PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 23--31
Tytuł artykułu

Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economy and Society in the Fourth Industrial Revolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno biznes, państwo, jak i obywateli czeka wiele zmian związanych z przebiegiem czwartej ery rewolucji przemysłowej. Wiążą się one z wyzwaniami, zarówno szansami, jak i zagrożeniami - część z nich jest jednocześnie jednym i drugim, w zależności od punktu widzenia oraz praktycznego zastosowania w przyszłości. Autor w artykule spróbował podjąć dyskusję i omówić niektóre z nich, skupiając się na ich pozytywach i negatywach. Pytaniem badawczym było: czy czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą więcej szans czy zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa? Celem artykułu było zdiagnozowanie, w jakim kierunku podążać będzie gospodarka i społeczeństwo w najbliższym czasie, i czy będą to zmiany na lepsze. Postawiona została hipoteza, że czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą przewagę szans nad zagrożeniami dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W artykule omówiono kilka aspektów, zaproponowano rozwiązania, pozwalające czerpać korzyści z zachodzących zmian. Obecnie nie wiadomo, jakie w pełni konsekwencje dla gospodarki i obywateli przyniesie funkcjonowanie w czwartej erze rewolucji przemysłowej, a mimo to należy już teraz zastanowić się, jakie szanse i zagrożenia będzie mógł przynieść "Przemysł 5.0".(abstrakt oryginalny)
EN
Business, state and citizens will face many changes related to the Fourth Industrial Revolution. They involve many challenges, opportunities as well as threats - some of them are at the same time, depending on the point of view and practical application in the future. In the article the author tried to start a discussion and debate some of them, focusing on their positives and negatives. The research question was: of whether the Fourth Industrial Revolution brings more opportunities or threats to the economy and society? The purpose of the article was to diagnose in what direction the economy and society will go in the near future and whether there will be changes for the better. It has been hypothesized that the Fourth Industrial Revolution carries an advantage of opportunities over threats to the functioning of the economy and society. The article discussed several aspects, proposed solutions allowing to benefit from the changes taking place. At present, it is not known what the full consequences for actions and competences are when using functions in the Fourth Industrial Revolution, and yet it is now necessary to think about the opportunities and threats that "Industry 5.0" will bring.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Baran, B. (2017). Dochód gwarantowany w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych państwa dobrobytu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, s. 91-100.
 • Capgemini Consulting (2013). The Second Machine Age: An Industrial Revolution Powered by Digital Technologies. An Interview with Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee. Pobrane 2.04.2020 z https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/second_machine_age_09_01_2013_0.pdf
 • Centrum Badania Opieki Społecznej (20180). Dzieci i młodzież w internecie - korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów. Warszawa.
 • Furmanek, W. (2018). Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0). Dydaktyka Informatyki, 13, s. 55-63. doi: 10.15584/di.2018.13.8
 • Gros, F. (2015). Die Politisierung der Sicherheit. Berlin: Matthes & Seitz
 • Hermann, M., Pentek, T. i Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische Universitat Dortmund, Working Paper No. 1. doi:10.13140/RG.2.2.29269.22248
 • Infuture Hatalska Foresight Institute (2019). Pracownik przyszłości. Gdańsk.
 • Kancelaria Senatu (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Opracowania tematyczne OT - 667.
 • Kardas, A. (2019). Bezwarunkowy dochód gwarantowany - między ekonomiczną utopią a realizmem. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 385, s. 50-60.
 • Kaźmierczyk, J. (2011). Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Lacroix, A. (2015). Unternehmen Unsterblichkeit. Philosophie Magazin, 3, s. 26-33.
 • Markowski, K. (2019). Kryptowaluty. Powstanie - typologia - charakterystyka. Civitas Et Lex, 23(3), s. 69-82. https://doi.org/10.31648/cetl.4416
 • McKinsey Global Institute (2017). A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity. San Francisco.
 • Ministry of Social Affairs and Health (2019). The Basic Income Experiment 2017-2018 in Finland. Preliminary results. Helsinki
 • Niewiadomska, A. (2018). Dochód gwarantowany - utopia czy warunek realizacji koncepcji rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu? Społeczeństwo i Ekonomia, 2, s. 35-53.
 • Olender-Skorek, M. (2017). Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51, s. 38-49.
 • Orlen, (2017). Gospodarka 4.0. Czas zmiany dla biznesu. Warszawa.
 • Piketty, T. (2013). Kapitał w XXI wieku. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • PricewaterhouseCoopers Private Limited (2017). Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji. Warszawa.
 • Szlinder, M. (2013). Dochód podstawowy z perspektywy ekonomii politycznej Michała Kaleckiego. Nowa Krytyka, 30/31, s. 87-106.
 • Szplit, A. (2018). Pracować inaczej. Czwarta rewolucja przemysłowa. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 9, s. 167-175.
 • Watts, P. (2014). Kres zbrodniom wojennym. Nowa Fantastyka, 2.
 • Zdziarski, M. (2015). Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Kraków: Instytut Łukasiewicza.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.