna sądu, "Prawo Spółek" 2010, no. 7-8.
 • Act of 17 November 1964 - Code of Civil Procedure (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1360 as amended).
 • Act of 14 February 1991 - Law on Notaries (consolidated text Journal of Laws 2019, item 540 as amended).
 • Act of 15 September 2000 - Commercial Companies and Partnerships Code (consolidated text Journal of Laws 2019, item 505).
 • Act of 9 November 2018 amending the Act - Code of Civil Procedure (Journal of Laws 2018, item 2385).
 • Constitution of the Republic of Poland (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 3 October 2017, SK 31/15, Journal of Laws 2017, item 1883.
 • Judgement of the Court of Appeal in Bialystok of 26 October 2004, I ACa 327/04, LEX no. 143479.
 • Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 28 March 2014, I ACa 752/13, LEX no. 1483711.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 8 September 2015, VI ACa 1591/14, LEX no. 1817537.
 • Judgement of the Regional Court in Lodz of 8 November 2017, XIII Ga 526/17, LEX no. 2420298.
 • Judgement of the Supreme Court of 12 March 2008, I CSK 447/07, LEX no. 494140.
 • Judgement of the Supreme Court of 8 May 2008, V CSK 573/07, LEX no. 408478.
 • Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 6 April 2018, III SA/Wa 423/18, LEX no. 2547765.
 • Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 27 February 2019, I SA/Po 704/18, LEX no. 2633435.
 • Resolution of the Supreme Court of 12 May 2005, III CZP 21/05, LEX no. 148648.
 • Resolution of the Supreme Court of 28 October 2010, III CZP 65/10, LEX no. 610125.
 • Resolution of the Supreme Court of 28 February 2013, III CZP 108/12, LEX no. 1365849.
 • Resolution of the Supreme Court of 13 May 2015, III CZP 15/15, LEX no. 1679824.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.