PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4, CD 2 | 1066--1071
Tytuł artykułu

Kontraktacja jako ogniwo łańcucha agro-logistycznego

Warianty tytułu
The Cultivation Contract as a Link in Agri-Logistics Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Umowa kontraktacji jest umową związaną z prowadzeniem działalności wytwórczej w rolnictwie. Od strony prawnej, trzon umowy został zawarty w kodeksie cywilnym. Jednocześnie ustawodawca pozwolił stronom na dość swobodne kształtowanie jej postanowień. W oparciu o kontraktacje jest wytwarzanych i dostarczanych do przemysłu rolno-spożywczego wiele surowców rolnych i produktów żywnościowych. Umowa ta pełni istotną funkcje w łańcuchu agrologistycznym. Zawiera w sobie element planowania, pozyskiwania, kontrolowania i przepływu surowców do dalszego ich przetworzenia bądź sprzedaży.(abstrakt oryginalny)
EN
The cultivation contract is a contract strictly related with the process of production in agriculture. The Civil Code only outlines its model and lists the essential rights and duties of the parties. Thus the legislator leaves the establishment of its provisions to the both parties. On a basis of cultivation contract, raw materials for the agro-food industry and food products are supplied. The contract plays a huge role in the agro-logistics chain. It covers such elements as planning, gathering, controlling and flow of the materials that are directed to the processing or sell.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1066--1071
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1]. Domenech G., Los contartos de integracion agroindusrtial, C.A.B.A. Argentina, 2010, 33 i n.
 • [2]. Janarrelli A.: I contratti nel sistema agroalimentare, (w:) Trattato di diritto agrario, vol. III Il diritto agroalimantare, 2011, 423 in.
 • [3]. Jerzak M.: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, Roczniki Naukowe SERIA, X, 3, 2008, 246-252.
 • [4]. Stelmachowski A.: Kontraktacja (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - cześć szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa, 2004, 249 i n.
 • [5]. Szymański W.: Integracja pionowa w rolnictwie, (w:) Encyklopedia Agrobiznesu (red. Wos A.), 1998, 383.
 • [6]. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002, s. 1-24)
 • [7]. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w s prawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, s. 1)
 • [8]. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. L 139 z 30.4.2004, s. 55-205)
 • [9]. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, wraz z pózn. zm.)
 • [10]. Zdziennicki B.: Zagadnienia prawne kontraktacji, Warszawa, 1978, 34-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.