PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 53--62
Tytuł artykułu

System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The National Security system in Praxeological Terms.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gwałtowane przemiany otoczenia Polski wymuszają podejmowanie działań systemowych w obszarze bezpieczeństwa państwa. Niezbędne jest zatem spojrzenie na bezpieczeństwo państwa oraz system bezpieczeństwa przez pryzmat prakseologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Rapid changes in the Polish environment require systemic actions in the area of state security. Therefore, a praxeological view on the security of the state and its security system is necessary. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Antoszewski A., Łoś-Nowak T., Naród [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla 2, Wrocław 2002.
 • Borkowski J., Człowiek zagrożony i niebezpieczny, DW Elipsa, Warszawa 2011.
 • Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1979.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa 1981.
 • Foukault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2010.
 • Gwardyński R., Kaczmarczyk B., Zachowanie służb porządkowych w sytuacjach kryzysowych, SGSP, FOS, Warszawa 2017.
 • Gwardyński R., Kształtowanie zachowań funkcjonariuszy państwowych realizujących zagadnienia administracji publicznej w warunkach zagrożeń [w:] Administracja publiczna. Wybrane problemy, tom II, red. B. Wiśniewski, A. Osierda, A. babiński, WSA, Bielsko-Biała 2016.
 • https://sjp.pwn.pl, dostęp: 2.08.2019 r.
 • Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i jego typologie, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" 2013, nr 3(31), s. 17 - 23.
 • Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, SGSP, Kraków 2014.
 • Kaczmarczyk B., Możliwości doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, WSOWL, Wrocław 2015.
 • Karolczak-Biernacka B., Studia nad zachowaniem się sportowca w sytuacji trudnej, SiT, Warszawa 1986.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 • Kosewski M., Człowiek w sytuacji pokusy i upokorzenia, WP, Warszawa 1985.
 • Kotarbiński T., Aneks. Zagadnienie istoty sprawstwa [w:] Traktat o dobrej robocie, ZNIO, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, WP, Warszawa 1972.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Altaya, DeAgostini, Warszawa 2003, s. 50.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, ZNIO, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 7.
 • Malinowski B., Szkice z teorii kultury, KiW, Warszawa 1958.
 • Mises von L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Wrocław 2007, https://mises.pl.
 • Rousseau, Umowa społeczna, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2009.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, tom 1, PWN, Warszawa 1982.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, tom 2, PWN, Warszawa 1982.
 • Spinoza B., Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, PWN, Warszawa 2010.
 • Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Poznań 2017.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.
 • Wiśniewski B., Przygotowanie obronne resortu spraw wewnętrznych, WSPol, Szczytno 2014.
 • Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol, Szczytno 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.