PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2008) | nr 3 (58) | 108--115
Tytuł artykułu

Zastosowanie zautomatyzowanego analizatora mikrobiologicznego Bact/ALERT® 3d (biomerieux) do wykrywania alicyclobacillus sp. w zagęszczonych sokach jabłkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Applying 'Bact/Alert®3d (Biomerieux)' Automated Microbial Detection System to Detect Alicyclobacillus Sp. in Concentrated Apple Juices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Acidotermofilne bakterie przetrwalnikujące Alicyclobacillus acidoterrestris wytwarzające produkty o nieprzyjemnym (dezynfekcyjnym) zapachu są przyczyną psucia się soków owocowych. Do ich wykrywania zastosowano zautomatyzowany analizator mikrobiologiczny BacT/ALERT® i pożywkę LYM o pH 3,7. Celem pracy było określenie wpływu zawartości ekstraktu w zagęszczonym soku jabłkowym i dawki inoculum na czas detekcji (długość lag fazy) A. acidoterrestris w systemie BacT/ALERT® oraz dopasowanie modelu matematycznego regresji wielokrotnej. Do badań wykorzystano przetrwalniki 5 szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris wyizolowanych z próbek zagęszczonych soków jabłkowych i emulsji do produkcji napojów. W soku o zawartości ekstraktu 35,6 % stwierdzono częściowe zahamowanie wzrostu dwóch szczepów oraz całkowite zahamowanie wzrostu jednego z badanych szczepów. Również w soku o zawartości ekstraktu 23,7 % zaobserwowano częściowe zahamowanie wzrostu 3 szczepów. Czas detekcji (długość lag fazy) wszystkich analizowanych szczepów A. acidoterrestris skracał się wraz ze zmniejszaniem zawartości ekstraktu w zagęszczonym soku jabłkowym i ze zwiększaniem dawki inoculum. W soku o zawartości ekstraktu 11,8 % czas detekcji przy inoculum ok. 10 jtk /próbkę soku o obj. 20 cm3 wynosił w zależności od szczepu od 23,5 h do 43,7 h. Dopasowano równania wielomianowe drugiego stopnia opisujące zależność czasu detekcji (długości lag fazy) od zawartości ekstraktu w soku jabłkowym i poziomu inoculum badanych szczepów. Obliczone współczynniki determinacji R2 wynosiły od 0,83 do 0,95 w zależności od szczepu. Zautomatyzowany analizator mikrobiologiczny BacT/ALERT® może być stosowany w rutynowych badaniach wykrywania obecności Alicyclobacillus sp. w zagęszczonych sokach jabłkowych. Zawartość ekstraktu w badanym soku może wynosić co najwyżej 17,8 %. (abstrakt oryginalny)
EN
Alicyclobacillus acidoterrestris, acido-thermophilic spore forming bacteria, which produce an unpleasant (disinfectant) odour, cause fruit juices to become spoiled. An automated microbial detection system, BacT/ALERT®, and a LYM medium (pH 3,7) were used to detect those bacteria. The objective of the study was to determine the impact the content of extract (the content of soluble solids) in concentrated apple juice and the inocolum dose had on the detection time (length of lag phase) of A. acidoterrestris in the BacT/ALERT® system, and to adjust the mathematical multiple regression model. Five Alicyclobacillus acidoterrestris strains isolated from the samples of concentrated apple juices and beverage production emulsions were investigated. As for the juice containing 35.6 % of extract (of the soluble solids), it was found that the growth of two strains was partially inhibited, and the growth of one of the examined strains was totally inhibited. Additionally, as for the juice containing 23.7 % of extract (of the soluble solids), it was found that the growth of three strains was partially inhibited. The detection time (length of lag phase) of all the examined A. acidoterrestris strains became shorter along with the decrease in the extract content in the concentrated apple juice and along with increase in the dose of inoculum. As for juice with 11.8 % of extract, the detection time, when the dose of inoculum was about 10 cfu per 20 cm3 juice sample, ranged between 23.5 h up to 43.7 h depending on the strain. Polynomial equations of second degree, which describe the dependence between the detection time (length of lag phase), the content of extract (of soluble solids), and the inoculum level, was adjusted. The R2 determination coefficients calculated ranged from 0.83 to 0.95 depending on the strain. It is possible to apply the BacT/ALERT®automated microbial detection system to detect Alicyclobacillus sp. in concentrated apple juices when performing routine investigations. The content of extract (of soluble solids) in the juice investigated should be 17.8 % at the most. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Baumgart J., Husemann M., Schmidt C.: Alicyclobacillus acidoterrestris: Vorkommen, Bedeutung und Nachweis in Getränken und Getränkegrundstoffen. Fluss. Obst, 1997, 64(4), 178-180.
 • [2] Baumgart J., Menje S.: The impact of Alicyclobacillus acidoterestris on the quality of juices and soft drinks, 2000, Fruit Process. 10(7), 251-254.
 • [3] Borlinghaus A., Engel R.: Alicyclobacillus incidence in commercial apple juice concentrate (AJC) supplies and validation. Fruit Process., 1997, 7(7), 262-266.
 • [4] Jensen N. and F.B. Whitfield F.B.: Role of Alicyclobacillus acidoterresris in the development of a disinfectant taint in shelf-stable fruit juice, 2003, Lett. Appl. Microbiol., 36, 9-14.
 • [5] Materiały informacyjne bioMerieux dotyczące butelek z pożywką BacT/ALERT i LYM
 • [6] Niwa M.: Control of hazardus bacteria in acidic beverages by using a guaiacol detection kit (peroxidase method). Fruit Process., 2005, 15(6), 388-392.
 • [7] Niwa M., Kuriyama A.: A. acidoterrestris Rapid detection kit. Fruit Process., 2003, 13(5), 328-331.
 • [8] Pacheco C. P.: Sensibility and specificity of methods for Alicyclobacillus detection and quantification: A collaborative study. Fruit Process., 2002, 11, 478-482.
 • [9] Silva F.V.M., Gibbs P., Silva C.L.M.: Estabilishing a new pasteurisation criterion based on Alicyclobacillus acidoterrestris spores for shelf-stable high - acidic fruit products, Fruit Process., 2000, 4, 138-141.
 • [10] Silva F.V.M., Gibbs P.: Alicyclobacillus acidoterrestris spores in fruit products and design of pasteurization processes. Trends Food Sci. Technol., 2001, 12, 68-74.
 • [11] Sokołowska B., Molenda A., Czajkowska D.: Aplication of BacT/ALERT for the detection of Alicyclobacillus sp. in apple concentrated juices. Proc. Int. Conf. Biological and Chemical Factors of Environmental Contamination, CEMERA Center of Excellence established at the Warsaw University, Faculty of Biology, 2005, p. 44.
 • [12] Splittstoesser D.F., Churey J.J., Lee C.Y.: Growth characteristic of aciduric sporeforming bacilli isolated from fruit juices, 1994, J. Food Prot., 57(12), 1080-1083.
 • [13] Walls I. and Chuyate R.: Spoilage of friut juices by Alicyclobacillus acidoterrestris. Food Austr., 2000, 52(7), 286-288.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.