PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 33--52
Tytuł artykułu

Adolescents' Perception of Parenting Styles as a Correlate of Their Styles of Coping with Stress.

Warianty tytułu
Percepcja postaw rodzicielskich przez dorastających w fazie adolescencji jako korelat ich stylu radzenia sobie ze stresem.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The authors of this paper analyse the issue of adolescents' perception of parenting styles as a factor influencing their styles of coping with stress. Their theoretical considerations are supported by the results of their own research as well as those obtained during the BA seminar led by one of the authors. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Arnett J.J., Broad and Narrow Socialization: The Family in the Context of a Cultural Theory, "Journal of Marriage and the Family" 1995, 57(3), s. 617 - 628.
 • Badura-Madej W., Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej [w:] W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
 • Bielecka-Palenga I., Relacje wewnątrzrodzinne w percepcji nastolatka a ryzyko uzależnienia od Internetu, niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Dołęgi, SWPS, Katowice 2018.
 • Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., O potrzebie budowania zasobów osobistych młodzieży w okresie późnego dorastania w kontekście stylu życia - na przykładzie poczucia koherencji i stylów radzenia sobie ze stresem [w:] Молодіжна політика: проблеми та перспективи, red. S. Shchudlo, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz -Zielona Góra 2017.
 • Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., Samotność - zagrożenie dla młodzieży gimnazjalnej [w:] Молодіжна політика: проблеми та перспективи, red. S. Shchudlo, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz-Przemyśl 2013.
 • Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk-ka, Poznań 2008.
 • Brzezińska A.. Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia, "Remedium" 2003, 4 (122).
 • Brzezińska A., Janiszewska-Rain J., W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2005.
 • Coleman J.C., The nature of adolescence, Methuen, London 1978.
 • Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981.
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1991.
 • Gurba E., Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Heszen-Niejodek I., Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej [w:] Osobowość a ekstremalny stres, red. J. Strelau, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2004.
 • Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie [w:] J. Strelau, Psycholoia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Tom 3, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2008.
 • IIg F.L., Ames L.B., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 1998.
 • James R.K., Gilliland B.E., Strategie interwencji kryzysowej. Wydawnictwo PARPA 2009.
 • Klajmon-Lech U., Postawy rodziców oraz znaczenie ich pedagogizacji w procesie przyjęcia niepełnosprawności dziecka [w:] Niesamodzielność. Studia z pedagogiki specjalnej, red. M. Sekułowicz, M. Oleniacz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
 • Kryzys. Interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubacka- -Jasiecka, D. Mudyń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Kubacka-Jasiecka D., Psychologia wobec problematyki zmiany [w:] Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, red. D. Kubacka-Jasiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K., Wprowadzenie [w:] Kryzys. Interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Liberska H., Matuszewska M., Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Margasiński A., Skale Oceny Rodziny, Pracownia Testów, Warszawa 2013.
 • McWhirter J.J. et al., Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008.
 • Miller S.M., Monitoring and blunting: Validation of a questionnaire to asses styles of information seeking under threat, "Journal of Personality and Social Psychology" 1987, 52, s. 345 - 353.
 • Namysłowska I., Adolescencja - wiek dorastania [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość a stres i zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Ostrowska B., Nieśmiałość u dzieci i młodzieży. 2003, http://www.awans.net/strony/psychologia/ostrowska/ostrowska2.html, dostęp: 15.05.2019 r.
 • Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 • Plopa M., Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania, Vizja Press & IT, Kraków 2014.
 • Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 • Przetacznik-Gierowska M., M. Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2002.
 • Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1979.
 • Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1972.
 • Seligman M.E.P., Co możesz zmienić, a czego nie możesz (ucząc się akceptować siebie). Poradnik skutecznego samodoskonalenia się, Media Rodzina, Poznań 1994.
 • Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P., Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 • Walęcka-Matyja K., Rola i funkcje rodziny [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Wojciszke B., Postawy i ich zmiana [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2008.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, PWN, Warszawa 1980.
 • Żurek M., Percepcja postaw rodzicielskich a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży gimnazjalnej, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Marii Borczykowskiej-Rzepki, Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego, Kraków 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.