PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 53--64
Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje a współdziałanie naukowo-biznesowe w województwie lubuskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart Specializations and Scientific and Business Cooperation in the Context of the Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu była analiza wyselekcjonowanych dla województwa lubuskiego inteligentnych specjalizacji w kontekście współdziałania naukowo-biznesowego województwa lubuskiego. Podstawą tej analizy były mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia województwa lubuskiego pod kątem innowacji, przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz poziomu nauki, wiedzy i edukacji. Pierwsza część miała za zadanie scharakteryzować współdziałanie i jego rolę w działalności B+R. W drugiej części artykułu zostały zdefiniowane inteligentne specjalizacje oraz wyszczególnione i scharakteryzowane te z nich, które były dedykowane województwu lubuskiemu. W trzeciej z kolei analizie poddane zostało województwo lubuskie i jego potencjał innowacyjny na podstawie Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Źródłem informacji, z których korzystano w artykule były zasoby on-line bibliotek uczelni wyższych regionalne dokumenty strategiczne oraz Google Scholar. Metodą badawczą wykorzystaną w procesie badawczym była analiza źródeł literaturowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że województwo lubuskie posiada atuty sprzyjające innowacjom oraz wspieraniu działalności naukowo-biznesowej, dla której dedykowane są inteligentne specjalizacje. Co istotne, region ten potrafi ukształtować dobrze wykwalifikowaną kadrę naukową i cechuje się wysoką przedsiębiorczością. Utrzymanie działalności ludzi o wysokim potencjale w macierzystym regionie staje się wyzwaniem dla jednostek strategicznych regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article was to analyze the smart specialties selected for the Lubuskie Voivodeship in the context of scientific and business cooperation of the Lubuskie Voivodeship. The basis of this analysis were strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of the Lubuskie Voivodeship in terms of innovation, entrepreneurship and business environment as well as the level of science, knowledge and education. The first part was to characterize cooperation and its role in R&D. In the second part of the article, smart specializations were defined, and those that were dedicated to the Lubuskie Voivodeship were specified and characterized. In the third consecutive analysis, the Lubuskie Voivodeship and its innovation potential were analyzed based on the Innovation Development Program of the Lubuskie Voiodeship. The source of information used in the article were online resources of university libraries, regional strategic documents and Google Scholar. The research method used in the research process was the analysis of literature sources. The analysis showed that the Lubuskie Voivodeship has advantages that favor innovation and support for scientific and business activities for which smart specializations are dedicated. Importantly, this region is able to shape wellqualified academic staff and is characterized by high entrepreneurship. Stopping the activity of people with high potential in the home region becomes a challenge for strategic units of the region.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Badillo, R.E., Galera, F.L. i Serrano, R.M. (2017). Cooperation in R&D firm size and type of partnership: Evidence for the Spanish Automotive industry. European Journal of Management and Business Economics, 26(1), s. 123-143.
 • Bąk, M. i Kulawczuk, P. (2009). Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 • Foray, D., Goddard, J., Belldarain, X.G., Landabaso, M. i McCann, P. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations Smart Specialisation Platform (RIS3). Bruksela.
 • Furmańczyk, J. i Kaźmierczyk, J. (2017). Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Studia Oeconomica Posnaniensia, 5, s. 100-117.
 • Jagoda, H. (2006). Formy współdziałania małych przedsiębiorstw. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 • Klimas, P. (2013). Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. Governance - korporacje, instytuty publiczne, sieci. Studia Ekonomiczne, 114, s. 185-198.
 • Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i samorządowych. Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Laursen, K., Reichtein, K.T. i Salt, T. (2011). Exploring the Effect of Geographical Proximityand University Quality and University-Quality Collaboration in the United Kingdom. Regional Studies, 45(4), s. 507-523.
 • Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (2015). Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego. Zielona Góra.
 • Murzyn, D. (2018). Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Odenhalova, P. i Pirozek, P. (2013). The University-industry cooperation and its practical application in the Czech Republic. Procedia Social and Behavioral Science, 106, s. 3095-3105.
 • Roussel, P.A., Saad, N.K. i Erickson, T.J. (1991). Third generation R&D. Boston: Arthur D. Little Inc., Harvard Business School Press.
 • Sulmicka, M. (2011). Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, nr 85, s. 169-190.
 • Ujda-Dyńka, B. (2011). Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres i formy. Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, 218, s. 266-273.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (2018). Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Zielona Góra.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (2019). Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego. Zielona Góra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.