PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 3 (27) | 91--107
Tytuł artykułu

Polski rynek obligacji nieskarbowych - nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po aferze Getback S.A., w celu wzmocnienia nadzoru nad rynkiem obligacji, stworzono specjalny Rejestr Zobowiązań Emitentów (RZE), który ułatwia inwestorom wyszukiwanie informacji na temat papierów dłużnych. Rejestr ten po raz pierwszy ujawnił rzeczywisty rozmiar oraz kilka ważnych cech polskiego rynku obligacji nieskarbowych. Pierwszym celem artykułu jest pokazanie istotnych zmian prawa dotyczących rejestracji obligacji oraz ich potencjalnego wpływu na dalszy rozwój rynku. Drugim celem jest ukazanie nieznanej dotąd skali i głównych cechy rynku obligacji, w tym w szczególności obligacji komunalnych. Pierwsza hipoteza brzmi: obowiązkowa rejestracja obligacji w KDPW wraz z publicznie dostępnym Rejestrem Zobowiązań Emitentów poprawiły przejrzystość i poziom bezpieczeństwa polskiego rynku obligacji nieskarbowych oraz ułatwiły obrót tymi papierami na rynku wtórnym. Druga hipoteza brzmi: Rejestr Zobowiązań Emitentów jest pierwszym publicznie dostępnym narzędziem do kompleksowej analizy polskiego rynku obligacji nieskarbowych, który ujawnił m.in. duże rozdrobnienie emitentów (w szczególności w obligacjach samorządowych), dominację emitentów kontrolowanych przez Skarb Państwa, przewagę obligacji o zmiennym oprocentowaniu oraz znaczącą liczbę obligacji zarejestrowanych poza KDPW. (abstrakt oryginalny)
EN
After the Getback S.A. scam, a special Bond Issuers' Register (RZE) was created to strengthen market supervision, which makes it easier for investors to search for information on debt securities. Thanks to this register, we can finally learn about the actual size and several important features of the Polish non-Treasury debt securities market. The first objective of the article is to show significant changes in the law concerning the form of registration of bonds and their potential impact on further market development. The second goal is to show the previously unknown scale and main features of the bond market, including in particular municipal bonds. The first hypothesis is that the obligatory registration of bonds in KDPW together with the publicly available Bond Issuers' Register (RZE) have improved the transparency and security level of the Polish non-treasury bond market and facilitated trading in these securities on the secondary market. The second hypothesis is that the Bond Issuers' Register is the first publicly available tool for a comprehensive analysis of the Polish non-treasury bond market, which revealed, among other things, the high fragmentation of issuers (especially in local government bonds), the dominance of state-controlled issuers, the predominance of floating rate bonds and a significant size of the bond market registered outside KDPW.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
91--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Fitch Polska, 2020, Rating&Rynek, 31-03-2020, https://www.fitchratings.com/research/pl/international-public-finance/rating-rynek-03-2020-27-05-2020 [dostęp 4.06.2020].
 • Getback S.A., 2017, Raport bieżący EBI 39/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raporty-biezace-ebi [dostęp 4.06.2020].
 • Getback S.A., 2018, Raport bieżący ESPI 60/2018 z dnia 2 maja 2018 r., https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raporty-biezace-espi [dostęp 4.06.2020].
 • Hajdys D., 2019, Architektura rynku obligacji komunalnych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, "Finanse Komunalne", nr 3.
 • https://gpwcatalyst.pl/emitenci-obligacji-dokumenty-firmy.
 • https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/articlepdfs/ifrs/gti-get-ready-ifrs-9-issue-1-classifying-and-measuring-financial-instrumentsupd.pdf.
 • https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/dealerska/dealerska.htm.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), 2018, Komunikat KNF w sprawie oferowania obligacji z 29 maja 2018 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_oferowania_ obligacji_61922.pdf [dostęp 4.06.2020].
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), 2019, Zaktualizowane stanowisko UKNF (...) z dnia 12 sierpnia 2019 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_rozporza-dzenia _prospektowego_12-08-2019_66779.pdf [dostęp 4.06.2020].
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Regulamin KDPW, http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Strony/regulacje.aspx [dostęp 4.06.2020].
 • Martysz C., Bartlewski B., 2018, Podatek bankowy - koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE, "Studia BAS", nr 1(53), Nowa architektura europejskiego systemu finansowego, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Najwyższa Izba Kontroli (NIK), 2019, Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki Getback S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących, Informacja o wynikach kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf [dostęp 4.06.2020].
 • Narodowy Bank Polski (NBP), 2020, Nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, https://www.nbp.pl/home.aspx?f= /statystyka/dealerska/dealerska.htm [dostęp 4.06.2020].
 • Pekao Obligacji Samorządowych, statut funduszu, https://pekaotfi.pl/produkty/fundusze-inwestycyjne/pekao-obligacji-samorzadowych [dostęp 4.06.2020].
 • Rejestr Zobowiązań Emitentów, https://rze.info/ [dostęp 4.06.2020].
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. 2015, poz. 238 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U. 2020, poz. 95, 695 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. 2020, poz. 72, 278, 1087 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2020, poz. 89 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2019, poz. 2357 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019, poz. 1843.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz.U. 2018, poz. 2243 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. 2020, poz. 815 z późn zm.
 • Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2020, poz. 842 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.