PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4, CD 2 | 1072--1079
Tytuł artykułu

Terytorialna struktura sieci dealerów sprzętu udojowego a intensywność produkcji mleka surowego w Polsce

Warianty tytułu
The Territorial Structure of the Net of Milking Machines' Dealers Versus the Intensification of Milk's Production in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mleko jest produktem rolniczym wyjątkowo nietrwałym i szybko psującym. Dlatego też konieczne jest poprawne ukształtowanie jego łańcucha logistycznego. Warunkiem niezakłóconego procesu wytwarzania mleka o wysokiej jakości technologicznej jest dobrze zorganizowana i skuteczna w szybkich działaniach siec dealerska sprzętu do doju i chłodzenia mleka. Celem pracy jest dokonanie analizy i oceny struktury terytorialnej firm dealerskich i sprawujących serwis maszyn udojowych na tle regionalnych, teoretycznych potrzeb rolnictwa, wynikających ze zróżnicowanej skali produkcji mleka w poszczególnych województwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The milk as an agricultural product is extremely perishable. Therefore it is necessary to create the proper logistics chain. The smooth process of milk production with high quality technology depends on wellorganized and effective, high-speed dealers network activities in sales of equipment for milking and cooling. The aim of this article is to analyze and evaluate the territorial structure of dealers' firms and services of milking machines against regional, theoretical needs of agriculture, which might be caused by the scale of milk production diversity in separate voivodeship.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1072--1079
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1]. Danków R., Cais-Sokolinska D., Pikul J.: Komórki somatyczne - trudny problem w produkcji mleka. Katalog Targ. XI MT Ferma Bydła 25-27.02.2011, 61-62.
 • [2]. Fiedorowicz G., Ważna-Zwierzyńska G.: Wpływ stanu technicznego urządzeń do pozyskiwania i schładzania mleka oraz transportu mleka na jego jakość. Problemy Inżynierii rolniczej 2007,3, 83- 93.
 • [3]. Gnyp J. Kowalski P., Tietze M.: Wydajność mleka krów, jego skład i jakość cytologiczna w zależności od niektórych czynników środowiskowych. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Lublin-Polonia, 2006,XXIV,3, 17-26.
 • [4]. Kowalik W.: Analiza zmienności wskaźników niezawodności dojarek bankowych w aspekcie ich okresowej obsługi technicznej. Inżynieria Rolnicza, 2008, 2(100), 95-100.
 • [5]. Lipińska I., Lipiński M., Romaniuk W.: The analysis of milk market in Poland. (Анализ рынка молока в Польше). Машинно-технологическое обеспечение животноводства - проблемы эффективности и качества. Российская Академия Сельскохозяйственных Наук. Г осударственное Научное Учреждение. Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Механизации Животноводства (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии). Подольск. Сборник научных трудов. 2010, т. 21, ч. 1: 79-86.
 • [6].Lipiński M., Lisztoń-Gała Z., Gała Z.: Effect of some selected operations connected with machine milking on quality of milk raw material. Physiological and technical aspects of machine milking. ICAR Technical Series 7, 2001,237-242.
 • [7].Lipiński M.: Algorytm obliczania regresji wielokrotnej, oceny współczynników regresji testem F i obliczanie współczynników korelacji. Maszynopis, Inst. Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1988.
 • [8]. Lipiński M.: Bioinżynieria produkcji mleka surowego. Wyd. UP w Poznaniu, 2010,31-54.
 • [9].Lipiński M.: Zagrożenia powodowane nieprawidłowym działaniem sprzętu udojowego. Katalog Targ. XI MT Ferma Bydła 25-27.02.2011, 61-62.
 • [10]. O'Shea J, O'Callaghan E., Meaney W.: Relationship between machine milking and incidence of mastitis in dairy cows. Irish Journal of Agricultural Research. 1979, 18, 225-235.
 • [11]. Rocznik Statystyczny Rolnictwa , GUS 2011.
 • [12]. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).
 • [13]. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116 poz. 778).
 • [14]. Ruszczyc Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa. 1981,zał. IX.
 • [15]. Twardoń J., Dejneka G., Gotowiecka M.: Zapobieganie chorobom gruczołu mlekowego. Katalog Targ. XI MT Ferma Bydła 25-27.02.2011, 73-74.
 • [16]. Woyke W., Hamann J., Osteras O., Mayntz M.: Wpływ parametrów pracy dojarek na tkanki strzyków. Zeszyty Prob. Postępów Nauk Rol. 1993, 410, 93-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.