PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | nr 48 Kultura rodziny | 75--85
Tytuł artykułu

Analiza pojęciowa wybranych manifestów pedagogicznych w ujęciu historycznym

Warianty tytułu
A Conceptual Analysis of Selected Pedagogical Manifestos in Historical Terms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem naukowym pracy jest pokazanie wyznaczników formalnych i semantyki wybranych polskich tekstów pedagogicznych z zakresu pedagogiki rodziny. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem postawiony w pracy dotyczy tego, jakie cechy gatunkowe mają teksty pedagogiczne odnoszące się do wychowywania dzieci, ich kształcenia i opieki nad nimi w rodzinie, oraz tego, jaki przekaz autor kieruje do założonych odbiorców. Metoda badawcza to analiza pojęciowa i porównawcza tekstów z zakresu pedagogiki stworzonych w różnych epokach historycznych (XVI w., XX w. i XXI w.). PROCES WYWODU: W artykule zostały zaprezentowane wyznaczniki semantyczne i leksykalne pojęć "opieka, kształcenie i wychowanie" charakterystyczne dla pedagogiki rodziny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wybranych tekstów pedagogicznych pokazuje, iż zagadnienia opieki, kształcenia i wychowania dzieci w rodzinie są nie tyle przedmiotem chłodnej refleksji, ile obiektem żarliwego namysłu i polemiki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W celu dogłębnego zbadania cech gatunkowych i wyznaczników semantycznych oraz leksykalnych pojęć odnoszących się do opieki, wychowania i kształcenia w rodzinie konieczne jest stworzenie korpusu tekstowego wszystkich manifestów pedagogicznych adresowanych do rodziców i przeprowadzenie ich analizy pojęciowej.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The scientific goal of the work is to show the formal determinants and semantics of selected Polish pedagogical texts in the field of family pedagogy.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem posed in the work relates to what genre features have pedagogical texts on the upbringing of children, their education and care in the family, and what message the author addresses to the intended recipients. The research method is a conceptual and comparative analysis of pedagogy texts created in various historical periods (19th, 20th and 21st). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article presents the semantic and lexical determi- nants of concepts care, education and upbringing characteristic of family pedagogy. RESEARCH RESULTS: The analysis of selected pedagogical texts shows that issue of care, education and upbringing of children in the family are not the subject of cold reflection, but the object of ardent reflection and polemics. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In order to thoroughly examine the genre features and semantic and lexical determinants of concepts related to family care, upbringing and education, it is necessary to create a text corpus of all pedagogical manifestos ad- dressed to parents and conduct their conceptual analysis.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
18
Strony
75--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Błasiak, A. (2010). Pedagogika rodziny w kręgu nauk o rodzinie i nauk pedagogicznych. W: A. Błasiak i E. Dąbrowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, 15-23.
 • Bremer, J. i Chuderski, A. (red.) (2011). Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat. Kraków: Universitas.
 • Erazma Glicznera Książki o wychowaniu dzieci (1876). Opracował W. Wisłocki. Kraków: Nakładem Księgarni D.E. Friedleina.
 • Gliczner, E. (1558). Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą. Teraz nowo uczynione i z pilnością wyrobione. W Krakowie drukowano przez Mateusza Siebeneichera Roku Pańskiego M.D.L. viii. Pozyskano z: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, http://www.dbc.wroc.pl (dostęp: 22.12.2019).
 • Korczak, J. (1919). Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.
 • Korczak, J. (1920). Jak kochać dzieci. Dziecko w rodzinie. Warszawa - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.
 • Korczak, J. (1929). Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Wyd. II. Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.
 • Marcela, M. (2020). Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. Warszawa: Muza.
 • Sieradzka-Baziur, B. (2018). The evolution of scientific language of pedagogy on the example of Książki o wychowaniu dzieci [Books on children's upbringing] written by Erasmus Gliczner in the context of contemporary determinants of the language of science. The Journal of History of Education, 3-4, 5-16.
 • Sieradzka-Baziur, B. (2019a). Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka "Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FOLIA 283, Studia Linguistica 14, 203-217.
 • Sieradzka-Baziur, B. (2019b). Kształtowanie się języka naukowego pedagogiki na przykładzie manifestu pedagogicznego "Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie" Janusza Korczaka. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3-4, 46-62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.