PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 10 | nr 33 Koncepcja władzy w refleksji średniowiecznej i renesansowej | 83--99
Tytuł artykułu

Służba Ochrony Państwa a Biuro Ochrony Rządu w kontekście zmian ustawowych

Warianty tytułu
State Protection Service and Government Protection Bureau in the Specific Context of Legislative Amendment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Artykuł stawia sobie za cel dogłębną analizę motywów przekształcenia Biura Ochrony Rządu w Służbę Ochrony Państwa.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor, analizując teksty źródłowe oraz wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, prezentuje główne przyczyny zmiany formacji strzegących bezpieczeństwa najważniejszych osób w Polsce.
PROCES WYWODU: Autor po chronologicznym omówieniu historii ochrony najważniejszych osób w państwie skupia się na wskazaniu głównych przyczyn likwidacji Biura Ochrony Rządu. Dokonuje analizy porównawczej z nowo powołaną do życia Służbą Ochrony Państwa oraz wyznacza pożądane kierunki jej rozwoju.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Podając w wątpliwość wskazane w tekstach źródłowych przyczyny likwidacji Biura Ochrony Rządu, autor zwrócił uwagę na konkretne rozwiązania mogące skutecznie zahamować proces destrukcji tej instytucji. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła realnie wykazać różnice w działalności obydwu formacji. Dzięki wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego wyłącznie na funkcjonariuszach Biura Ochrony Rządu oraz Służby Ochrony Państwa, uzyskano jednoznaczne wnioski co do całości procesu przeistoczenia.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzenie dogłębnej analizy tekstów źródłowych pozwoliło na jednoznaczne potwierdzenie tezy, iż reforma w zakresie ochrony najważniejszych osób w Polsce była nieunikniona i potrzebna. Jej forma, generująca niebotyczne koszty związane z zamknięciem Biura Ochrony Rządu i powołaniem w jej miejsce Służby Ochrony Państwa, wydaje się jednak bezzasadna, biorąc pod uwagę możliwość przeprowadzenia gruntownej reorganizacji działania i struktur BOR. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to provide a thorough analysis of the motives behind replacing Government Protection Bureau with State Protection Service.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Through the analysis of the source texts and the usage of diagnostic survey method, the author presents the main reasons of the changes in formations responsible for the safety of the most important persons in the State.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author presents the history of the most important persons in the State security system following the chronological order. The focus is on the main reasons of the Government Protection Bureau liquidation. The comparative analysis of the Government Protection Bureau and State Protection Service is provided, the author also pointed the desirable course of future development.
RESEARCH RESULTS: The author casts doubt on the reasons of the Government Protection Bureau liquidation, which were given in the source texts. The attention is directed to a specific solutions to stop the destruction process. The conducted comparative analysis led to the identification of the number of differences between both formations. Due to the diagnostic survey method that was conducted exclusively on Government Protection Bureau and State Protection Service officers, clear conclusions on the transition process were obtained.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The carried out thorough analysis of the source texts confirmed the thesis that the security formation reform was inevitable and justifiable. Nevertheless, taking into consideration the possibility of the reorganization of the activities and structures of Government Protection Bureau, the new formation that due to the Government Protection Bureau closure, generates exorbitant costs seems to be illegitimate. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
10
Strony
83--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Bibliografia
 • Federalna Służba Ochrony. (2019). O tworzeniu Federalnej Służby Ochrony w Rosji. Pozyskano z: http://fso.gov.ru/history/ob_istorii_sozdaniya/ (dostęp: 03.12.2019).
 • Giełgut, M. (2018). Funkcjonowanie Służby Ochrony Państwa a konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3(43), 133-134.
 • Lesiecki, R. (2018). Wakaty w służbach: po kilkanaście procent w SOP i SG, po kilka w policji i PSP. Pozyskano z: https://www.infosecurity24.pl/wakaty-w-sluzbach-po-kilkanascie-procent-w-sop-i-sg-po-kilka-w--policji-i-psp (dostęp: 12.12.2019).
 • Matysek, K. (2017). Adaptacja zawodowa funkcjonariusza w służbie mundurowej na przykładzie Biura Ochrony Rządu. Security, Economy & Law, 3/2017, 133-136.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. (2017). Ocena Skutków Regulacji projektu o Państwowej Służbie Ochrony. Pozyskano z: https://archiwumbip.mswia.gov.pl/download /4/34867/OSR.pdf (dostęp: 12.02.2019).
 • Najwyższa Izba Kontroli. (2005). Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań ustawowych przez Biuro Ochrony Rządu. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli numer kontroli: P/05/083.
 • Polska Agencja Prasowa. (2017). Szef MSWiA: zmiana BOR w SOP konieczna; opozycja krytyczna. Pozyskano z: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1159164,szef-mswia-zmiana-bor-w-sop-konieczna;--opozycja-krytyczna-.html (dostęp: 12.02.2019). Polskie Radio. (2017).
 • Mariusz Błaszczak: nie będzie dymisji szefa Biura Ochrony Rządu. Pozyskano z: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1727430,Mariusz-Blaszczak-nie-bedzie-dymisji-szefa-Biura-Ochrony-Rzadu (dostęp: 12.02.2019).
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (2019). Służba Ochrony Państwa a Biuro Ochrony Rządu - redefinicja zadań i uprawnień. Pozyskano z: http://rcb.gov.pl/sluzba-ochrony-panstwa-a-biuro-ochrony-rzadu-redefinicja-zadan-i-uprawnien (dostęp: 05.11.2019).
 • Secret Service. (2019). The investigative mission. Pozyskano z: https://www.secretservice.gov/investigation/ (dostęp: 03.12.2019).
 • Służba Ochrony Państwa. (2019). Historia. Pozyskano z: https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/historia/historia-sop/201,Historia.html (dostęp: 07.02.2019).
 • Ura, E. (2019). Likwidacja Biura Ochrony Rządu, utworzenie Służby Ochrony Państwa. Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica, 87(2019), 126-127.Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2001 nr 27 poz. 298).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1403).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086).
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 poz. 138).
 • Zespół wPolityce.pl. (2017). Gen. Pawlikowski: Przekształcenie BOR w SOP, która zyska nowe uprawnienia, to rozwiązanie wzmacniające system bezpieczeństwa państwa. Pozyskano z: https://wpolityce.pl/polityka/372746-gen-pawlikowski-przeksztalcenie-bor-w-sop--ktora-zyska-nowe-uprawnienia-to-rozwiazanie-wzmacniajace--system-bezpieczenstwa-panstwa (dostęp: 12.02.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.