PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 3 (27) | 109--124
Tytuł artykułu

The Essence and Significance of Financial Instruments for Enterprises in Poland in 2010-2018

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the article/hypothesis: The aim of the study is an attempt to show the degree of use of financial instruments by non-financial enterprises operating on the Polish market and to determine whether their application translates into the financial results achieved by these enterprises. The hypothesis was adopted that the importance and use of financial instruments by enterprises on the Polish market is not significant, however, as a result of global transformations and the growing importance of financial markets, the activity of entities in this respect will increase.(original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
109--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • Antkiewicz S., 2012, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Crotty J., 2005, The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market 5 Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in 6 the Neoliberal Era, [in:] G.A. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing, 7 Northampton.
 • Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa.
 • Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611 / EEC and 93/6 / EEC and Directive 2000/12 / EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive Council 93/22 / EEC.
 • European Commission, 2015, Green Paper: Building a Capital Markets Union, COM (2015) 63 final.
 • Głuchowski J., 2001, Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • Gomuła W., 2018, Sprawność gospodarcza i produktywność w czasach finansjalizacji, [w:] S. Lis, K. Zieliński (red.), Ekonomia Przyszłości. Państwo Efektywne Czy Sprawiedliwe?, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • GUS, 2011, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2012, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2013, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2014, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2015, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2016, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2017, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • GUS, 2018, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku, http://stat.gov.pl [access 20.04.2020].
 • GUS, 2019, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku, http://stat.gov.pl/ [access 20.04.2020].
 • Jajuga K., Jajuga T., 2015, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Knipper G.R., 2005, Finanzalization of the American Economy, "Socio-Economic Review", vol. 3, May.
 • IAS 32, https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2086&from=PL [access 30.04.2020].
 • Lemmonier M., 2011, Europejskie modele instrumentów finansowych. Zagadnienia wybrane, Warszawa.
 • Milberg W., 2008, Shifting sources and uses of profits: sustaining US financialization with global value chains, "Economy and Society", vol. 37(3).
 • Owsiak S., 2002, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
 • Polański Z., 2008, Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Wożniak (red.), System finansowy w Polsce, t. I, Warszawa.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., 2008, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 31, poz. 266.
 • Rydzewska A., 2018, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw niefinansowych w obliczu procesów finansjalizacji, "Zarządzanie i Finanse", r. 16, nr. 4, cz.1. ss. 179-192.
 • Sokół H., 2017, Krótkoterminowe papiery dłużne w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szczepankowski P., 2018, Znaczenie unii rynków kapitałowych dla rozwoju alternatywnych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Studia BAS", nr 1(53), ss. 45-75.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 • Veron N., Wolff G.B., 2016, Capital Markets Union: A Vision for the Long term, Journal of Financia Regulation, vol. 2, issue 1, ss. 130-153.
 • Waliszewski K., 2017, Europejska unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia realizacji w Polsce, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, no. 8, ss. 51-67.
 • Wypych M., 2002, Rentowność inwestycji finansowych w przedsiębiorstwie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 161, ss. 183-203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.