PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 11 | 3--10
Tytuł artykułu

Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda - zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 2

Autorzy
Warianty tytułu
Remote Work de lege lata and de lege ferenda - Modification of Place of Work Performance or New Concept of an Employment Relationship? Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Część 2 artykułu jest poświęcona perspektywom uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy. Autor prezentuje pogląd, że de lege ferenda istotą pracy zdalnej jest jej umiejscowienie w domu, czyli w sferze prywatnej pracownika. Jego zdaniem z teoretycznoprawnego punktu widzenia praca w zakładzie pracy oraz praca w domu mogą stać się równorzędnymi wariantami stosunku pracy. Celowe jest zatem nowe spojrzenie na koncepcję stosunku pracy, przy czym pożądana byłaby nowelizacja art. 22 k.p. oraz art. 29 k.p. pod kątem uwzględnienia charakteru pracy na odległość. Możliwość wykonywania pracy w domu powinna stać się istotnym elementem umowy o pracę. Autor opowiada się za szerokim zakresem przedmiotowym pracy zdalnej. Na gruncie kodeksu pracy pracodawcy i pracownikowi powinien przysługiwać szeroki margines swobody w kwestii uzgadniania warunków wykonywania pracy zdalnej. Część 1 artykułu, opublikowana w poprzednim numerze PiZS, była poświęcona analizie pracy zdalnej de lege lata na gruncie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Autor przedstawił przepisy o pracy zdalnej oraz ich kolejne nowelizacje. Omówił kompetencje pracodawcy dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej, przesłanki jej wykonywania, zakres przedmiotowy, a także prawa i obowiązki stron stosunku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Part 2 of the elaboration is dedicated to the perspectives of introducing provisions on remote work into the Labour Code. Author argues that de lege ferenda the essence of remote work is work performance at home, i.e. in private sphere of an employee. In his opinion, from theoretical perspective, work at the establishment and work at home may become equivalent options of an employment relationship. Therefore, it is appropriate to reconsider the concept of an employment relationship, and to amend Article 22 LC and 29 LC, in order to take into account the nature of remote work. The admissibility of work performance at home should become an essential component of an employment relationship. Author is of the opinion that the material scope of application of remote work should be broad. Under the Labour Code, employer and employee should enjoy a broad margin of discretion on determining the conditions of remote work performance. Part 1 of the elaboration, published in the previous PiZS issue, was dedicated to the analysis of remote work de lege lata under the Law of 2nd March 2020 on special solutions related to prevention of, countervailing and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them. Author introduced the provisions on remote work, and their subsequent amendments. He analysed the employer's competences to introduce remote work, the conditions of its performance, material scope of application, and also rights and duties of the parties to the employment relationship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--10
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
  • Mitrus, L. (2017). Uwarunkowania rozwoju współczesnego prawa pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa.
  • Mitrus, L. (2020). Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda - zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10). DOI 10.33226/0032-6186.2020.10.1
  • Śledziewska, K. i Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.