PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 3 (27) | 77--90
Tytuł artykułu

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu "srebrnej gospodarki" w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskę w kolejnych dekadach czeka proces gwałtownych przemian demograficznych polegający na wzroście udziału seniorów w populacji. W celu utrzymania wzrostu gospodarczego w nowej sytuacji demograficznej zwraca się uwagę na tzw. srebrną gospodarkę, której znaczenie można rozpatrywać zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym. Ekonomiczne znaczenie koncepcji "srebrnej gospodarki" polega, między innymi, na wskazaniu korzyści wynikających z wykorzystania potencjału popytowego, jaki reprezentuje starsza populacja. Srebrna gospodarka obejmuje szereg segmentów, w tym ubezpieczenia odnoszące się głównie do form ryzyka właściwych starszemu wiekowi. Do tej szerokiej grupy zaliczyć można również prywatne (komercyjne) ubezpieczenia zdrowotne. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w kontekście zjawiska budowania srebrnej gospodarki w Polsce. W artykule postawiono hipotezę: seniorzy w Polsce mogą stać się istotnymi inwestorami na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Analiza sytuacji finansowej seniorów, obciążenie budżetów wysokimi wydatkami na zdrowie, szczególnie na wyroby farmaceutyczne, pozwalają na przyjęcie założenia, że odpowiednio skonstruowana oferta może spotkać się z zainteresowaniem tej grupy społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the coming decades, Poland will be faced with rapid demographic changes related to the rising proportion of the elderly population. Because of the necessity to sustain economic growth in the new demographic situation, more attention is being given to the so-called silver economy, the significance of which can be considered from social and economic perspectives. The economic value of the silver economy concept lies in highlighting the benefits of unleashing the demand latent in the elderly population. The silver economy has many segments, including insurance focused on risks specific to the elderly. This broad category of insurance also contains private (commercial) health insurance. The paper considers the role of private health insurance in terms of silver economy building in Poland. The research hypothesis verified in the study stated that seniors in Poland can become important investors in the health insurance market. The results of an analysis of seniors' budgets imply, that an appropriately designed offering might attract interest from this social group. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
77--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Budżety gospodarstw domowych w 2018 r., GUS, Warszawa.
 • Ciepucha E., Koniewski M., 2015, Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki. Raport z badania, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź.
 • Czerwiński B., 2015, Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 875: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 2.
 • Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce, 2016, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Warszawa.
 • Enste P., Naegele G., Leve V., 2008, The Discovery and Development of the Silver Market in Germany, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer Verlag, Heidelberg.
 • Fal D.M., 2014, Starzenie się społeczeństwa a potrzeby ubezpieczeniowe i możliwość ich realizacji, "Małopolskie Studia Regionalne", nr 2-3(31-32).
 • Folland S., Goodman A.C., Stano M., 2011, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gospodarka senioralna w Polsce - stan i metody pomiaru, 2018, GUS, Warszawa.
 • Klimczuk A., 2013, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-418220.
 • Laskowska I., 2017, Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w obliczu zmian demograficznych w Polsce, "Problemy Zarządzania", nr 15/3(1).
 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r., 2018, GUS, Warszawa.
 • OECD, 2019, Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b6d3dcfc-en.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2015, GUS.
 • Sobczak A., 2006, Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych/prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] B. Samoliński (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Stańko D., 2013, Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna, [w:] P. Kubicki (red.), Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, "Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich", nr 4.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2019 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych w analizowanych latach, GUS, Warszawa.
 • Wałęga A., 2012, Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce, "Acta Universitstis Lodziensic Folia Oeconomica", nr 271.
 • [www1] http://www.polisynazdrowie.pl/oferta-rynkowa.html.
 • [www2] https://piu.org.pl/wkrotce-3-mln-osob-bedzie-mialo-ubezpieczenie-zdrowotne [dostęp 20.03.2020].
 • [www3] https://rankomat.pl/zdrowotne/ubezpieczenie-zdrowotne-dla-seniora-kto-ma-najlepszaoferte [dostęp 20.03.2020].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.