PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 29, nr 4 | 59--70
Tytuł artykułu

Belarussian and Jewish Issues in the Political and Legal Thought of Polish Groups in Vilnius in the First Years of Independence - Selected Issues

Warianty tytułu
Kwestia białoruska i żydowska w myśli polityczno-prawnej polskich ugrupowań w Wilnie w pierwszych latach niepodległości - wybrane zagadnienia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Stanowisko polskich ugrupowań międzywojennego Wilna (w pierwszych latach niepodległości) odnośnie do prezentowanych w niniejszym artykule kwestii było różne. Narodowa Demokracja nie uznawała Białorusinów za samodzielny naród i odmawiała im prawa do niezależnego państwa. Demokraci zaś opowiadali się za równouprawnieniem wszystkich nacji i przyznawali Białorusinom prawo do własnej kultury i szkolnictwa. W podobnym tonie demokraci, wraz z konserwatystami wileńskimi, wypowiadali się też w kwestii żydowskiej. Sporo miejsca w swoich wypowiedziach tej kwestii poświęcili przedstawiciele Narodowej Demokracji. W kontekście sporu o Wilno podkreślono, że Żydzi opowiedzą się za Litwą i przynależnością Wilna do państwa litewskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The position of Polish groups of interwar Vilnius (in the first years of independence) on the issues presented in this article was varied. National Democracy did not regard Belarusians as an independent nation and denied them the right to an independent state. Democrats, on the other hand, were in favor of equal rights for all nations and granted Belarusians the right to their own culture and education. In a similar vein, the Democrats, along with Vilnius conservatives, also expressed their opinions on the Jewish question. Representatives of National Democracy found a lot of space for this issue in their statements. In the context of the dispute about Vilnius, it was emphasized that the Jews would opt for Lithuania and Vilnius's membership of the Lithuanian state. (original abstract)
Rocznik
Strony
59--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pomeranian University in Słupsk, Poland
Bibliografia
 • Bogorja S. [Maciejewicz S.], Białoruś polska, "Dziennik Wileński" 11.05.1919, no. 19.
 • Bohusz P., Żydzi wileńscy, Wilczy apetyt, "Dziennik Wileński" 14.05.1919, no. 21.
 • Cat [Mackiewicz S.], Wywczasy poselskie, "Słowo" 19.08.1923 (Wilno), no. 182.
 • Dembowski T., Trudności kwestii żydowskiej, "Słowo" 9.08.1922, no. 8.
 • Jankowski C., Z dnia na dzień. Warszawa 1914-1915 Wilno, Wilno 1923.
 • Kozicki S., Historia Ligi Narodowej 1907-1927, typescript, vol. II, [in:] Papiery dr Stanisława Kozickiego posła i senatora, vol. I, Jagiellonian Library, ref. fond 25/62.
 • Kronika wileńska. O język żargonowy w szkołach powszechnych, "Słowo" 1.08.1922, no. 1.
 • Nieproszona opieka, "Rzeczpospolita" 30.09.1920, no. 47.
 • O.[bst] J., Konsolidacja, "Dziennik Wileński" 1.03.1924, no. 51.
 • Położenie ludności litewskiej w Polsce w okresie 1935-1938, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Zespół Tymczasowego Komitetu Wileńskiego Litewskiego, ref. fond 254, folder 558.
 • Posiedzenie Rady Miejskiej, "Słowo" 5.08.1922, no. 5.
 • Referat prasy białoruskiej. Tygodnik "Krynica", typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Kolekcja Ludwika Abramowicza, ref. fond 79, folder 852.
 • Sprawozdanie z zebrania dyskusyjnego w sprawie Litwy, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Kolekcja Ludwika Abramowicza, ref. fond 79, folder 866.
 • Tołłoczko W., Powierzchowny przełom, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Zespół Wspólny, ref. fond 9, folder 2450.
 • Węsławska E., Niepoprawni, "Dziennik Wileński" 11.06.1919, no. 43.
 • Wytyczne programu Zjednoczenia Demokratycznego Ziem Wschodnich, Materiały Mariana Świechowskiego, typescript, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, sygn. fond 168, folder 14.
 • Z obrad sejmowych. Mowa posła ks. Maciejewicza, "Gazeta Poznańska" 17.05.1922, no. 112.
 • Zarys ruchu białoruskiego. Od czasów jego powstania aż po dzień deklaracji mińskiej z dnia 1 III 1924 roku, TS, [in:] Sprawy białoruskie. Województwo wileńskie, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Rankraščių Skyrius, Zespół Tymczasowego Komitetu Wileńskiego Litewskiego, sygn. fond 254, folder 821.
 • Żydzi a Litwa i Polska, "Rzeczpospolita" 24.11.1920, no. 42.
 • Żydzi a sprawa wileńska, "Rzeczpospolita" 9.09.1920, no. 29.
 • Dąbrowski P., Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Kraków 2010.
 • Dąbrowski P., Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939, Gdańsk 2012.
 • Dąbrowski P., Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX stulecia (do 1930 roku), Gdańsk 2011.
 • Dąbrowski P., Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość. Myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925), Sopot 2018.
 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Książka i prasa na Ziemi Wileńskiej. Drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w. - 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2008.
 • Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 - 9 września 1920), Warszawa 2003.
 • Pukszto A., Między stołecznością a partykularyzmem. Wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915-1920, Toruń 2006.
 • Romanowski A., Młoda Polska wileńska, Kraków 1999.
 • Szpoper D., Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851-1934), Gdańsk 2009.
 • Szpoper D., Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939, Gdańsk 1999.
 • Tarkowski M., Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014.
 • Decree on compulsory education (Journal of Laws 1919, no. 14, item 147).
 • Regulation of the Council of Ministers of 16 March 1923 on the extension of the binding force of the decree on compulsory education to the Vilnius Land (Journal of Laws 1923, no. 31, item 192).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.